bottle

listen to the pronunciation of bottle
Englisch - Türkisch
{i} şişe

John birçok şişe şarap içti. - John drank many bottles of wine.

Likör dükkânından bir şişe bira satın aldım. - I bought a bottle of beer at the liquor store.

emzik
(Tıp) Bebeğin beslenmesinde kullanılan ağzı emzikli şişe, biberon
{f} şişeye doldurmak
{f} şişelemek
{i} içki

Tom şişeye uzandı ve Mary'ye bir içki daha koydu. - Tom reached for the bottle and poured Mary another drink.

Tom ailesi ve içki arasında bir seçim yapmak zorundaydı. - Tom had to choose between his family and the bottle.

{i} biberon

Biberonu bıraktıralım. - Let go of the bottle.

Biberonda biraz süt var. - There's some milk in the bottle.

{f} kavanozlayıp saklamak
(Tıp) İçine sıvı madde konulan şişe
tüp

Bir şişe şampuan, bir tüp diş macunu kadar maliyetlidir. - A bottle of shampoo costs as much as a tube of toothpaste.

(Tıp) flakon
be brought up on the bottle mamayla beslenmek
biberonla beslenmek
bottle şişele
the bottle alkollü içki
bottle gourd sukabağı
bebekler için süt
bottle up şişelere doldurup sakla
susturmak
şişeye koymak
şişesi

Tom cebinden bir hap şişesi çıkardı. - Tom took a bottle of pills out of his pocket.

Tom ilaç şişesinden kapağı çıkardı. - Tom removed the lid from the medicine bottle.

bottle opener
{i} açacak
bottle feeding
biberonla beslemek
bottle green
şişe camı yeşili
bottle job
boyalı saç
bottle opener
(Gıda) şişe kapağı açacağı
bottle shop
(Argo) içki dükkanı
bottle size
(Bilgisayar) şişe boyutu
bottle up
içine atmak
bottle bobbin
roket bobin
bottle cap
şişe kapağı
bottle glass
şişe yapımında kullanılan koyu yeşil cam
bottle gourd
sukabağı
bottle green
koyu yeşil
bottle nosed whale
gagalı balina
bottle opener
şişe açacağı

Şişe açacağını nerede saklıyorsun? - Where do you keep your bottle opener?

O bir şişe açacağı mı? - Is that a bottle opener?

bottle up
dışa vurmamak
bottle up
sıkıştır
bottle-feed
mamayla beslemek
bottle-feed
biberonla beslemek
bottle bank
Kullanılmış şişelerin atıldığı geri dönüşüm kutusu
bottle blonde
Doğal sarışın olmayan
bottle fed
şişe beslenen
bottle feed
şişe besleme
bottle glass
şişe yapımında kullanılan köyü yeşil cam
bottle jaw
(Tıp, İlaç) Besi hayvanlarında çene altında ödem oluşması
bottle nose
şişe burun
bottle of beer
bira şişesi
bottle of water
su şişesi
bottle out
şişeden/lambadan çıkmak

Gordon Brown bottled out of a general election.

