aslında

listen to the pronunciation of aslında
Türkçe - İngilizce
actually

And actually, this project needs everyone. - Ve aslında bu projenin herkese ihtiyacı var.

She looks young, but she's actually older than you are. - O genç görünüyor, ama o aslında senden daha yaşlıdır.

essentially

We often hear it said that ours is essentially a tragic age. - Biz genellikle, bizimkinin aslında trajik bir çağ olduğunun söylenildiğini duyuyoruz.

Essentially that story is correct. - Aslında o hikaye doğrudur.

as such

Money, as such, has no meaning. - Paranın, aslında, hiçbir anlamı yok.

We do not become good drivers by concentrating on driving as such. - Aslında sürmeye yoğunlaşarak iyi sürücüler olmayız.

indeed

There was a spring indeed, but it was dry. - Aslında bir pınar vardı, ama kurumuştu.

Indeed, I keep the cupboard closed. - Aslında, dolabı kapalı tutarım.

in fact

I don't like him much, in fact I hate him. - Ondan çok hoşlanmıyorum, ben aslında ondan nefret ediyorum,

A four-year-old American tourist was disappointed to realize that, in fact, the Sichuan province is not entirely made of spicy beef, in spite of its famously piquant cuisine. - Dört yaşındaki Amerikalı turist, aslında, Sichuan eyaletinin ünlü mayhoş mutfağına rağmen tamamen baharatlı sığır etinden yapılmamış olduğunu farkettiği için hayal kırıklığına uğradı.

originally

I think we need a lot more than I originally thought. - Sanıyorum aslında düşündüğümden çok daha fazlasına ihtiyacımız var.

Halloween was originally a Celtic festival. - Cadılar Bayramı aslında bir Kelt festivaliydi.

virtually

Virtually the entire population is infected with one of eight herpes viruses. - Aslında tüm nüfusun sekizde birine herpes virüsleri bulaşmıştır.

(Hukuk) substantially
actually, as a matter of fact, essentially, in reality, in actual fact
(Konuşma Dili) inside
automatically
to tell the truth
(Konuşma Dili) in spite of appearance
truly

A healthy curiosity is truly a fine thing. - Sağlıklı bir merak, aslında güzel bir şeydir.

iwis
clannishness
under the skin
in point of fact
in effect

In effect, flowers are the creators of honey. - Aslında, balın yaratıcıları çiçeklerdir.

natively
strictly speaking
principally
honestly

I think the world is much older than the Bible tells us, but honestly, when I look around — it looks much younger! - Dünyanın İncilin söylediğinden çok daha yaşlı olduğunu düşünüyorum fakat aslında etrafa baktığımda o çok daha genç görünüyor!

Honestly, this is not a really well-paying job. - Dürüst olmak gerekirse bu aslında iyi ücretli bir iş değil.

for all intents and purposes
as far as it goes
all intents and purposes
intrinsically
(Konuşma Dili) deep down
per se
by rights
really

That was actually really fun. - O aslında gerçekten eğlenceliydi.

Jingle Bells, a popular song around Christmas time, is not really a Christmas song. The lyrics say nothing about Christmas. - Jingle Bells, Noel zamanı yaklaştığında popüler bir şarkı, aslında bir Noel şarkısı değildir. Sözleri Noel hakkında bir şey söylemiyor.

at bottom
in itself

Competitiveness is neither good nor bad in itself. - Rekabet aslında ne iyi ne de kötü.

Competition is neither good nor evil in itself. - Yarışma aslında ne iyi ne de kötü.

au fond
primarily
in sober fact
in first place
in reality

I remember it as if it were yesterday, but in reality it was fifteen years ago. - Ben onu sanki dünmüş gibi hatırlıyorum ama aslında on beş yıl önceydi.

In reality, all they are interested in is power. - Aslında, onların bütün ilgilendiği güçtür.

verily
in very deed
at heart

They are all good men at heart. - Aslında onların hepsi iyi insanlar.

He is a kind man at heart. - O, aslında nazik bir insandır.

basically

Tom does basically the same thing as Mary does. - Tom aslında Mary'nin yaptığı aynı şeyi yapar.

I basically prefer being by myself. - Aslında kendi başıma olmayı tercih ederim.

in truth
properly
as a matter of fact
fact of
the fact that
effect

In effect, flowers are the creators of honey. - Aslında, balın yaratıcıları çiçeklerdir.

aufond
substantial
aslında bulunan kusur
(Ticaret) inherent defect
aslında değil
not really
esas olarak, gerçekte, aslında
mainly, in fact, actually
Türkçe - Türkçe
bir kere
(Hukuk) FİLASIL
haddizatında
aslında