glass

listen to the pronunciation of glass
Englisch - Türkisch
{i} kadeh

Tom kendisine bir kadeh daha şarap koydu. - Tom poured himself another glass of wine.

Tom kendisine şişeden bir kadeh daha şarap koydu. - Tom poured himself another glass of wine from the bottle.

cam

Tom bir cam parçası ile parmağını kesti. - Tom cut his finger on a piece of glass.

Bira şişeleri camdan yapılır. - Beer bottles are made of glass.

{i} bardak

Bir bardak beyaz şarap alabilir miyim? - Could I have a glass of white wine?

Yarım bardak bira içerek yemeğine başladı. - He began his meal by drinking half a glass of ale.

cam eşya
{i} sırça

Sırça köşkte oturanlar başkalarına taş atmamalılar. - Those who live in glass houses should not throw stones.

camdan yapılmış

Bir plastik bardak, gerçek camdan yapılmış olandan daha iyidir. - A plastic cup is better than one made of real glass.

Bir plastik bardak gerçek camdan yapılmış olanından daha iyidir. - A plastic glass is better than one made of real glass.

(Argo) met

Bir ayna metaldan ya da camdan yapılabilir. - A mirror can be made out of metal or glass.

Okulda dört çöp kutusu vardır: kağıt için bir, plastik için bir ve cam ve metal için iki tane daha. - There are four trash cans in the school: one for paper, one for plastic, and two more for glass and metal.

(Gıda) cam kadeh
(Askeri) cam levha
cama ait
(Argo) metaamfetamin
dalgın
(Gıda) cam bardak
anlamsız
coğ
{f} cam gibi yapmak
gIass blower cam ve şişe imal eden kimse
(Askeri) CAM LEVHA (HV.): Foküs düzeyinde ışıklama esnasında filimin üzerine bastırıldığı bir cam levha
{i} ayna

Bir ayna metaldan ya da camdan yapılabilir. - A mirror can be made out of metal or glass.

Aynanın altında iki gözlük vardı. - There were two glasses under the mirror.

cam elyafından bir çeşit kumaş
adese glasses i
{i} bardak: a glass of water bir bardak su. a water glass su bardağı
{f} cam takmak
{f} cam kaba koymak
(Tıp) Mercek adese
{i} büyüteç

Tom bir büyüteçle fotoğrafı inceledi. - Tom examined the photo with a magnifying glass.

Tom büyüteçle kayayı inceliyor. - Tom examines the rock with a magnifying glass.

gözlük

O her zaman siyah gözlük takar. - He always wears dark glasses.

Annem gözlüksüz okuyamaz. - My mother can't read without glasses.

{i} mercek
{i} gözlük camı
vitrin
donuk
camlamak
frosted glass
buzlu cam
magnifying glass
büyüteç

Tom bir büyüteçle fotoğrafı inceledi. - Tom examined the photo with a magnifying glass.

Tom büyüteçle kayayı inceliyor. - Tom examines the rock with a magnifying glass.

beer glass
bira bardağı
glasses
{i} gözlük

Tom gözlüklerini taktı. - Tom put on his glasses.

Annem gözlüksüz okuyamaz. - My mother can't read without glasses.

glass ceiling syndrome
(Tıp) Cam tavan sendromu: Bir organizasyonda kadın ya da erkek veya azınlıkların üst yönetim basamaklarına çıkmasını engelleyen, ayrımcılık gibi görünmeyen engellerle başetme durumu
glass block
cam blok
glass ceiling
Çalışanların üst kademe yönetim pozisyonlarına ulaşmasını engelleyici davranışsal ve örgütsel önyargılardan kaynaklanan görünmez yapay engeller
glass construction
cam yapımı
glass door
cam kapı
glass fiber
cam lifi
glass fiber
fiberglas
glass fiber
cam elyafı
glass fibre
cam elyafi
glass fibre
campamuğu
glass house
(İnşaat) limonluk
glass in
(Dilbilim) camlamak
glass jar
cam kavanoz
glass plate
cam levha
glass roof
cam çatı
glass sand
cam kumu
glass slide
lam
glass tube
cam tüp
glass wall
(İnşaat,Teknik) cam duvar
glass ware
cam eşya
glass wool
(Marangozluk,Tıp) cam pamuğu
glass bead
cam boncuk
glass blower
şişe yapımcısı
glass blower
cam yapımcısı
glass bulb
ampul
glass ceramics
cam seramik
glass cloth
cam bezi
glass culture
serada bitki yetiştirme
glass cutter
cam elması
glass electrode
cam elektrot
glass eye
camgöz
glass eye
takma göz
glass fiber
camyünü
glass paper
zımpara kâğıdı
glass paper
cam kâğıdı
glass rod
cam çubuk
glass roof
camlı çatı
glass tile
cam kiremit
glass tubing
cam boru
glass wool
campamuğu
glass wool
camyünü
glass wool
cam elyafı
glass cutter
elmas
glass balcony
cam balkon
glass blower
cam yapımcısı, şişe yapımcısı
glass blower
cam üfleme
glass breaking
cam kırılması
glass brick
Cam tuğla
glass case
camekân
glass diode
cam diyot
glass eel
cam yılanbalığı
glass funnel
cam huni
glass grinder
cam değirmeni
glass handle with care
cam dikkatli olun
glass harmonica
cam armonika
glass house
cam ev

