aslında

listen to the pronunciation of aslında
Türkisch - Englisch
actually

And actually, this project needs everyone. - Ve aslında bu projenin herkese ihtiyacı var.

I'm saying For the sake of Earth's environment, but actually it's For the sake of the people living on Earth. - Dünyanın çevresinin iyiliği için söylüyorum, ama aslında o Dünya üzerinde yaşayan insanların iyiliği için.

essentially

That's essentially what happened here. - Burada olan şey aslında odur.

It's presumptuous to call this a palace. Essentially, it's a big house. - Buna bir saray diyen küstahtır. Aslında bu büyük bir ev.

as such

We do not become good drivers by concentrating on driving as such. - Aslında sürmeye yoğunlaşarak iyi sürücüler olmayız.

Money, as such, has no meaning. - Paranın, aslında, hiçbir anlamı yok.

indeed

There was a spring indeed, but it was dry. - Aslında bir pınar vardı, ama kurumuştu.

Indeed, I keep the cupboard closed. - Aslında, dolabı kapalı tutarım.

in fact

I don't like him much, in fact I hate him. - Ondan çok hoşlanmıyorum, ben aslında ondan nefret ediyorum,

In fact, Marie Curie is Polish, not French. - Aslında Marie Curie Fransız değil, Polonyalıdır.

originally

I'm originally from China. - Ben aslında Çinliyim.

Halloween was originally a Celtic festival. - Cadılar Bayramı aslında bir Kelt festivaliydi.

virtually

Virtually the entire population is infected with one of eight herpes viruses. - Aslında tüm nüfusun sekizde birine herpes virüsleri bulaşmıştır.

(Hukuk) substantially
actually, as a matter of fact, essentially, in reality, in actual fact
(Konuşma Dili) inside
automatically
to tell the truth
(Konuşma Dili) in spite of appearance
truly

A healthy curiosity is truly a fine thing. - Sağlıklı bir merak, aslında güzel bir şeydir.

iwis
clannishness
under the skin
in point of fact
in effect

In effect, flowers are the creators of honey. - Aslında, balın yaratıcıları çiçeklerdir.

natively
strictly speaking
principally
honestly

Honestly, this is not a really well-paying job. - Dürüst olmak gerekirse bu aslında iyi ücretli bir iş değil.

I think the world is much older than the Bible tells us, but honestly, when I look around — it looks much younger! - Dünyanın İncilin söylediğinden çok daha yaşlı olduğunu düşünüyorum fakat aslında etrafa baktığımda o çok daha genç görünüyor!

for all intents and purposes
as far as it goes
all intents and purposes
intrinsically
(Konuşma Dili) deep down
per se
by rights
really

That was actually really fun. - O aslında gerçekten eğlenceliydi.

I'm not really a talkative person. It's just that I have a lot of things to tell you. - Ben aslında geveze birisi değilimdir. Sadece sana anlatacak çok şeyim var.

at bottom
in itself

Competitiveness is neither good nor bad in itself. - Rekabet aslında ne iyi ne de kötü.

Competition is neither good nor evil in itself. - Yarışma aslında ne iyi ne de kötü.

au fond
primarily
in sober fact
in first place
in reality

In reality, all they are interested in is power. - Aslında, onların bütün ilgilendiği güçtür.

I remember it as if it were yesterday, but in reality it was fifteen years ago. - Ben onu sanki dünmüş gibi hatırlıyorum ama aslında on beş yıl önceydi.

verily
in very deed
at heart

He is not a liar at heart. - O, aslında bir yalancı değil.

He is a good man at heart. - O, aslında iyi bir adam.

basically

I basically prefer being by myself. - Aslında kendi başıma olmayı tercih ederim.

He is basically a nice man. - O aslında nazik bir insandır.

in truth
properly
as a matter of fact
fact of
the fact that
effect

In effect, flowers are the creators of honey. - Aslında, balın yaratıcıları çiçeklerdir.

aufond
substantial
aslında bulunan kusur
(Ticaret) inherent defect
aslında değil
not really
esas olarak, gerçekte, aslında
mainly, in fact, actually
Türkisch - Türkisch
bir kere
(Hukuk) FİLASIL
haddizatında
aslında
Favoriten