istenmeyen

listen to the pronunciation of istenmeyen
Türkisch - Englisch
undesirable

What are the criteria you use to weed out undesirable candidates? - İstenmeyen adayları ayıklamak için kullandığınız ölçütler nelerdir?

unwelcome

Our client wants to build a house with an internal courtyard in order to avoid unwelcome gazes from the outside. - Müşterimiz dışarıdan istenmeyen bakışları önlemek amacıyla iç avlusu olan bir ev inşa etmek istiyor.

(Jeoloji) deleterious
untoward
out of favour
uncalled-for
unenviable
unwanted

Don't draw unwanted attention to yourself. - İstenmeyen dikkati kendinize çekmeyin.

There are always so many unwanted gifts in the house after Christmas. - Noel'den sonra evde hep pek çok istenmeyen hediyeler vardır.

undesired
uncalled for
refuse
out of favor
unwished for
undesirables
undesireable
needless
unthankful
istenmeyen giysi
castoff
istenmeyen bitki
weed
istenmeyen etki
(Pisikoloji, Ruhbilim) adverse effect
istenmeyen etkiler
(Tıp) undesirable effects
istenmeyen durum
unintended consequences
istenmeyen adam
persona non grata
istenmeyen adam
unwanted man
istenmeyen bit üretimi
drop-in
istenmeyen durum
(Bilgisayar) un-solicited status
istenmeyen eposta
(Bilgisayar) junk email
istenmeyen kimse
undesirable
istenmeyen kişi
persona non grata
istenmeyen kişilerden temizleme
purge
istenmeyen kişilerden temizlemek
purge
istenmeyen kişileri atmak
houseclean
istenmeyen koku
effluvia
istenmeyen koku
(Gıda) off odor
istenmeyen koku
effluvium
istenmeyen koku
(Gıda) off odour
istenmeyen lezzet
(Gıda) off flavour
istenmeyen lezzet
(Gıda) off flavor
istenmeyen misafir
imposition
istenmeyen sonuçlar
unintended consequences
istenmeyen tıpkı kayıt
duplicate record
istenmeyen yanıt
(Bilgisayar) unrequested response
istenmeyen yük
(Askeri) unwanted cargo
iste
{f} like

Would you like some coffee? - Biraz kahve ister misin?

I'd like to go to London. - Londra'ya gitmek isterim.

iste
require

I am sorry, but I cannot meet your requirement. - Üzgünüm ama isteğinizi yerine getiremem.

Playing the violin requires much practice. - Keman çalmak çok pratik ister.

iste
(Bilgisayar) request

When I asked him to lend me some money, he turned down my request. - Ondan bana biraz ödünç para vermesini istediğimde, o, ricamı geri çevirdi.

The request became a hot political issue in the presidential campaign. - İstek başkanlık kampanyasında sıcak bir siyasi sorun haline geldi.

iste
(Bilgisayar) pull
iste
adjure
iste
{f} willed
iste
{f} required

Reservations are required. - Rezervasyon isteniyor.

I would like to but I have a required course tonight. - İsterim ama bu gece gerekli bir kursum var.

iste
{f} appealing
iste
{f} requested

Tom has requested my assistance. - Tom yardımımı istedi.

Tom requested my assistance. - Tom yardımımı istedi.

iste
{f} craving

I have some cravings. - Benim bazı isteklerim var.

iste
adjure to
iste
covet
iste
crave
iste
want to

I want to go to London. - Londra'ya gitmek isterim.

Do you want to go to the movies or to the theater? - Sinemaya mı tiyatroya mı gitmek istersin?

iste
call for

They would call for help. - Onlar yardım istediler.

Tom heard Mary call for help. - Tom Mary'nin yardım istediğini duydu.

iste
{f} willing

He was willing to care for that cat. - O,o kediye bakmak için istekliydi.

I assume you are willing to take the risk. - Riski almaya istekli olduğunuzu varsayıyorum.

iste
adjure to be
iste
make a request
iste
want to be
iste
desired

Dan desired to kill Linda. - Dan Linda'yı öldürmek istedi.

Your English composition leaves almost nothing to be desired. - Senin ingilizce kompozisyonun neredeyse istenecek bir şey bırakmıyor.

iste
want#to
iste
adjureto
iste
coveted
iste
wantto
Türkisch - Türkisch

Definition von istenmeyen im Türkisch Türkisch wörterbuch

istenmeyen durum
Karşılaşılması beklenilmeyen durum, karışıklık, komplikasyon
istenmeyen kişi
İyi karşılanmayan kişi (Persona non grata)
iste
(Osmanlı Dönemi) becü
istenmeyen
Favoriten