katılım

listen to the pronunciation of katılım
Türkisch - Englisch
participation

We need to change over to a different system of participation. - Farklı bir katılım sistemine geçmemiz gerekiyor.

Church participation has fallen. - Kilise katılımı düştü.

attendance

I had perfect attendance this year. - Yıl boyunca mükemmel katılımım vardı.

The attendance at the party was larger than had been expected. - Partiye katılım beklenenden daha büyüktü.

accession
accretion
share
(sayısı) turnout
(Hukuk) accession, integration into
subscription
turnout

We're very happy with the turnout. - Katılımdan çok memnunuz.

The turnout exceeded our expectations. - Katılım oranı beklentilerimizi aştı.

(Biyokimya) incorporation
contribution

Contributions are encouraged. - Katılımlar teşvik edilmektedir.

(Ticaret) sharing
involvement

She admitted her involvement in the robbery. - O, soyguna katılımını itiraf etti.

participation in
katılım anlaşması
(Hukuk) accession agreement
katılım fonu
contributory
katılım kriteri
(Hukuk) accession criteria
katılım olmadığından oturuma son verme
count out
katılım taahhüdü
subscription
katılım öncesi ekonomik program
(Hukuk) pre-accession economic programme (PEP)
katılım öncesi mali gözetim usulü
(Hukuk) pre-accession fiscal surveillance procedure
katılım öncesi strateji
(Hukuk) pre-accession strategy
aktif katılım
active participation
gönüllü katılım
(Sigorta,Ticaret) voluntary participation
katılımlar
(Ticaret) injections
katılımlar
participation
BM Katılım Sözleşmesi
(Askeri) United Nations Participation Act
aktif katılım
(Hukuk) active involvement
ayrıcalıklı katılım
(Hukuk) privileged access
daha sonra katılım
(Hukuk) later participation
derse katılım
attendance to lesson
duygusal katılım
(Pisikoloji, Ruhbilim) affective-commitment
fon katılım belgeleri
(Ticaret) fund certificates
iş gücüne katılım oranı
(Hukuk) labour force participation rate
kurumsal katılım
(Sigorta,Ticaret) corporate participation
kısmi katılım
partial participation
minimum katılım sermayesi
qualification
mistik katılım
(Pisikoloji, Ruhbilim) participation mystique
rekor katılım
record attendance
rekor seviyede katılım
record level participation
rekor seviyede katılım
large level of participation
rekor seviyede katılım
high level of participation
sivil katılım
(Politika, Siyaset) civil participation
toplumsal katılım faaliyeti
community involvement activity
Türkisch - Türkisch
Bir eyleme, bir etkinliğe katılma
iştirak
Katılma işi, iştirak
katılım
Favoriten