Cam evlerde yaşayan insanlar taş fırlatmalılar. - People who live in glass houses shouldn't throw stones.

glass master
cam ustası
glass mat
cam mat
glass measuring device
cam ebatlama makinesi
glass of wine
şarap bardağı
glass paint
cam boyama
glass pane
cam
glass plate negative
(Fotoğrafçılık) cam negatif
glass reinforced plastic
(Mühendislik) cam ile güçlendirilmiş plastik,GRP
glass strand
camdan yapılma kolye dizisi
glass topped
Üstü camlı, üstü camla kaplı
glass-filled nylon
cam dolgulu naylon
glass-fronted
onu camlı olan
glass bead
boncuk
glass bowl
cam tekne
glass box model
beyaz kutu modeli
glass case
cam dolap
glass case
vitrin
glass cloth
zımpara
glass culture
serada yetiştirme
glass cutter
cam kesen usta
glass cutter
cam keskisi
glass cutter
elmastıraş, elmas
glass dose meters
(Nükleer Bilimler) cam doz ölçerler
glass eel
(Denizbilim) glas aal
glass fibre
(Tekstil) cam lifi
glass fibre
cam elyafı
glass grain
cam tanecik
glass green
camgöbeği
glass in
-i camla kapatmak
glass jaw
çene (boks)
glass mat
cam keçe
glass over
(Dilbilim) camla kaplamak
glass over
(Dilbilim) camdan bölme yapmak
glass petri dish
cam petri kutu
glass rod
(Kimya) baget
glass sermet cement
(Diş Hekimliği) cam iyonomer simanına yaklaşık % 50 oranında gümüş katılarak hazırlanmış, azı dişlerde amalgam yerine tutuculuk ve renk avantajı nedeni ile tercih edilen yeni bir dolgu maddesi
glass shards
kırık cam parçaları
glass shards
keskin kenarlı ve düzensiz şekilli volkanik cam parçaları
glass shot
(Sinema) ayna çekimi
glass sight
(Askeri) OPTİK NİŞAN TERTİBATI: Kolimatör, dürbün, teleskop, periskop vesaire gibi, optik bir unsuru ihtiva eden nişan alet ve malzemesi. Ayrıca bakınız: "sight"
glass sight
(Askeri) optik nişan tertibatı
glass size
cam boyutu
glass stop
(İnşaat) cam tutucu
glass stop
(İnşaat) cam tırnağı
glass tile
(İnşaat) düz cam kiremit
glass trade
cam ticareti
glass wool
{i} cam yünü
glass wool
(isim) cam yünü
frosted glass
buzlucam
cupping glass
(Tıp) şişe
fiber glass
(Otomotiv) fiberglas
float glass
yüzdürme cam
glasses
bardaklar

Lütfen bu bardakları kaldırın. - Please put these glasses away.

Bardaklar ve tabaklar kırıldı. - Glasses and dishes were broken.

hollow glass
boşluklu cam
hollow glass block
içi boş cam blok
liqueur glass
(Gıda) likör bardağı
moulded glass
(Tıp) kalıplanmış cam
objective glass
objektif
protective glass
maske
sight glass
gözetleme camı
toughened glass
sertleştirilmiş cam
glassful
bir bardak dolusu
glassful
bardak dolusu
glassing
camlama
glasses
(isim) gözlük
glasses
i., çoğ. gözlük
glasses
bardak/cam/gözlük
glassful
{i} bir bardak
glassful
bardak dolu
the glass
çay ocağı kitchen where tea is made and sold by
Englisch - Englisch
Amorphous (non-crystalline) substance

A popular myth is that window glass actually is an extremely viscous liquid.

