ekilebilir

listen to the pronunciation of ekilebilir
Türkisch - Englisch
arable

Arable land is land that can be used to grow crops. - Ekilebilir arazi mahsul yetiştirilebilen arazi demektir.

(Tarım) cultivatable
cultivable
ek
{i} supplement
ek
{i} addition
ekilebilir arazi
(Tarım) farmland
ekilebilir arazi
(Tarım) tillage
ekilebilir arazi
(Tarım) cultivated land
ekilebilir arazi
arable

Arable land is land that can be used to grow crops. - Ekilebilir arazi mahsul yetiştirilebilen arazi demektir.

ekilebilir topraklar
(Ticaret) arable lands
ekilebilir veya tarıma uygun ekin / ürün / mahsul
(Hukuk) arable crop
ekilebilir ürünler
(Hukuk) arable crops
ek
{i} adjunct
ek
{i} schedule
ek
appendix
ek
{s} supplementary
ek
insertion
ek
additional
ek
by
ek
additive
ek
(Elektrik, Elektronik,Teknik) cable joint
ek
patch
ek
(Bilgisayar) attach
ek
insert
ek
(Kanun) accessory
ek
subsidiary agreement
ek
juncture
ek
excursus
ek
{i} augment
ek
subsidiary
ek
{i} add
ek
inclusion
ek
accretion
ek
gusset
ek
adjunction
ek
add-on
ek
{f} sowing
ek
attachment
ek
{f} plant
ek
{f} planting
ek
sow
ek
{i} add on
ek
{i} affix
ek
extension
ek
special
ek
annexe
ek
accession
ek
appendices
ek
collateral
ek
appurtenance
ek
further
ek
joining
ek
excess
ek
inset
ek
{f} sowed
ek
{i} add#on
ek
supplement to
ek
subjoin
ek
{i} postscript
ek
sown
ek
formative
ek
{i} annex
ek
additional articles
ek
particle
ek
pullout
ek
{i} extra
ek
addition, supplement, adjunct, addendum, extension, appendage; appendix; joint, patch; affix; additional, supplementary, subsidiary, extra
ek
supplement; appendix
ek
appendage
ek
addendum
ek
supplemental
ek
(Anatomi) appendage
ek
appendix , attachment
ek
super
ek
(Hukuk) complement
ek
bye
ek
extra, additional, supplementary
ek
fill
ek
rider
ek
{i} supplementation
ek
eccentric
ek
joint (of a pipe)
ek
expansion
ek
gram. affix; prefix; infix; suffix
ek
{i} joint
Türkisch - Türkisch

Definition von ekilebilir im Türkisch Türkisch wörterbuch

Ek
ilave
Ek
lahika
Ek
zeyil
ek
Bir gazete veya derginin günlük yayımından ayrı ve ücretsiz olarak verdiği parça, ilave
ek
Kelime türetmek veya kelimenin görevini belirtmek için kullanılan şekil verici ses veya sesler, lahika
ek
Eklenmiş, katılmış: "Okul müdürü iken, okulun ek inşaatında hamallarla birlikte çalışmış."- H. Taner
ek
Bir şeyin eksiğini tamamlamak için ona katılan parça
ek
Sonradan katılan, dikilen, yapıştırılan parçanın belli olan yeri. İki borunun birbirine birleştirildiği yer
ek
Katılmış, ulanmış, eklenmiş
ek
Sonradan katılan, dikilen, yapıştırılan parçanın belli olan yeri
ek
Sözcüğün görevini belirtmek ya da sözcük türetmek için kullanılan biçim verici ses
ek
iki borunun birleştiği yer
ek
İki borunun birbirine birleştirildiği yer
ek
Eklenmiş, katılmış
ekilebilir
Favoriten