mantıksız

listen to the pronunciation of mantıksız
Türkisch - Englisch
unreasonable

Tom is being unreasonable. - Tom mantıksız oluyor.

I'm not being unreasonable. - Ben mantıksız olmuyorum.

illogical

Everyone is illogical, except me. I know this because I am the only intelligent person in the world. - Ben hariç herkes mantıksızdır. Bunu biliyorum, çünkü ben dünyadaki tek akıllı insanım.

People sometimes make illogical decisions. - İnsanlar bazen mantıksız kararlar verirler.

irrational

She's jealous and irrational. - O kıskanç ve mantıksız.

He's stupid and irrational. - O aptal ve mantıksız.

unconscionable
inconsequent
insensate
inadvisable
injudicious
impractical
illegitimate
preposterous

Tom's story is preposterous. - Tom'un hikayesi mantıksız.

His story is too preposterous to be a lie. - Onun hikayesi bir yalan olamayacak kadar çok mantıksız.

senseless

The sculptor said the work represented a window to the sky, but to me it looked like a senseless twisted piece of metal. - Heykeltraş işin gökyüzüne açılan bir pencereyi temsil ettiğini söyledi, ama bana mantıksız eğri böğrü bir metal parçası gibi göründü.

absurd

It's absurd of you to do that. - Onu yapman mantıksız.

unreasoning
unconscientious
opaque
wacky
implausible
inconsequential
illogical, unreasonable, irrational, nonsensical, inconsequent, impractical, preposterous
imprudent
(deyim) strictly for the birds
extravagant
unwise

I felt that the plan was unwise. - Planın mantıksız olduğunu hissettim.

I think that would be very unwise. - Çok mantıksız olacağını düşünüyorum.

half-baked
nonsensical
gratuitous
vacuous
past all reason
unadvised
ill-advised
fallacious
beyond all reason
wanton
without rhyme or reason
unreasoned
brute
mantık
logic

That's reversing the logical order of things. - Bu, şeylerin mantık sırasını ters çevirmedir.

You have a very logical way of thinking. - Çok mantıklı bir düşünme tarzın var.

mantık
{i} reason

I'm trying to be reasonable. - Mantıklı olmaya çalışıyorum.

You should be more reasonable. - Daha mantıklı olmalısın.

mantık
rationale
mantık
rhyme or reason
mantık
logics
mantık
dialectic
mantık
reasoning
mantık
rationality
mantık
logic; reason, sense
mantık
reason, sense, good judgment
Türkisch - Türkisch
Mantığa, akla aykırı olan: "Şuuru yerinde bir adam için bu sevinç mantıksız ve çirkindir."- R. H. Karay
Mantığa, akla aykırı olan
Mantığa uygun davranmayan
esemesiz
MANTIK
(Osmanlı Dönemi) (İntak. dan) Konuşturan, söyleten
MANTIK
(Osmanlı Dönemi) Akıl, nutuk, söz
MANTIK
(Osmanlı Dönemi) Doğru muhakeme ve doğru düşünceyi öğreten ilim. Akıl kaidesi
Mantık
eseme
Mantık
lojik
mantık
Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi
mantık
Doğru düşünme sanatı ve bilimi: "Akılla, mantıkla açıklanmayacak durumlar vardır dünyada."- N. Cumalı
mantık
Doğru düşünmenin yolu ve yöntemi: "Ali Rıza bey gerçi bir vakit bu mantığa kulak vermiyor göründü."- R. N. Güntekin
mantık
Doğru düşünme sanatı ve bilimi
mantık
Düşüncenin ve düşüncenin varlık biçimlerinin, ögelerinin, türlerinin, olanaklarının, yasalarının ve düşünce bağlamlarının bilimi
mantıksız
Favoriten