bottle shop
Alkollü, şişeli içki satan yer
bottle things up
içinde saklamak
bottle-neck
şişe-boyun
bottle-neck
bkz. bottleneck
bottle blonde
boyama sarışın
bottle blonde
sahte sarışın
bottle bobin
(Tekstil) roket bobin
bottle feed
mamayla beslemek
bottle feed
biberonla beslemek
bottle feeder
(Arılık) şişe yemlik
bottle green
(isim) koyu yeşil
bottle holder
yardakçı
bottle holder
suç ortağı
bottle holder
antrenör
bottle holder
koç
bottle imp
şişeye kapatılmış cin
bottle jack
(Otomotiv) şase kriko
bottle jack
silindir kriko
bottle jack
şişe kriko
bottle neck
(Tekstil) dar boğazlı
bottle nosed
iri burunlu
bottle nursing
biberonla emzirmek
bottle opener
{i} gazoz açacağı
bottle post
şişeyle denize bırakılan mesaj
bottle sth. up
{k} (deyim) ofkesini tutmak,hislerini kendine saklamak
bottle trap
şişe sifon
bottle up
bastırmak
bottle up
sıkıştırmak
bottle up
frenlemek
bottle up
gizlemek
bottle up
kuşatmak
bottle washer
her türlü ev işi yapan kimse
bottle washer
bulaşıkçı
bottling
şişeleme
bottling
şişelemek
density bottle
piknometre
density bottle
yoğunluk şişesi
perfume bottle
parfüm şişesi
baby bottle
biberon
baby bottle
emzik
bring up on the bottle
biberonla beslemek
catsup bottle
ketçap şişesi
dropping bottle
damlalıklı şişe
feed with a bottle
biberonla besle
feeding bottle
biberon
hit the bottle
kafayı çekmek
hot water bottle
sıcak su torbası
ketchup bottle
ketçap şişesi
klein bottle
klein şişesi
leather bottle stomach
linitis plastika
pill bottle
ilaç şişesi
sample bottle
numune şişesi
smelling bottle
amonyak şişesi
soda bottle
soda şişesi
squeeze bottle
sıkılabilen plastik şişe
vacuum bottle
vakum şişesi
vacuum bottle
termos
wash bottle
yıkama şişesi
whiskey bottle
viski şişesi
Bottles
şişeler
a bottle of
Bir şişe

A bottle of milk.

a bottle of milk
bir şişe süt
beer bottle
bira şişesi
bottlers
şişeleyenlerin
density bottle
yoğunluk şişesi, piknometre
dropping bottle
damlalikli şişe
gas bottle
gaz şişesi
gourd bottle
kabak şişe
gravity bottle
yerçekimi şişe
have a bottle nose
Bir şişe burun var
is fond of a bottle
bir şişe düşkün
lose one's bottle
(deyim) Cesaretini kaybetmek

I went to the bungee-jumping place but I lost my bottle at the last minute.

oxygen bottle
oksijen şişesi, oksijen tüpü
pet bottle
Pet şişe
preserve bottle
bottle korumak
specific gravity bottle
özgül ağırlık şişe
start a new bottle of wine
(on) yeni bir şişe şaraba başlamak
to bottle up feelings
duygularını belli etmeme
washing bottle
piset, püskürteç
water bottle
su şişesi

Lütfen bu su şişesini doldurun. - Please fill this water bottle.

Tom bir su şişesinden içiyordu. - Tom was drinking from a water bottle.

wine bottle
şarap şişesi
baby bottle
(isim) biberon
beverage bottle method
şişe yöntemi
bottled
şişelenmiş

Ne sıklıkta şişelenmiş su alıyorsunuz? - How often do you buy bottled water?

Hiç şişelenmiş suyun var mı? - Do you have any bottled water?

bottled
şişede
bottled
bastırılmış
bottler
(isim) şişeleme makinesi
bottler
{i} şişeleme makinesi
bottler
şişeleme tesisi
bottler
(Argo) mükkemel
bottler
şişeleme fabrikası
crack a bottle
(Argo) yeni bir şişe açmak
dropping bottle
damlatma şişesi
feeding bottle
biberon. be fed up with argo -den bıkmış olmak, illallah demek
gas washing bottle
(Tekstil) gaz yıkama şişesi
hit the bottle
argo şişeyi devirmek
how much is a whole bottle
bir şişe şarap ne kadar
i would like a bottle of aspirin
bir kutu aspirin rica ediyorum
i would like a bottle of brandy
bir şişe brendi rica ediyorum
i would like a bottle of whisky
bir şişe viski rica ediyorum
i would like a bottle of wine
bir şişe şarap rica ediyorum
indicator bottle
(Tıp) damlalıklı şişe
leather bottle
tulum
may i have a bottle of beer
bir şişe bira alabilir miyim
please give me a bottle of juice
bir şişe meyve suyu verin lütfen
pop a champagne bottle
şampanya patlatmak
sniff bottle
(Askeri) GAZ TANITMA ŞİŞESİ: İçinde, örnek olarak, herhangi bir kimya harp maddesi bulunan küçük bir şişe. Bu şişeler, askeri personele, kimya harp maddelerinin kokularını tanıtmak için kullanılır
spray bottle
sprey şişesi
stage bottle
(Askeri) geçiş tüpü
throwaway bottle
depozitosuz şişe
water bottle
matara
weighing bottle
tartım kabı
Englisch - Englisch
To seal (a liquid) into a bottle for later consumption

This plant bottles vast quantities of spring water every day.

