fallacious

listen to the pronunciation of fallacious
Englisch - Türkisch
{s} yanıltıcı
{s} aldatıcı
{s} yanlış fikirlere dayanan, çürük, temelsiz
hatalı
yanlış
mantıksız
yanlış olarak
asılsızlık
fallaciousness yanlışlık
{s} boş
boş/yanıltıcı
boşuna
{s} safsata
{s} temelsiz
yalan
{s} safsatalı
çürük
fallaciously esası olmadan
temelsizlik
aslı esası olmayan
illogical
mantıksız

Ben senin argümanlarını mantıksız buluyorum. - I find your arguments illogical.

İnsanlar bazen mantıksız kararlar verirler. - People sometimes make illogical decisions.

illogical
mantığa aykırı
fallaciously
esası olmadan
Englisch - Englisch
Deceptive or misleading
Characterized by fallacy; false or mistaken
illogical
{a} deceitful, producing a mistake
based on an incorrect or misleading notion or information; "fallacious hope" containing or based on a fallacy; "fallacious reasoning"; "an unsound argument
containing or based on a fallacy; "fallacious reasoning"; "an unsound argument
Embodying or pertaining to a fallacy; illogical; fitted to deceive; misleading; delusive; as, fallacious arguments or reasoning
based on an incorrect or misleading notion or information; "fallacious hope"
If an idea, argument, or reason is fallacious, it is wrong because it is based on a fallacy. Their main argument is fallacious. containing or based on false ideas
containing or based on a fallacy; "fallacious reasoning"; "an unsound argument"
{s} false; mistaken; unsound; deceptive; disappointing
intended to deceive; "deceitful advertising"; "fallacious testimony"; "smooth, shining, and deceitful as thin ice" - S T Coleridge; "a fraudulent scheme to escape paying taxes"
sophistical
fallaciously
In a fallacious manner, erroneously, illogically
fallaciously
{a} deceitfully, treacherously, craftily
fallaciously
in a false manner; in a deceptive manner; in a disappointing manner
fallacious
Favoriten