To bombard an area with such intensity (nuclear bomb, fusion bomb, etc) as to melt the landscape into glass
To view through an optical instrument such as binoculars
Glassware

We collected art glass.

A solid, transparent substance made by melting sand with a mixture of soda, potash and lime

The tabletop is made of glass.

To enclose with glass
A vessel from which one drinks, especially one made of glass, plastic, or similar translucent or semi-translucent material

Fill my glass with milk please.

A mirror

She adjusted her lipstick in the glass.

A magnifying glass or telescope

We looked through the glass to see stars.

To furnish with glass; to glaze
The clear, protective screen surrounding a hockey rink

He fired the outlet pass off the glass.

The quantity of liquid contained in such a vessel

Would you like a glass of milk?.

To strike (someone), particularly in the face, with a drinking glass with the intent of causing injury

One night he was in this nightclub in Sheffield and he got glassed by this bloke who’d been just let out of prison that day.

The backboard

He caught the rebound off of the glass.

{s} made of glass; fitted with glass
scan (game in the forest) with binoculars furnish with glass; "glass the windows
{v} to behold or view as in a glass, to glaze
{n} transparent substance made of sand and alkaline salts
{a} made of or resembling glass
cookware is identified as heat resistant or non-heat resistant, while most glass-ceramic cookware is classified as glazed or unglazed Most manufacturers recommend the use of heat-resistant glass or glass-ceramic cookware for microwave cooking
Transparent or opaque solid formed from sand fusion reactions Usually very hard and dense but can be fractured easily
All products comprised primarily of glass materials, including, but not limited to, containers, windows, fiberglass insulation, reflective beads, and construction blocks
A glass is a container made from glass, which you can drink from and which does not have a handle. Grossman raised the glass to his lips. The contents of a glass can be referred to as a glass of something. a glass of milk
To case in glass
is from the Celtic glas (bluish-green), the colour produced by the woad employed by the ancient Britons in dyeing their bodies Pliny calls it glastrum, and Cæsar vitrum
{f} fit or cover with panes of glass; frame (a picture)
scan (game in the forest) with binoculars
an amorphous material with three-dimensional primary atomic bonding more
A hard, brittle, translucent, and commonly transparent substance, white or colored, having a conchoidal fracture, and made by fusing together sand or silica with lime, potash, soda, or lead oxide
put in a glass container
A homogeneous material with a random, liquidlike (non-crystalline) molecular structure The manufacturing process requires that the raw materials be heated to a temperature sufficient to produce a completely fused melt, which, when cooled rapidly, becomes rigid without crystallizing
In the days of tall ships the barometer was a glass vessel with a thin stem The fluid in the glass (in most cases water) would move up and down the stem as the pressure of the surrounding atmosphere changed These movements were used to predict changes in the weather
Glass is used to mean objects made of glass, for example drinking containers and bowls. There's a glittering array of glass to choose from at markets
a brittle transparent solid with irregular atomic structure
the quantity a glass will hold
The plexiglas sheet on top of the boards, which protects spectators and players on the bench from the puck
The clear protective screen surrounding a hockey rink
a glass container for holding liquids while drinking glassware collectively; "She collected old glass"
To smooth or polish anything, as leater, by rubbing it with a glass burnisher
It is used for window panes and mirrors, for articles of table and culinary use, for lenses, and various articles of ornament
Glasses are two lenses in a frame that some people wear in front of their eyes in order to help them see better. He took off his glasses. see also dark glasses, magnifying glass. American composer whose minimalist style of music contains elements of both rock and Indian music. His works include the opera Einstein on the Beach (1975). glass in to cover something with glass, or to build a glass structure around something. Solid material, typically a mix of inorganic compounds, usually transparent or translucent, hard, brittle, and impervious to the natural elements ("vitreous properties"). It is made by cooling molten ingredients fast enough so no visible crystals form. A poor conductor of heat and electricity, glass takes on colours when certain metal oxides are included in the mix. Most glass breaks easily. Obsidian is a naturally occurring glass. Everyday glass (soda-lime or soda-lime-silica) is made of silica (silicon dioxide), soda (sodium carbonate), and limestone (calcium carbonate), with magnesia (magnesium oxide) for sheet glass or alumina (aluminum oxide) for bottle glass. Fused silica is an excellent glass but expensive because of pure silica's very high melting point. Borosilicate glass (e.g., Pyrex) is used for cookware and laboratory glassware because it expands very little when heated. Lead crystal is used for fine tableware. It has a heavy feel because of its lead oxide content and a sparkle due to its high refraction index. Even more specialized glasses include optical, photosensitive, metallic, and fibre-optic. Since glass has no sharp melting point, most types can be shaped while hot and plastic by many techniques, mostly blowing or molding. See also volcanic glass. glass fibre Night of Broken Glass Amelung glass Baccarat glass Bohemian glass cameo glass cut glass glass architectural Glass Carter Glass Philip lustred glass lustered glass stained glass Venetian glass volcanic glass Waterford glass