A container with a rubber nipple used for giving liquids to infants

The baby wants a bottle.

To refrain from doing (something) at the last moment because of a sudden loss of courage

The rider bottled the big jump.

To feed (an infant) baby formula

Because of complications she can't breast feed her baby and so she bottles him.

Nerve, courage

He was going to ask her out, but he lost his bottle when he saw her.

A container, typically made of glass and having a tapered neck, used for holding liquids

Beer is often sold in bottles.

To strike (someone) with a bottle
The contents of such a container

I only drank a bottle of beer.

Fig
{v} to put up into bottles, to keep close
{n} a vessel for liquor, viol, quart, bundle
of hay
store (liquids or gases) in bottles
glass or plastic vessel; cylindrical with a narrow neck; no handle the quantity contained in a bottle put into bottles; "bottle the mineral water" store (liquids or gases) in bottles
{i} container for holding liquids
{f} put in a bottle
glass or plastic vessel; cylindrical with a narrow neck; no handle the quantity contained in a bottle put into bottles; "bottle the mineral water"
khuat
n botol
A bundle, esp
Intoxicating liquor; as, to drown one's reason in the bottle
The contents of a bottle; as much as a bottle contains; as, to drink a bottle of wine
the quantity contained in a bottle
Gas cylinder or scuba tank
A hollow vessel, usually of glass or earthenware (but formerly of leather), with a narrow neck or mouth, for holding liquids
To put into bottles; to inclose in, or as in, a bottle or bottles; to keep or restrain as in a bottle; as, to bottle wine or porter; to bottle up one's wrath
glass or plastic vessel; cylindrical with a narrow neck; no handle
put into bottles; "bottle the mineral water"
To bottle a drink or other liquid means to put it into bottles after it has been made. This is a large truck which has equipment to automatically bottle the wine. bottled water
A bottle is a drinking container used by babies. It has a special rubber part at the top through which they can suck their drink. see also bottled, feeding bottle, hot-water bottle, water bottle
Container with a narrow neck (compare Jar)
> pingzi
Glass bottles are the most common containers for storing wines Glass is ideal because it does not affect the wine in any way, even during extended periods in the bottle
Glass bottles are the most common containers for storing wine Glass is ideal because it does not affect the wine in any way, even during extended periods
A bottle is a glass or plastic container in which drinks and other liquids are kept. Bottles are usually round with straight sides and a narrow top. There were two empty beer bottles on the table He was pulling the cork from a bottle of wine. Victorian scent bottles. A bottle of something is an amount of it contained in a bottle. He had drunk half a bottle of whisky
n a container, usually made of glass, to hold liquid
Bottle of Dog
Newcastle Brown Ale
bottle bank
A large container into which bottles are placed for recycling
bottle banks
plural form of bottle bank
bottle brush
Any of several plants having a similar appearance, especially Anthephora or Callistemon
bottle brush
A brush, having bristles that radiate from a central stem, used for cleaning bottles
bottle brushes
plural form of bottle brush
bottle cap
Any of several designs of closure used to seal bottles
bottle caps
plural form of bottle cap
bottle crate
A container used for transport of beverage containers. In the present day they are usually made of plastic, but before the widespread use of plastic they tended to be made of wood or metal
bottle crates
plural form of bottle crate
bottle glorifier
A display that is designed to fit on a bottle, typically with a cut-out area to hold the bottle in position
bottle glorifiers
plural form of bottle glorifier
bottle green
Of a dark green colour, like that of some wine bottles
bottle green
A dark green colour, like that of some wine bottles

bottle green colour:.

bottle opener
A device used to remove the cap or cork from a bottle
bottle openers
plural form of bottle opener
bottle out
To fail to perform a promised or planned action due to lack of courage

I had really wanted to dive off the 10-meter platform, but in the end I bottled out.

