ağı

listen to the pronunciation of ağı
Türkisch - Englisch
poison, venom zehir
toxin
poison
network of
spat
{i} network

There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them. - Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız.

Social networking sites are dangerous for people under 13. - Sosyal ağ siteleri, 13 yaşından küçük insanlar için tehlikelidir.

web

A big spider was spinning a web. - Büyük bir örümcek bir ağ örüyordu.

Have you ever seen a spider spinning its web? - Hiç ağını ören bir örümcek gördün mü?

net

Social networking sites are dangerous for people under 13. - Sosyal ağ siteleri, 13 yaşından küçük insanlar için tehlikelidir.

There may be a killer who looks harmless in any social network. - Sosyal ağlarda zararsız bir kişi gibi görünen bir katil olabilir.

ağı gibi
very bitter
ağı gibi
1. very bitter. 2. very strong
ağı çekmek
to draw the net
{i} tissue
spider

The bite of this spider causes intense pain. - Bu örümceğin ısırması şiddetli ağrıya sebep olur.

A big spider was spinning a web. - Büyük bir örümcek bir ağ örüyordu.

örümcek ağı
cobweb

There is a big cobweb in the corner. - Köşede büyük bir örümcek ağı var.

Laws are like cobwebs, which may catch small flies, but let wasps and hornets break through. - Yasalar örümcek ağı gibidir, küçük sinekleri yakalayabilirler fakat yaban arısı ve eşek arılarının geçmesine izin verirler.

(Bilgisayar) node
crotch
{i} trawl
(Denizbilim) bunt
grit

Tom is gritting his teeth in obvious pain. - Tom ağrıyan dişlerini gıcırdatıyor.

nett
(Matematik) reticle
besin ağı
food web
beslenme ağı
food web
bilgisayar ağı
(Bilgisayar) network
depolama alan ağı
(Bilgisayar) storage area network
emniyet ağı
safety net
gizleme ağı
(Askeri) fishnet
gizleme ağı
(Askeri) camouflage net
gırgır ağı
(Denizbilim) purse seine
gırgır ağı
(Denizbilim) seine net
hizmet ağı
(Ticaret) service network
kablo ağı
cable network
kargo ağı
(Bilgisayar) cargo net
nirengi ağı
triangulation network
paket ağı düğümü
(Bilgisayar,Teknik) packet network node
pantalon ağı
crotch
serpme ağı
(Denizbilim) throw net
serpme ağı
(Denizbilim) trow net
torpil ağı
(Askeri) torpedo net
torpil savunma ağı
(Askeri) torpedo defence net
yapay sınır ağı
artificial neural network
yol ağı
road network
örümcek ağı ile kaplanmış
cobwebbed
reticulum
acentelik ağı
agency network
(Giyim) Crotch (of trousers)
torbalı balık ağı
net bag
yapay sinir ağı
Artificial neural network
Avrupa Savunma Bilgi Sistemleri Ağı
(Askeri) Defense Information Systems Network - Europe
Avrupa Yargı Ağı
(Hukuk) European Judicial Network (EJN)
Başkoutanın Ağı
(Askeri) CINCs' network
Güvenli Olmayan İnternet Protokolü Yönlendirici Ağı
(Askeri) Non-Secure Internet Protocol Router Network
GİZLİ Internet Protokol Yönlendirici Ağı
(Askeri) SECRET Internet Protocol Router Network
Hava Kuvvetleri Meteoroloji Bilgi Ağı
(Askeri) Air Force Weather Information Network
Hava Kuvvetleri hava talep ağı
(Askeri) Air Force air request net
Hava Sabit Telekomünikasyon Ağı
(Askeri) Aeronautical Fixed Telecommunications Network
JWICS Hava Kuvvetleri hava durumu bilgi ağı
(Askeri) JWICS Air Force weather information network
Karayip Havzası Radar Ağı; kimyasal, biyolojik, radyolojik veya nükleer
(Askeri) Caribbean Basin Radar Network; chemical, biological, radiological, or nuclear
Küresel Ulaştırma Ağı
(Askeri) Global Transportation Network
Müşterek Harekat Planlama ve İdare (JOPES) Ağı Harekat Kontrol Merkezi
(Askeri) Joint Operation Planning and Execution System (JOPES) Network Operation Control Center
Müşterek Kurmay Başkanları Kurtarma Alarm Ağı
(Askeri) Joint Chiefs of Staff Alerting Network
Otomatik Çalışır Meteororloji Ağı
(Askeri) Automated Weather Network
PTT telefon ağı
(Askeri) public switched telephone network
Savunma Bakanlığı Güvenli Muhabere Ağı
(Askeri) Defense Secure Network
Savunma Bakanlığı Güvenli Muhabere Ağı-2
(Askeri) Defense Secure Network-2
Savunma Bakanlığı Muhabere Ağı
(Askeri) Defense Switched Network
Savunma Bilgi Sistemleri Ağı
(Askeri) Defense Information Systems Network
Savunma Bilgi Sistemleri Ağı İdare ve Harekat Merkezi
(Askeri) Defense Information Systems Agency Network Management and Operations Center
Savunma Sanayii Ağı
(Askeri) Defense Industrial Net
Savunma Veri Ağı
(Askeri) Defense Data Network
Yerey Dalga Acil Durum Ağı H
(Askeri) Ground Wave Emergency Network
aktarım ağı
transmission network
akıntı ağı
drift net
akıntıya bırakılan balık ağı
drift net
alamana ağı
seine
avrupa yargı ağı
european judicial network
mesh
net; network; (tuzak) net, mesh; (örümcek ağı) web, cobweb
driftnet
{i} graticule
rete
{i} plexus
{i} fishnet
{i} gin
{i} filet
{i} system