Glass is made from silica – produced from flint, quartz, and sand – and potash – derived from the burnt ash of wood and plants Glass appeared in the Mediterranean around 3000 BC Several small decorated glass counters – possibly from a board game – were found in Welwyn Garden City See the entry for Glass in the main Alphabetic Section of Malcolm Bull's Trivia Trail
A warning called out to alert teammates that a shot is about to rebound off the backboard
A non-crystaline rock that results from very rapid cooling of magma
a glass container for holding liquids while drinking
A hard, brittle substance, usually transparent, made by fusing silicates with soda, lime, etc Glass, an interesting substance, in its solid state, is not crystaline, and is considered to be a super-cooled liquid
The Plexiglas sheets on top of the boards surrounding the rink
an amorphous solid obtained when silica is mixed with other compounds, heated above its melting point, and then cooled rapidly (16 5)
furnish with glass; "glass the windows"
an inorganic product of fusion which has cooled to a rigid condition without crystallizing
an amorphous solid obtained when silica is mixed with other compounds, heated above its melting point, and then cooled rapidly
become glassy or take on a glass-like appearance; "Her eyes glaze over when she is bored"
{i} transparent and brittle material produced by fusing sand and other materials (used for windows, bottles, etc.); cup, drinking container; window pane; lens; anything made from glass
A solid with the molecular structure of a liquid, strictly an extremely viscous liquid with many mechanical properties of a solid
A looking-glass; a mirror
a mirror; usually a ladies' dressing mirror
Fragile
Anything made of glass
amphetamine used in the form of a crystalline hydrochloride; used as a stimulant to the nervous system and as an appetite suppressant
enclose with glass; "glass in a porch"
a glass container for holding liquids while drinking glassware collectively; "She collected old glass" the quantity a glass will hold a brittle transparent solid with irregular atomic structure put in a glass container enclose with glass; "glass in a porch" scan (game in the forest) with binoculars furnish with glass; "glass the windows
Any substance having a peculiar glassy appearance, and a conchoidal fracture, and usually produced by fusion
Thin plate of glass or transparent synthetic material, for protecting the dials of watches, clocks, etc
To cover or furnish with glass; to glaze
An inorganic transparent material composed of silica (sand), soda (sodium carbonate), and lime (calcium carbonate) with small quantities of alumina, boric, or magnesia oxides
An amorphous, homogeneous material with a random, liquid-like molecular structure formed by heating the raw materials to a temperature sufficient to completely fuse them into a consistent material that, when cooled, becomes rigid without crystallizing
An optical glass; a lens; a spyglass; in the plural, spectacles; as, a pair of glasses; he wears glasses
that contains inclusions of gold, copper, or chromic oxide to create a sparkling effect This glass was first made in Venice in the 15th century and is named because it looks like the mineral of the same name
In nautical terminology, a contraction for "weather glass" (a mercury barometer)
A vessel filled with running sand for measuring time; an hourglass; and hence, the time in which such a vessel is exhausted of its sand
glass ceiling
An unwritten, uncodified barrier to further promotion or progression for a member of a specific demographic group
glass ceilings
plural form of glass ceiling
glass cleaners
plural form of glass cleaner
glass cockpit
An aircraft cockpit with its avionics displayed on computer screens, rather than on gauges
glass cockpits
plural form of glass cockpit
glass cutter
A hand tool used for scoring a piece of glass so that it can be snapped cleanly in two
glass electrode
Any of several electrodes, having a thin glass bulb, whose potential is dependent upon the concentration of hydrogen or other ions in the solution in which it is immersed; used in pH meters etc
glass eye
An artificial eye, not necessarily made from glass, intended to replace a missing eye
glass eyes
plural form of glass eye
glass felt
glass fibers bonded into a sheet with resin and suitable for impregnation with asphalt in the manufacture of bituminous waterproofing, roofing membranes and shingles
glass fiber insulation
blanket or rigid board insulation, composed of glass fibers bound together with a binder, faced or unfaced, used to insulate roofs and walls
glass frog
A group of frogs in the Centrolenidae family, with distinctive light-coloured ot translucent skin
glass harmonica
A musical instrument composed of a series of spinning glass bowls, played with the fingers, invented by Benjamin Franklin. See armonica
glass harp
An instrument made with wine glasses, tuned by putting different amounts of liquid into them. Sound is produced by rubbing one's fingers around the edge of the glasses
glass jaw
A sensitive chin or jaw, the physical striking of which tends to result in a knockout

