mercek

listen to the pronunciation of mercek
Türkisch - Englisch
lens
bulls eye
lense
(Meteoroloji) lenticularis
objective
condensing lens
bull's eye
(mikroskop) eyepiece
eye lense
condenser
glass
lens lens
object lens
camera lens
(Tıp) lenticula
eyepiece
mercek kapağı
(Çevre) lens cover
mercek mikroskop
eyepiece
mercek perdesi (foto)
stop
mercek anten
lens antenna
mercek açıklıgı
lens opening
mercek açıklığı
lens opening
mercek açısı
angle of lens
mercek biçiminde
lenticular
mercek bozukluğu
(Askeri) lens distortion
mercek bulutlar
(Meteoroloji) lenticular cloud
mercek camı
crown glass
mercek denetimi
(Bilgisayar) lens control
mercek diyaframı
lens diaphragm
mercek ekseni
(Fotoğrafçılık) axis of lentil
mercek ekseni
(Fotoğrafçılık) lentil axis
mercek gücü
power of a lens
mercek ile ilgili
stigmatic
mercek kapağı
lens cap
mercek kaplaması
(Askeri) lens coating
mercek koruyucu
(Çevre) lens outsert
mercek perdesi
stop
mercek sistemi
lens system
mercek tablası
lens turret
mercek yuvası
lens mount
mercek yuvası
(Sinema,Teknik) lens housing
mercek çerçevesi
objective mount
mercek çerçevesi
lens barrel
mercek çerçevesi
(Fotoğrafçılık) lens mount
geniş açılı (mercek)
wide-angle
renksiz mercek
achromatic lens
anamorfozcu mercek
anamorphic lens, anamorphote
anastigmat mercek
anastigmatic lens
bir tarafı içbükey diğeri dışbükey mercek
meniscus
bozucu mercek
distorting lens
değişken odaklı mercek
zoom lens
dielektrik mercek
dielectric lens
ek mercek
auxiliary lens
elektronik mercek
(Teknik,Televizyon) electron lens
elektronik mercek
(Elektrik, Elektronik,Teknik) electronic lens
elektrostatik mercek
electrostatic lens
flu mercek
diffuser lens, soft-focus lens
kaplanmış mercek
coated lens
kaplı mercek
bloomed lens
kısa odaklı mercek
bull's eye
manyetik mercek
magnetic lens
mikroskopta mercek yeri
nosepiece
mıknatıssal mercek
magnetic lens
objektif mercek
objective lens
obruk mercek
(Fizik) concave lens
pozitif ek mercek
(Sinema) portrait lens
pozitif mercek
positive lens
silindirik mercek
cylindrical lens
silindirik mercek
cylindirical lens
toplayıcı mercek
condensing lens
tümsek mercek
convex lens
yakınsak mercek
convergent lens
çift mercek
doublet
çukur mercek
concave lens
ıraksak mercek
divergent lens, negative lens
ıraksak mercek
diverging lens, negative lens
Türkisch - Türkisch
İçinden geçen paralel ışınları düzenli bir biçimde birbirine yaklaştıran veya birbirinden uzaklaştıran, camdan veya ışık kırıcı herhangi bir maddeden yapılmış, genellikle küresel yüzeylerle sınırlanmış saydam cisim, lens
lens
adese
ıraksak mercek
Üzerine düşen birbirine paralel ışınları yanlara doğru kırarak birbirinden uzaklaştıran mercek
mercek
Favoriten