The tree's root system stretches over thirty meters. - Ağacın kök sistemi otuz metre boyunca uzanır.

Our company has a well organized system of 200 sales offices, located all over Japan. - Şirketimiz, tüm Japonya'da konuşlanan, iyi organize edilmiş 200 satış ofisi ağına sahiptir.

{i} dragnet
network; spider's web; cobweb
netting
net for catching fish
{s} reticular
{i} cobweb

Laws are like cobwebs, which may catch small flies, but let wasps and hornets break through. - Yasalar örümcek ağı gibidir, küçük sinekleri yakalayabilirler fakat yaban arısı ve eşek arılarının geçmesine izin verirler.

There is a big cobweb in the corner. - Köşede büyük bir örümcek ağı var.

diffraction grating
bagaj ağı
(Otomotiv) luggage net
balık ağı
fishing net
balıkçı ağı
fishing net
bilgi ağı
information network
bilgisayar ağı
computer network
bilgisayar ağı
computer network, network
bilim paktlari ağı
scence parks network
bilişim ağı
computer network
bir tür balık ağı
trammel
bir tür balık ağı
flue
boru ağı
piping system
boru ağı plumbing, the plumbing system of
a building
boş kanal gürültüsü; enterfaz kontrol ağı
(Askeri) idle channel noise; interface control net
damar ağı
veining
demiryolu ağı
(Hukuk) railway network
dip tarama ağı
dragnet
dürbün ağı
reticule
dürbün ağı
reticle
düşme ağı izleme destek programı
(Askeri) driftnet monitoring support program
elektromanyetik değişim notu; En Az Gereklilikteki Acil Durum Muhabere Ağı
(Askeri) electronic change notice; Minimum Essential Emergency Communications Network
emniyet ağı
(sirk vb.) safety net
emniyetli Hava Kuvvetleri meteoroloji bilgi ağı
(Askeri) secure Air Force weather information network
eğitim ağı
(Askeri) training net
filtre ağı
filter netting
frekans yönetim A-ağı
(Askeri) frequency management A-net
frekans yönetim eğitim ağı
(Askeri) frequency management training net
gelismis içerik ağı
enhanced content networking
güvenlik ağı
(Tiyatro) trampoline
güvenlik ağı
(Tiyatro) trampolin
haber ağı
(Hukuk) information network
haberleşme ağı
communication net
hızlı-frekans-atlama ağı
(Askeri) fast-frequency-hopping net
hızlı-frekans-atlama eğitim ağı
(Askeri) fast-frequency-hopping training net
iletişim ağı
network
iletişim ağı
communications network
indirme ağı
(Askeri) debarkation net
içerik dağıtım ağı
content delivery networking
iğrip ağı
seine net
iğrip ağı
seine
karayolu ağı
(Ticaret) highway networks
karides ağı
(Spor) prawn-net
karides ağı
(Spor) shove-net
karides ağı
(Spor) shrimpnet
karın boşluğu sinir ağı
solar plexus
kavram ilişkileri ağı
(Dilbilim) conceptual relational network
kazıklı balık ağı
stake net
kelebek ağı
sweep net
kristal ağı
crystal grating
kuyruk sokumu sinir ağı
(Anatomi) sacral plexus
kırınım ağı
diffraction grating
limbo ağı
(Askeri) debarkation net
mesleki bilgi sistem ağı
professional network
microsoft hearts ağı
(Bilgisayar) the microsoft hearts network
microsoft hearts ağı
microsoft hearts network
muhasebe veri ağı
(Ticaret) accounting data network
müşterek bileşik takip ağı
(Askeri) joint composite track network
müşterek muhabere ağı
(Askeri) joint communications network
müşterek planlama ağı
(Askeri) joint planning network
müşterek veri ağı
(Askeri) joint data network
okul ağı
school network
otoyol ağı
(Bilgisayar) network of motorways
paket anahtarlama düğüm noktası; PTT ağı
(Askeri) packet switching node; public switch network
pantolon ağı
crotch
pazar ağı
market network
rahim damar ağı
(Anatomi) uterine plexus
rahim sinir ağı
(Anatomi) uterine nervous plexus
rezervasyon ağı
(Turizm) reservation network
sinir ağı
(Pisikoloji, Ruhbilim) neural network
