hospitable

listen to the pronunciation of hospitable
Englisch - Türkisch
konuksever

Yerliler çok konukseverler. - The natives are very hospitable.

Mars arazisi çok konuksever görünüyor. - The terrain on Mars appears very hospitable.

mükrim
ikramcı
misafirperver

Yerel halk çok misafirperver. - The locals are very hospitable.

Vietnamlılar çok misafirperver. - The Vietnamese are very hospitable.

açık fikirli, yeni fikirleri kabule hazır
{s} açık
yeni fikirleri kabule hazır
hospitablymisa firperverlikle
{s} ılımlı
kapısı açık
açık fikirli
favorable
{s} lehte
favorable
{s} uygun

Deneyiminiz profesyonel başarı yolunuz için uygundur. - Your experience is favorable for your professional way of success.

Hava test uçuşu için uygun görünüyordu. - The weather seemed favorable for the test flight.

favorable
{s} olumlu

Aklında ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok, böylesine olumlu teklifi reddetti. - I have no idea what he has in mind, rejecting such a favorable proposal.

Senin oyununla ilgili olumlu eleştiriler gelecek basımda görünecek. - A favorable review of your play will appear in the next issue.

favorable
elverişli
hospitable to
e karşı misafirperver
hospitable to
-e karşı misafirperver
hospitable person
misafirperver insan
favorable
{s} iyi niyetli
favorable
hoşa giden
kind and hospitable
nazik ve misafirperver
favorable
yolunda
favorable
{s} taraftar
favorable
iyi

Hava güzel olması koşuluyla, katılım iyi olmalı. - Attendance should be good provided the weather is favorable.

favorable
güzel

Hava güzel olması koşuluyla, katılım iyi olmalı. - Attendance should be good provided the weather is favorable.

favorable
{s} faydalı
favorable
lütufkâr
favorable
{s} müsait
favorable
{s} tatminkâr

Onun yeni kitabı tatminkar bir alışla karşılaştı. - His new book met with a favorable reception.

Sizden tatminkar bir yanıt almayı dört gözle bekliyorum. - I'm looking forward to receiving a favorable answer from you.

favorable
{s} avantajlı
favorable
favorably Lehinde
favorable
münasip
hospitably
misafirperver bir şekilde
hospitably
konuksever bir şekilde
Englisch - Englisch
favorable
receptive and open-minded
cordial and generous towards guests
disposed to treat strangers or guests with generous kindness
{a} kind to strangers, friendly, civil
disposed to treat guests and strangers with cordiality and generosity; "a good-natured and hospitable man"; "a hospitable act"; "hospitable invitations"
A hospitable person is friendly, generous, and welcoming to guests or people they have just met. The locals are hospitable and welcoming
A hospitable climate or environment is one that encourages the existence or development of particular people or things. Even in summer this place did not look exactly hospitable
{s} warm and welcoming to guests and strangers
favorable to life and growth; "soil sufficiently hospitable for forest growth"; "a hospitable environment"
(`hospitable' is usually followed by `to') having an open mind; "hospitable to new ideas"; "open to suggestions"
Receiving and entertaining strangers or guests with kindness and without reward; kind to strangers and guests; characterized by hospitality
favorable to life and growth; "soil sufficiently hospitable for forest growth"; "a hospitable environment" disposed to treat guests and strangers with cordiality and generosity; "a good-natured and hospitable man"; "a hospitable act"; "hospitable invitations" (`hospitable' is usually followed by `to') having an open mind; "hospitable to new ideas"; "open to suggestions
Proceeding from or indicating kindness and generosity to guests and strangers; as, hospitable rites
(`hospitable' is usually followed by `to') having an open mind; "hospitable to new ideas"; "open to suggestions
hospital
harborous
hospitably
{a} in a hospitable manner, kindly
hospitably
in a welcoming manner, warmly, in a friendly manner
hospitably
in a hospitable manner; "she was received hospitably by her new family"
hospitably
In a hospitable manner
hospitably
in a hospitable manner; "she was received hospitably by her new family
hospitable
Favoriten