bottle sedge
A sedge species, Carex rostrata
bottle service
A feature of many upscale bars and nightclubs by which patrons may purchase entire bottles of alcoholic drink for their personal consumption, sometimes including extras such as a reserved table or the services of a dedicated host
bottle shop
A liquor store
bottle shops
plural form of bottle shop
bottle sling
A knot that can be used to create a handle for a glass or ceramic container with a slippery narrow neck
bottle slings
plural form of bottle sling
bottle top
a bottle cap
bottle tops
plural form of bottle top
bottle up
Keep suppressed and hidden

Emotions are often bottled up rather than dealt with, which can lead to stress in later life.

bottle up
Put into bottles
bottle-arse
A kind of fly
bottle-fed
Simple past tense and past participle of bottle-feed
bottle-fed
That has been fed by bottle
bottle-feed
To feed a baby using a bottle, especially using a bottle filled with milk other than from its mother
bottle-o
A bottle shop
bottle-opener
Alternative spelling of bottle opener
bottle bank
{i} place where used glass bottles and are deposited for recycling
bottle bank
a place where bottles can be deposited for recycling
bottle bank
A bottle bank is a large container into which people can put empty bottles so that the glass can be used again. a container in the street that you put empty bottles into, so that the glass can be used again
bottle bill
a statute that would require merchants to reclaim used bottles
bottle cap
metal cover for sealing a glass bottle
bottle collection
collecting bottles for reuse the activity of collecting bottles; "bottle collection is a hobby of hers"
bottle collection
a collection of bottles; "her bottle collection is arranged on glass shelves in the window
bottle gourd
Old World climbing plant with hard-shelled bottle-shaped gourds as fruits
bottle green
A dark shade of green, like that of bottle glass
bottle green
{i} dark green color (similar to some types of wine bottles)
bottle green
a very dark green colour green
bottle green
dark to moderate or grayish green
bottle of beer
glass container of beer
bottle of juice
glass container of juice
bottle of water
container of water
bottle of wine
narrow-necked glass containing this alcoholic beverage of fermented grapes
bottle opener
{i} tool used to remove caps or corks from bottles
bottle opener
an opener for removing caps or corks from bottles
bottle party
party to which each guest brings a bottle of drink
bottle screw
a bottle opener that pulls corks
bottle tree
Any of certain Australian trees of the genus Brachychiton, having a swollen, sometimes bottle-shaped trunk and cultivated in warm regions as an ornamental
bottle up
control and refrain from showing; of emotions
bottle up
restrain one's emotions, conquer one's feelings
bottle-fed
(of an infant) given milk from a bottle
bottle-feed
breastfeed: give suck to; "The wetnurse suckled the infant"; "You cannot nurse your baby in public in some places"
bottle-feed
If you bottle-feed a baby, you give it milk or a liquid like milk in a bottle rather than the baby sucking milk from its mother's breasts. New fathers love bottle feeding their babies. a bottle-fed baby. breast feed. to feed a baby or young animal with milk from a bottle rather than from their mother's breast
bottle-green
Something that is bottle-green is dark green in colour
bottle-green
of a dark to moderate grayish green color
bottle-neck
traffic jam, merge from a wide area into a narrow area which causes backup
bottle-nosed whale
northern Atlantic beaked whale with a bulbous forehead
bottle-opener
A bottle-opener is a metal device for removing caps or tops from bottles
bottle-tree
an Australian tree of the genus Brachychiton
Klein bottle
A two-dimensional enclosed surface which doesn't have a distinct "inside" and "outside" (in a similar way that a Möbius strip has only one side)
Nalgene bottle
A reusable, unbreakable plastic bottle
bawdy-house bottle
A very small bottle; short measure being among the many means used by the keepers of those houses, to gain what they call an honest livelihood: indeed this is one of the least reprehensible; the less they give a man of their infernal beverages for his money, the kinder they behave to him. (definition from: The 1811 Dictionary of the Vulgar Tongue)
beer bottle
A bottle designed to contain beer
bottled
Simple past tense and past participle of bottle
bottler
A person, company, or thing who bottles, especially in bulk
bottler
a person or thing that is excellent or excites admiration
bottler
A person or group, especially a sports team, that doesn't meet expectations, particularly prone to failure when success is expected
bottling
A batch of bottled liquids, as from a single vat, barrel, or seasonal growth

