in addition; besides; as well; further; too

listen to the pronunciation of in addition; besides; as well; further; too
Englisch - Türkisch

Definition von in addition; besides; as well; further; too im Englisch Türkisch wörterbuch

also
de
also
(Havacılık) de da aynı zamanda
also
de-da aynı zamanda
also
hem

O hem İngilizce hem de Fransızca konuşabilir. - She can speak not only English but also French.

O hem bir doktor hem de çok ünlü bir roman yazarıdır. - Not only was he a doctor, he was also a very famous novelist.

also
hem de

Dün hem güçlü rüzgarlar vardı hem de yoğun yağmur yağdı. - Not only were there strong winds yesterday, but also it rained heavily.

O hem İngilizce hem de Fransızca konuşabilir. - She can speak not only English but also French.

also
bir de

Birçok kişi ayrıca onun bir deli olduğunu düşünüyordu. - Many people also considered him a madman.

Ben de bir dereceye kadar insanlardan korkuyorum, onların seni yok etme gücü var. - To some degree I am also afraid of people, they have the power to destroy you.

also
diğer bir yandan
also
(İnşaat) dahi

1859'dan itibaren, Amerika'dan Protestan misyonerler gelmeye başladı ve Katolik ve de Rus Ortodoks kiliseleri de misyonerlik çalışmalarına aktif olarak dahil oldular. - From 1859, Protestant missionaries from America started to arrive, and the Catholic and Russian Orthodox churches also became actively involved in missionary work.

Harici düşmanları yenmek yetmez, dahili düşmanları da imha etmek lazımdır. - It is not enough to defeat our external enemies, it is also necessary to exterminate our internal enemies.

also
keza
also
aynı zamanda

Su içebilirsin fakat aynı zamanda da onun yürümesine izin verebilirsin. - You can drink water, but you can also let it walk.

Sadece babasını değil, aynı zamanda oğlunu da tanıyorum. - I know not only the father, but also the son.

also
da
also
yanısıra

İngilizcenin yanısıra Almanca da konuşur. - Besides English, she also speaks German.

also
ayrıca

Ayrıca Piotr ve Lech de iyi arkadaşlardır. - Also Piotr and Lech are good friends.

Ayrıca Felicja'nın da sarı düz saçları var. - Also Felicja has blonde straight hair.

also
üstelik

İngilizce çalışır ama üstelik Almanca da çalışıyor. - He studies English, but he's also studying German.

also
yine
Englisch - Englisch
also
in addition; besides; as well; further; too
Favoriten