ayna

listen to the pronunciation of ayna
Türkisch - Englisch
mirror

Its surface was as flat as a mirror. - Onun yüzeyi bir ayna kadar düzdü.

Hasn't he looked at himself in a mirror? - O, aynada kendine bakmadı mı?

glass

A mirror can be made out of metal or glass. - Bir ayna metaldan ya da camdan yapılabilir.

There were two glasses under the mirror. - Aynanın altında iki gözlük vardı.

panel (of a door or wainscot)
telescope

The telescope's mirror needs to be perfectly smooth. - Teleskobun aynasının mükemmel biçimde pürüzsüz olması gerek.

Telescopes have a primary and a secondary mirror. - Teleskopların birincil ve ikincil aynası vardır.

kneecap (of a horse)
mirror, looking-glass; (kapı) panel; reflection
reflector
curtain (in a shadow show)
smooth water (over an upswell)
mirror, looking glass
slang perfect, going very well
sextant
blade (of an oar)
looking glass
bevel drive
panel
(Arkeoloji) metope
(Gıda) spider crab
keyhole
(Denizbilim) transducer
(Mühendislik) chuck
to mirror
ayna görüntü
(Bilgisayar) mirror-image
ayna camı
plate glass
ayna camı
mirror glass
ayna dişli
bevel gear
ayna dişli
ring gear, bevel gear
ayna gibi
1. mirror-like, lustrous, clean, bright. 2. glassy, without a ripple
ayna gibi
glassy
ayna gibi
mirror-like, bright, clean
ayna görüntüsü
mirror image
ayna kıç
square stern
ayna mahruti dişli
bevelled gear
ayna otu
(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: çançiçeğigiller,fasilei ceresiye) Venus's looking glass
ayna tahtası
panel
ayna telgrafı
heliogram
ayna telgrafı
heliograph
ayna telgrafı çekmek
heliograph
ayna testere
circular saw
ayna tırnağı
metal piece used to hold a mirror on the wall
(torna) düz ayna
face plate
mengene veya ayna çenesi
(Mekanik) jaw
sır ayna
foil
aynalar
mirrors

His talk is nothing but smoke and mirrors. - Onun konuşması duman ve aynalardan başka bir şey değildir.

The magician's use of smoke and mirrors was an elaborate facade. - Büyücünün duman ve aynalar kullanması ayrıntılı bir cepheydi.

flotal ayna
Float mirror
dikey ayna
(Bilgisayar) vertical mirror
düz ayna
plane mirror, face plate
elektrikli ayna
(Otomotiv) electrically operated mirror
elektronik ayna
(Elektrik, Elektronik) electronic mirror
eliptik ayna
elliptic chuck
elmastıraş ayna
diamond wheel
körler mahallesinde ayna satmak
to sell refrigerators to Eskimos, carry coals to Newcastle
madeni ayna
speculum
manyetik ayna
magnetic mirror
obruk ayna
(Fizik) concave mirror
otomatik ayna
(Otomotiv) electric door mirror
parabolik ayna
parabolic mirror
salgılı ayna
eccentric chuck
sihirli ayna
magic mirror
tümsek ayna
convex mirror
tırnaklı ayna
prong chuck
universal ayna
universal chuck
çeneli ayna
jaw chuck
çukur ayna
concave mirror
üniversal ayna
universal chuck
şekilleri yamuk yumuk gösteren ayna
distorting mirror
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) (C.: În) Gözü güzel ve iri olan
Gemilerde işaretçi erlerin kullandığı dürbün
Küreğin yassı uç bölümü
Atın diz kapağı
Gözgü
Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilâlı ve sırlı cam
Akıntı ve anaforun birleştiği yerde oluşan su burgacı
Işığı yansıtan, varlıkların görüntüsünü veren, cilalı ve sırlı cam, gözgü, mirat: "Ben onun aynada saçlarına değil, bana baktığını gene aynadan görüyordum."- T. Buğra
Doğramacılık ve yapıcılıkta çerçeve içine geçirilen tahta veya taş levha
Küreğin yassıuç bölümü
Atların diz kapağı. İyi bir durumda, yolunda
Karagöz oyununda perde
Atların diz kapağı
İyi bir durumda, yolunda
Bir olayı, bir durumu yansıtan, göz önünde canlandıran olay, durum, şey
Erden Kıral'ın, birçok ödül kazanmış bir filmi
Bir olayı, bir durumu yansıtan, göz önünde canlandıran olay, durum, şey: "Bir ülkenin sanat ve kültür hayatı bir bakıma o ülkenin uygarlık aynasıdır."- H. Taner
Doğramacılık ve yapıcılıkta çerçeve içine geçirilen tahta veya taşlevha
(Osmanlı Dönemi) LÜCC
minzar
mirat
(Osmanlı Dönemi) mir'at
ayna taşı
Yapı, anıt ve çeşme gibi yerlere konan yazılı veya yazısız süslü taş levha
ayna tırnağı
Aynayı duvara tutturmak için kullanılan nikel veya kromla kaplanmış metal parçası
Aynalar
(Osmanlı Dönemi) MER'A
aynalar
(Osmanlı Dönemi) merâyâ
aynalar
Sulhi Dölek'in bir öykü kitabı
döner ayna
İki yüzlü, riyakâr (kimse)
döner ayna
Arkalı önlü ayna, iki tarafı da aynalı cam
ayna
Favoriten