The bottlings from the barrel-aged wines bear a premium label.

chief cook and bottle washer
Chief executive; person in charge of all tasks
chief cook and bottle washers
plural form of chief cook and bottle washer
chief cook and bottle-washer
Alternative form of chief cook and bottle washer
chief cook and bottle-washers
plural form of chief cook and bottle-washer
chief cooks and bottle washers
plural form of chief cook and bottle washer
chief cooks and bottle-washers
plural form of chief cook and bottle-washer
coke bottle
Having thick glass, said particularly of spectacle lenses

Coke-bottle glasses.

coke bottle
A type of styling characterized by wide ends and a narrow mid-section
coke-bottle
Alternative spelling of coke bottle
fair suck of the sauce bottle
Used to inform somebody that they’re taking more than their share, etc
feeding bottle
A bottle for feeding milk to babies or to the young of other animals
gas bottle
Common term for a gas cylinder
green bottle flies
plural form of green bottle fly
green bottle fly
flies in the genera Lucilia and Phaenicia
head cook and bottle washer
Alternative form of chief cook and bottle washer
head cook and bottle washers
plural form of head cook and bottle washer
head cook and bottle-washer
Alternative form of chief cook and bottle washer
head cook and bottle-washers
plural form of head cook and bottle-washer
head cooks and bottle washers
plural form of head cook and bottle washer
head cooks and bottle-washers
plural form of head cook and bottle-washer
hit the bottle
To drink alcohol steadily and in excess, particularly in response to a setback

He's been hitting the bottle hard since his wife left him.

hitting the bottle
Present participle of hit the bottle
hot bottle
A hottle
hot bottle
A hot water bottle
hot water bottle
A flexible, saclike bottle, usually made of rubber, intended to be filled with hot water and placed on some part of the body for heat therapy, or simple warming
ink bottle
A bottle of ink, especially one which a pen may be dipped into; inkwell
message in a bottle
A message written on a scrap of paper, rolled-up and put in an empty bottle and set adrift on the ocean; traditionally, a method used by castaways to advertise their distress to the outside world
messages in a bottle
plural form of message in a bottle
old wine in a new bottle
An existing concept or institution offered as though it were a new one

Finally, some critics argue that evolutionary psychology is old wine in a new bottle — the old instinct theory in a new package.

oxygen bottle
a small gas cylinder of oxygen used in mountain climbing or scuba diving etc
phosphorus bottle
an early form of friction match involving a splint tipped with sulfur dipped into a bottle of phosphorous and then ignited by friction
quarter bottle
A bottle of wine containing 0.1875 liters of fluid, 1/4 the volume of a standard bottle
scent-bottle
A small elegant bottle containing perfume

There are no caricatures, now, of effeminate exquisites so arrayed, swooning in opera boxes with excess of delight and being revived by other dainty creatures poking long-necked scent-bottles at their noses.