How was I to know that big ape had a glass jaw?.

glass onion
A large hand blown glass bottle used aboard ships to hold wine or brandy
glass onions
plural form of glass onion
glass transition
The transition which occurs when a liquid is cooled to an amorphous or glassy solid; occurs if the cooling rate is so fast that normal crystallization is prevented
glass transition temperature
The temperature below which an amorphous material is a glassy solid and above which it is a viscous liquid
glass water
Is a chemistry term for a water mixture equalling 138% w/w solution of sodium silicate. It is made by combining 138 grams of anhydrous sodium silicate per 100 millilitres of water
glass wool
An insulating material, made from fiberglass, arranged into a texture similar to wool
glass-cleaner
Attributive form of glass cleaner

glass-cleaner bottle.

glass-cockpit
Attributive form of glass cockpit

glass-cockpit aircraft.

glass ceiling
An unacknowledged discriminatory barrier that prevents women and minorities from rising to positions of power or responsibility, as within a corporation
glass snake
Any of several slender, limbless, snakelike lizards of the genus Ophisaurus, having a tail that breaks or snaps off readily and later regenerates
glass-box testing
(Bilgisayar) White-box testing (also called glass-box or clear box testing) is the test in which a tester knows the internal program structure and its code. As a result, the tester can execute each program statement and function; check each intended error handling, etc. This testing involves source code reviews, walkthroughs, as well as design and execution of tests based on the access to the program code. White-box testing requires deeper knowledge of programming languages and technologies than black-box testing
glass a picture
put glass over a picture
glass a window
furnish a window frame with glass
glass blower
craftsman or artist who fashions glassware by blowing air into a heated mass of glass through a tube
glass blowing
The art or process of shaping an object from molten glass by blowing air into it through a tube.glass blower n
glass blowing
art of shaping glass objects by blowing air through a tube into a ball of molten glass
glass bottle
container made of glass
glass case
box or case with glass panels, showcase
glass ceiling
alleged limit on professional advancement imposed on women and minorities (form of racism and sexism)
glass ceiling
The invisible barrier that has limited women's opportunities for advancement to the highest ranks of politics, business, and the professions
glass ceiling
An invisible barrier that blocks the promotion of a qualified individual in a work environment because of the individual's gender, race, or ethnicity (p 297)
glass ceiling
A term that refers to the many barriers that can exist to thwart a woman's rise to the top of an organization; one that provides a view of the top, but a ceiling on how far a woman can go A term that refers to the many barriers that can exist to thwart a woman's rise to the top of an organization; one that provides a view of the top, but a ceiling on how far a woman can go
glass ceiling
When people refer to a glass ceiling, they are talking about the attitudes and traditions in a society that prevent women from rising to the top jobs. In her current role she broke through the glass ceiling as the first woman to reach senior management level in the company. An unacknowledged discriminatory barrier that prevents women and minorities from rising to positions of power or responsibility, as within a corporation. the attitudes and practices that prevent women or particular groups from getting high level jobs, even though there are no actual laws or rules to stop them
glass ceiling
A see-through boundary in organizations and businesses that stopped females and people of color from gaining access to higher level positions although they could see the positions usually filled by white males
glass ceiling
a ceiling based on attitudinal or organizational bias in the work force that prevents minorities and women from advancing to leadership positions
glass ceiling
As defined by the Department of Labor, "those artificial barriers based on attitudinal or organizational bias" that keep qualified women and minorities "from advancing upward in their organization into management level positions" See also Career Development
glass ceiling
A barrier to advancement within an organization experienced by members of certain groups because of prejudice (including discomfort in their presence) This term is most often used when the organization does bring in members of the group affected by the ceiling and often does promote them through the junior ranks on a comparable basis to the most favored group If members of a group tend to leave the organization soon after entering, this is termed a "revolving door" rather than a "glass ceiling " The barrier in an organization may be different for different groups that are commonly victims of prejudice and usually is strongly influenced by so-called `corporate culture '
