to stand (at a place) or to (an opinion), to attend a theatrical performance

listen to the pronunciation of to stand (at a place) or to (an opinion), to attend a theatrical performance
Englisch - Türkisch

Definition von to stand (at a place) or to (an opinion), to attend a theatrical performance im Englisch Türkisch wörterbuch

assist
{f} yardım etmek

Sana yardım etmek için buradayız. - We're here to assist you.

Tom sana yardım etmek için görevlendirilecek. - Tom will be assigned to assist you.

assist
yardım etmek desteklemek
assist
asistanlık yapmak
assist
asiste etmek
assist
desteklemek
assist
{f} yardım et

Onlar bize yardım etmek için geldiler. - They came to our assistance.

Benim bahçe işlerinde bana yardım etmeni istiyorum. - I would like you to assist me with my gardening.

assist
sayı yaptırma (takım)
assist
yardım assist at hazır bulunmak assistance yardım
assist
muavenet etmek
assist
{f} yardımcı olmak

Zavallı adama yardımcı olmak için zahmete girdi. - He took the trouble to assist the poor man.

Bana yardımcı olmak için yolunu değiştirdi. - He went out of his way to assist me.

assist
imdat
assist
yardımcı assistant professor asistan yardım et
assist
muavenet
assist
iane vermek
assist
yardım

Ana ve çocuk özel ihtimam ve yardım görmek hakkını haizdir. Bütün çocuklar, evlilik içinde veya dışında doğsunlar, aynı sosyal korunmadan faydalanırlar. - Motherhood and childhood are entitled to special care and assistance. All children, whether born in or out of wedlock, shall enjoy the same social protection.

İdrar şişesi ile tuvalete gidecek birisine yardımcı olmak için teknik terminoloji nedir? - What's the technical terminology for assisting someone to go to the toilet with a urine bottle?

assist
{f} hazır bulunmak
assist
iane assistant muavin
Englisch - Englisch
assist

A great part of the nobility assisted to his opinion.

to stand (at a place) or to (an opinion), to attend a theatrical performance
Favoriten