as a result

listen to the pronunciation of as a result
Englisch - Türkisch
Sonuç olarak

Sonuç olarak, fiyatlar yükseldi. - As a result, prices rose.

Sonuç olarak yağışlı günlerde içeride top oynarız. - As a result, we play ball inside on rainy days.

sonucu olarak

Savaşın bir sonucu olarak, çok sayıda mağdur kaldı. - As a result of the war, a great number of victims remained.

Bir trafik kazasının sonucu olarak birçok kişi öldürüldü. - As a result of a traffic accident, several persons were killed.

sonuç itibariyle
sonuç itibarıyla
thus
bu nedenle

Bu nedenle Okinava insanları savaştı. - Thus fought the Okinawan people.

Birçok kadın yüksek öğretime ve kariyere devam ediyor, bu nedenle evlilik ve doğum gecikiyor. - Many women pursue higher education and careers, thus delaying marriage and childbirth.

thus
bunun için
thus
bu şekilde, böyle, böylece; şu şekilde, şöyle, şöylece; o şekilde, öyle, öylece: Things continued thus for ten years. On yıl boyunca
as a result of
neticesinde
as a result of
-in sonucu olarak
thus
bu ölçüde
thus
böylece

Böylece masum olduğuma karar verdiler. - Thus they decided that I was innocent.

Böylece despot hükümdar, krallığı fetihte başarılı oldu. - Thus, the tyrant succeeded in conquering the kingdom.

thus
böyle

Böylece despot hükümdar, krallığı fetihte başarılı oldu. - Thus, the tyrant succeeded in conquering the kingdom.

Fabrika işçilerinin ailelerinin okullara, hastanelere ve mağazalara ihtiyaçları vardır, bu yüzden bu hizmetleri sağlamak için daha fazla insan bölgede yaşamak için gelir. Böylece bir şehir gelişir. - The families of the factory workers need schools, hospitals, and stores, so more people come to live in the area to provide these services, and thus a city grows.

thus
nitekim

Ve nitekim sınavı kaybetti. - And thus he failed the exam.

as a result of
sonucu olarak

Savaşın bir sonucu olarak, çok sayıda mağdur kaldı. - As a result of the war, a great number of victims remained.

Birçok kişi depremin sonucu olarak evsiz bırakıldı. - Many people were left homeless as a result of the earthquake.

thus
böylelikle
thus
bu şekilde
thus
eyzan
thus
o şekilde
thus
şöylece
thus
filan şey
thus
o yüzden
thus
öylece
thus
şu şekilde
as a result of
yüzünden
as a result of
nedeniyle
thus
bu sonuçla
as a result of
in sonucu olarak
as a result of
sonucunda

Deprem sonucunda birçok kişi evsiz kaldı. - Many people were left homeless as a result of the earthquake.

Pakistan'daki bir bombalı saldırı sonucunda yüz on altı kişi öldü. - One hundred and sixteen people died as a result of a bomb attack in Pakistan.

thus
Bu sebepten
as a result of
velhasıl
Englisch - Englisch
Consequently; thus; therefore
thus
due to that, therefore, accordingly
as a result of
due to, because of
as a result of
after
as a result

  Silbentrennung

  as a re·sult

  Türkische aussprache

  äz ı rizʌlt

  Aussprache

  /ˈaz ə rēˈzəlt/ /ˈæz ə riːˈzʌlt/

  Videos

  ... And so this is a society which has suffered as a result of ...
  ... had a conversation with sports as a result. ...

  Wort des Tages

  flyleaf
Favoriten