glass cloth
fabric used as insulating material base formed by weaving yarns comprising glass filaments and possessing high strength, heat resistance, and dielectric properties
glass cloth
Fabric used as insulating material base formed by weaving yarns comprising glass filaments and possessing high strength, heat resistance and dielectric properties
glass cloth
Conventionally-woven glass fiber material (see Scrim)
glass cutter
person who cuts glass; tool for cutting glass
glass cutter
a tool for cutting glass someone who cuts flat glass to size someone who cuts or grinds designs on glass
glass cutting
cutting of pieces of glass (for windowpanes, picture frames, etc.)
glass eel
An eel in its transparent, postlarval stage. Also called elver
glass eye
artificial eyeball made of glass
glass eye
prosthesis consisting of an artificial eye made of glass
glass factory
factory that manufactures glass
glass fibre
Glass fibre is another name for fibreglass. fibreglass
glass harmonica
A musical instrument consisting of a set of graduated glass bowls on a rotating spindle that produce tones when a finger is pressed to their moistened rims
glass house
greenhouse, hothouse, conservatory; factory which manufactures glass
glass jar
container made of glass with a large opening
glass lizard
snakelike lizard of Europe and Asia and North America with vestigial hind limbs and the ability to regenerate its long fragile tail
glass maker
One who makes, or manufactures, glass
glass mat
a thin mat composed of glass fibers with or without a binder
glass mat
a mat composed of glass fibers with or without a binder
glass mat
a thin mat composed of glass fibers, woven or non-woven, with or without a binder This mat may serve as reinforcement for certain roof materials and membranes
glass of milk
cup of milk, serving of milk
glass of water
cup or water, serving of water
glass of wine
drinking cup made of glass that contains wine
glass paper
paper produced from glass fibers; strong paper coated with powdered glass on one side
glass partition
dividing wall made of glass
glass shard
broken piece of glass
glass sponge
a siliceous sponge (with glassy spicules) of the class Hyalospongiae
glass ware
items made from glass
glass wool
{i} mass of fine glass fibers
glass wool
glass fibers spun and massed into bundles resembling wool
glass wool
Fine-spun fibers of glass used especially for insulation and in air filters
Claude glass
a slightly convex tinted mirror once used by artists to view landscapes and produce works similar to those of Claude Lorrain
Collins glass
A particular kind of tumbler, typically holding fourteen fluid ounces and used for Tom Collinses
Lévy glass
An inhomogeneous medium, containing small spheres of varying size, in which the path of a light ray follows a Lévy flight
X-ray absorbing glass
glass (having a high lead content) that resists the penetration of X-rays and gamma rays
art glass
decorative glass articles, notably vases, more often coloured or of artistic form or design beyond the requirements of utility
aurora glass
Alternative name of carnival glass
borosilicate glass
A heat-resistant glass made with the addition of boric oxide
burning-glass
A magnifying lens, as used to focus sunlight on to an object
cabal glass
Any of a range of calcium boroaluminate glasses that have specialist technical uses
carnival glass
A type of glassware dating from the early 20th century, notable for lustrous colors

Consider, for example, the phenomenon of carnival glass. Known also as taffeta glass, it got its more popular name from the fact it was once given away as prizes in carnivals.

cellular glass insulation
A rigid closed-cell insulation board made from crushed glass and hydrogen sulfide gas
chalcogenide glass
Any of several inorganic polymers of sulphur, selenium and tellurium, that are transparent to infrared radiation and are used in optics
cheval glass
A long mirror, mounted on a swivel in a frame, allowing it to be tilted

It was a large room, furnished, among other things, with a cheval-glass and a business table.

cheval-glass
Alternative spelling of cheval glass
counting glass
A magnifying glass used to count the density of threads in a textile
cut glass
Glass that has been cut, using an abrasive wheel, into a decorative pattern of facets
dope glass
Alternative name of carnival glass
field glass
A pair of binoculars for observing "in the field"
field glass
A small monocular refracting telescope
field glass
The larger of the image lenses of an optical device
glassed
Simple past tense and past participle of glass
glassed
of a person on whom a glass is smashed
glasses
spectacles, frames bearing two lenses worn in front of the eyes
glasses
plural form of glass
glassing
Present participle of glass

