daha sonraki

listen to the pronunciation of daha sonraki
Türkisch - Englisch
subsequent

I can't remember of the subsequent events. - Ben daha sonraki olayları hatırlamıyorum.

daha sonra
after

I know you want to marry me now, but don't you think you'll have second thoughts afterward? - Ben, şimdi benimle evlenmek istediğini biliyorum, ama siz daha sonra ikinci düşüncelere sahip olacağınızı düşünmüyor musunuz?

Keep your eyes wide open before marriage, half shut afterwards. - Evlenmeden önce gözlerinizi tam açın, daha sonra yarı kapatın.

daha sonra
afterward

Afterwards, he assumed a new identity. - Daha sonra, yeni bir kimlik üstlendiler.

Keep your eyes wide open before marriage, half shut afterwards. - Evlenmeden önce gözlerinizi tam açın, daha sonra yarı kapatın.

daha sonra
afterwards

Do you plan to join us for a drink afterwards? - Daha sonra bir şey içmek için bize katılmayı planlıyor musunuz?

Keep your eyes wide open before marriage, half shut afterwards. - Evlenmeden önce gözlerinizi tam açın, daha sonra yarı kapatın.

daha sonra
later on

I'll let you know all about it later on. - Onun hakkında her şeyi daha sonra sana bildireceğim.

He remained abroad later on. - Daha sonra yurt dışında kaldı.

daha sonra
later

He explained later how he made this decision. - Bu kararı nasıl verdiğini daha sonra açıkladı.

You walk on and I will catch up with you later. - Sen ilerle ve ben sana daha sonra yetişirim.

daha sonra
subsequently

Tom was subsequently arrested. - Tom daha sonra tutuklandı.

Sami was subsequently murdered. - Sami daha sonra öldürüldü.

daha sonra
then

The thief hit me and gave me a black eye and then ran off. - Hırsız bana vurdu ve gözümü morarttı ve daha sonra kaçtı.

I'll tell him so then. - Ben ona daha sonra söylerim.

daha sonra
next

Tom sat at the bottom of the stairs wondering what he should do next. - Tom daha sonra ne yapması gerektiğini merak ederek merdivenlerin alt kısmında oturdu.

There is no telling what will happen next. - Daha sonra ne olacağını anlatmak yok.

daha sonra
1. later; after. 2. afterwards
daha sonra
thereafter
daha sonra
much later
daha sonra
then by
daha sonra
and

You walk on and I will catch up with you later. - Sen ilerle ve ben sana daha sonra yetişirim.

The thief hit me and gave me a black eye and then ran off. - Hırsız bana vurdu ve gözümü morarttı ve daha sonra kaçtı.

Daha sonra
a later
daha sonra
much more later
daha sonra
by and by
daha sonra
subsequent to
daha sonra
later, afterwards, later on, then
Türkisch - Türkisch

Definition von daha sonraki im Türkisch Türkisch wörterbuch

Daha sonra
(Hukuk) BADEHU
Daha sonra
bilahare
daha sonraki
Favoriten