seltzer bottle
A bottle for producing or dispensing soda water or other carbonated beverages
spin the bottle
A game where contestants sit in a circle and rotate a bottle in the middle, and must interact with another contestant (especially by kissing)
train bottle
an ornamental glass bottle in the shape of a locomotive
wine bottle
A bottle (normally made of glass) for holding wine
gravity bottle
The pycnometer (from the Greek puknos, meaning "density", also called pyknometer or specific gravity bottle), is a flask with a close-fitting ground glass stopper with a fine hole through it, so that a given volume can be accurately obtained. This enables the density of a fluid to be measured accurately, by reference to an appropriate working fluid such as water or mercury, using an analytical balance
lose one's bottle
(deyim) Lose one's courage
specific gravity bottle
The pycnometer (from the Greek puknos, meaning "density", also called pyknometer or specific gravity bottle), is a flask with a close-fitting ground glass stopper with a fine hole through it, so that a given volume can be accurately obtained. This enables the density of a fluid to be measured accurately, by reference to an appropriate working fluid such as water or mercury, using an analytical balance
Klein bottle
n. A one-sided topological surface having no inside or outside. It is depicted in ordinary space by inserting the small open end of a tapered tube through the side of the tube and making it contiguous with the larger open end, although a true Klein bottle would not intersect itself
baby bottle
{i} bottle used to feed a baby with infant formula or milk
be fond of the bottle
be an alcoholic, be a heavy drinker
bottled
Bottled gas is kept under pressure in special metal cylinders which can be moved from one place to another. see also bottle. bottled water/beer etc water, beer etc that is sold in a bottle
bottled
Having the shape of a bottle; protuberant
bottled
past of bottle
bottled
Put into bottles; inclosed in bottles; pent up in, or as in, a bottle
bottler
{i} person or thing that fills bottles
bottler
a manufacturer that makes and bottles beverages
bottler
A bottler is a person or company that puts drinks into bottles
bottler
One who bottles wine, beer, soda water, etc
bottler
Trucks that specialize in transporting bottled goods in crates
bottler
A person or group, especially a sports team, that doesnt meet expectations, particularly prone to failure when success is expected
bottlers
plural of bottler
bottles
plural of bottle
bottles
third-person singular of bottle
bottling
The process of skewing pages to compensate for paper thickness as it is folded Primarily used on signatures designed for large web or large sheet-fed presses
bottling
and corking the bottles
bottling
{i} act or process of putting into bottles (wine, beer, mineral water, etc.) and corking the bottles; wine bottled at a specific time
bottling
present participle of bottle
bottling
The process of skewing pages to compensate for paper thickness as it is folded Primarily used on signatures designed for large web or large sheetfed presses
bottling
The act or the process of putting anything into bottles as beer, mineral water, etc
catsup bottle
a bottle that holds catsup
feeding bottle
A feeding bottle is a plastic bottle with a special rubber top through which a baby can suck milk or other liquids
feeding bottle
bottle used for dispensing water (usually to caged animals)
feeding-bottle
a plastic bottle used for giving milk to a baby or young animal
glass bottle
container made of glass
hit the bottle
drink alcohol heavily
hot water bottle
flexible rubber container that is filled with hot water (used to warm parts of the body)
junk bottle
{i} heavy bottle made of thick dark-colored glass
klein bottle
a closed surface with only one side; formed by passing one end of a tube through the side of the tube and joining it with the other end
magnetic bottle
container consisting of any configuration of magnetic fields used to contain a plasma during controlled thermonuclear reactions
magnetic bottle
A magnetic field used to confine plasma, as during nuclear fusion
nursing bottle
A nursing bottle is a plastic bottle with a special rubber top through which a baby can suck milk or another liquid
perfume bottle
Vessel made to hold scent. The earliest example is Egyptian and dates to 1000 BC. The fashion for perfume later spread to Greece, where terra-cotta and glass containers were made in a variety of shapes such as animals and human heads. Romans made perfume bottles out of molded and blown glass. The spread of Christianity marked a decline in perfume production, as well as of glassmaking. The revival of perfume making in France in the 12th century and the popularity of Venetian glass in the 13th century revived the production of perfume bottles
pilgrim bottle
A costrel
scent bottle
bottle of perfume
siphon bottle
bottle attached to a tube that is used to force fluid through the tube by the pressure of gas
skin bottle
leather pouch used to hold fluids
small bottle
tiny bottle, tiny liquid container
split a bottle of wine with
drink a bottle of wine together with -
thermos bottle
special bottle used for conserving the temperature of a fluid
thermos bottle
thermos: vacuum flask that preserves temperature of hot or cold drinks
vacuum bottle
thermos
vacuum bottle
A vacuum bottle is the same as a vacuum flask. A bottle or flask having a vacuum between its inner and outer walls, designed to maintain the desired temperature of the contents. Also called vacuum flask
was fond of the bottle
was in the habit of getting drunk
water bottle
small container for holding drinking water
Türkisch - Englisch

Definition von bottle im Türkisch Englisch wörterbuch

pul şişe a bottle made of
very thin, greenish glass
bottle
Favoriten