Woman jailed for glassing Aussie singer wins appeal.

glassing
An act of glassing (stabbing with broken glass)

A woman found guilty of a nightclub glassing which left an Australian singer's career in tatters has had her conviction overturned on appeal.

ground glass
Glass having a rough, flat surface produced by abrasion or etching
ground glass joint
Any of several standard sized joints, made from ground glass, used to connect laboratory glassware without leaks
heart of glass
A very fragile romantic state
in glass
Someone of a management level, as in a contemporary office hierarchy
liquid glass
water glass
looking-glass
Alternative spelling of looking glass
magnifying glass
An instrument made of convex glass, used to magnify
night glass
A spyglass or binoculars with large diameter lenses, used to see objects better in the dark
night-glass
Alternative spelling of night glass
opera glass
A pair of small low-powered binoculars for use at a theatrical performance

Talbot, I said, you have an opera glass. Let me have it. An opera glass ! — no ! — what do you suppose I would be doing with an opera glass ?.

people who live in glass houses shouldn't throw stones
People who have a fault should not criticize others for having that same fault
pier glass
A tall narrow mirror, usually set between two windows, above a pier table
pint glass
A glass that holds a pint (of beer, etc)
quizzing glass
A monocle
race glass
A field glass used at horseraces, usually as a pair (binoculars)
rainbow glass
Alternative name of carnival glass
safety glass
glass that has been tempered to break into rounded grains rather than sharp shards
safety glass
a laminate of two or more sheets of glass with a sheet of plastic between each sheet
safety glass
glazing units constructed of a combination of the above
safety glass
glass reinforced with wire netting
shot glass
A small glass used to hold or measure a small quantity of liquor
shot-glass
A vessel of about 30ml volume, used for the measurement of spirituous liquors
sight glass
water gauge
silica glass
Any of various types of glass containing primarily silica in amorphous (non-crystalline) form
soda glass
the glass in which drinks are served in a soda fountain
soda glass
glass manufactured using soda ash
soda-lime glass
glass made from silica and a mixture of soda and lime
spin glass
Any material in which the atomic spins are oriented at disordered but fixed directions
stained glass
Glass that has been coloured, either by painting or by fusing pigments into its structure
stained glass
The use of such glass to construct decorative windows, especially in churches
taffeta glass
Alternative name of carnival glass
under glass
In a glass case, like an item in a museum
under glass
In a greenhouse, a cold frame, or a similar structure; said of the propagation and growth of plants
under glass
In jail
watch glass
An item of glass laboratory equipment consisting of a simple slightly concave circle of glass. It is a general utility item, used to hold small samples, to evaporate liquids, to cover a beaker, and so on
water glass
A common name for some water-soluble silicate compounds, especially when occurring in dissolved, jelly-like form
wine glass
A glass vessel, normally with a stem, from which wine is drunk
glassed
{a} covered with glass, glazed
glassed
past of glass
glasses
plural of glass
glasses
{i} spectacles, set of lenses attached to a frame and used improve vision, eyeglasses
glasses
spectacles, frames bearing lenses worn in front of the eyes
glassful
the quantity a glass will hold
glassful
Glassy; shining like glass
glassful
The contents of a glass; as much of anything as a glass will hold
glassful
{i} cupful, full amount that a glass can hold
glassful
The amount that a glass will hold
glassful
the amount of liquid a glass will hold
glassfuls
plural of glassful
glass

  Türkische aussprache

  gläs

  Aussprache

  /ˈglas/ /ˈɡlæs/

  Etymologie

  [ glas, gl[a]s ] (noun.) before 12th century. From Old English glæs, cognate with Old Saxon and Old High German glas (“amber”), which (in OHG) is attested as a gloss for Latin electrum (“amber”). These words are developed from Proto-Germanic *glasan. Possibly ultimately from the Proto-Germanic root *glō-, *to shine (compare glow).

  Gemeinsame Collocations

  glass ceiling

  Videos

  ... worked her way up to become a vice president of a local bank, but she hit the glass ceiling. ...
  ... AUDIENCE: Thank you for getting my glass. ...
Favoriten