act as an assistant in a subordinate or supportive function

listen to the pronunciation of act as an assistant in a subordinate or supportive function
Englisch - Türkisch

Definition von act as an assistant in a subordinate or supportive function im Englisch Türkisch wörterbuch

assist
{f} yardım etmek

Tom bize yardım etmek için burada. - Tom is here to assist us.

Tom Mary'nin ayaklarına yardım etmek için elini aşağıya doğru uzattı. - Tom reached down to assist Mary to her feet.

assist
yardım etmek desteklemek
assist
asistanlık yapmak
assist
asiste etmek
assist
desteklemek
assist
{f} yardım et

Mobilyayı taşımada ona yardım ettim. - I assisted her in moving the furniture.

Erkek kardeşine ev ödevinde yardım etti. - She assisted her brother with his homework.

assist
sayı yaptırma (takım)
assist
yardım assist at hazır bulunmak assistance yardım
assist
muavenet etmek
assist
{f} yardımcı olmak

Zavallı adama yardımcı olmak için zahmete girdi. - He took the trouble to assist the poor man.

Bana yardımcı olmak için yolunu değiştirdi. - He went out of his way to assist me.

assist
imdat
assist
yardımcı assistant professor asistan yardım et
assist
muavenet
assist
iane vermek
assist
yardım

Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar. - Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

Yardım edebilir miyim? - May I be of assistance?

assist
{f} hazır bulunmak
assist
iane assistant muavin
Englisch - Englisch
assist
act as an assistant in a subordinate or supportive function

  Silbentrennung

  act as an as·sis·tant in a sub·or·di·nate or sup·port·ive func·tion

  Türkische aussprache

  äkt äz ın ısîstınt în ı sıbôrdınıt ır sıpôrtîv fʌngkşın

  Aussprache

  /ˈakt ˈaz ən əˈsəstənt ən ə səˈbôrdənət ər səˈpôrtəv ˈfəɴɢksʜən/ /ˈækt ˈæz ən əˈsɪstənt ɪn ə səˈbɔːrdənət ɜr səˈpɔːrtɪv ˈfʌŋkʃən/

  Wort des Tages

  llano
Favoriten