sinir ağı
(Tıp) nerve net
sinir ağı
plexus
sosyal güvenlik ağı
(Hukuk) social safety net
sualtı tarama ağı
dragnet
sulama ağı
(Tarım) irrigation network
suç ağı
(Hukuk) criminal network
sürgün ağı
a large cast net
sürtme ağı
trawl, trawlnet
sürütme ağı
trawl, trawl net
taktik yerel bölge ağı
(Askeri) tactical local area network
tarak ağı atma
(Askeri) trawling
taraklı balık ağı
trawl
tarama ağı
sweep net
tek birimli dönüşü olmayan takip hattı; iz kontrol ağı
(Askeri) trackline single-unit non-return; track supervision net
telefon santralinde önleme ağı
(Askeri) intercept network in dialing
telekomünikasyon ağı
(Askeri) telecommunication network
trol ağı
(Denizbilim) trawling net
uyuşturucuyla mücadele ağı
(Askeri) anti-drug network
veri ağı
data net, data network
veri ağı
(Askeri,Bilgisayar) data network
voli ağı
cast net, casting net
windows ağı
(Bilgisayar) windows networking
yaprak damarları ağı
tracery
yerel alan ağı
(Askeri) local area network
yol ağı
road system
örümcek ağı
spider web
örümcek ağı
spider web, cobweb
örümcek ağı
spider's web, cobweb
örümcek ağı
spider's web
örümcek ağı
gossamer
örümcek ağı
web
örümcek ağı ile kaplanmış
cobwebby
örümcek ağı ipi
silk
Türkisch - Türkisch
Zehir
Organizmaya girince kimyasal etkisiyle fizyolojik görevleri bozan ve miktarına göre canlıyı öldürebilen madde, zehir
ağı otu
(Botanik, Bitkibilim) Baldıran, maydanozgiller (Apiaceae) familyasından olan ve nemli yerlerde yetişen bazı zehirli bitkilerin ve bu bitkilerden elde edilen zehirin ortak adıdır. Bitki olarak baldıran, baldırgan ya da ağı otu; zehir olarak baldıran ise şeytantersi ya da yine baldırgan diye de bilinir.Tıpta ağrı ve/veya spazm giderici olarak, örneğin siyatik ağrısı, tetanoz, sara (epilepsi), trigeminal nevralji ve kore hastalığı gibi rahatsızlıkların sağaltımında kullanılabilir
ağı ağacı
Zakkum
ağı otu
Baldıran (Conium maculatum)
ağı çiçeği
Zakkum
apışlık
alamana ağı
Kıyılardan uzak sularda avlanmak için iki alamana kayığı tarafından kullanılan, uzunluğu 200 ile 250, genişliği 7 ile 25 kulaç olan büyük ağ
Donun veya pantolonun apış arasına gelen yeri, apışlık
Tuzak
Beyaz, ak
İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü
Örümcek gibi birtakım hayvanların salgılarıyla oluşturdukları örgü
Kafes biçimindeki örgü
Tuzak: "Onu, ağına düşmüş bir av gibi ne öldürdü, ne ondurdu."- S. Ayverdi
Ülke yüzeyine yaygınlaştırılmış örgü, şebeke
Oyun alanını ortadan ikiye bölen veya kale direkleri arkasına gerilen, iple yapılmış örgü. Çaprazlama örgü ile yapılan ve kale direkleri arkasına gerilen örgü, file
Bilgisayar ağı değişik yerlerdeki bilgisayar sistemlerini birbirine bağlayan bir veri iletişim sistemi
Pantolonun apış arasına gelen yeri
Ak
Oyun alanını ortadan ikiye bölen iple yapılmışörgü
İplik, sicim, tel gibi ince şeylerden kafes biçiminde yapılmış örgü. Örümcek gibi birtakım hayvanların salgılarıyla oluşturdukları örgü. Ülke yüzeyine yaygınlaştırılmış örgü, şebeke
Çaprazlama örgü ile yapılan ve kale direkleri arkasına gerilen örgü, file
Oyun alanını ortadan ikiye bölen iple yapılmış örgü
bilişim ağı
Teknik, ekonomik ve toplumsal alanlardaki iletişim sistemi
boru ağı
Tesisatı oluşturan boruların bütünü
dalyan ağı
Huni biçiminde oldukça dar gözlü balık ağı
dip ağı
Palamut vb. balıkları avlamak için denizin dibine atılan ağ
iletişim ağı
İletişim araçlarının birbirleriyle ortak bağlantı kurma veya iş birliği sağlama durumu veya düzeni
karides ağı
Karides avlamakta kullanılan bir tür ağ
marya ağı
Uzunluğu altmış, genişliği üç dört kulaç olan bir tür balık ağı
sürtme ağı
Açık denizlerde iki gemiyle sürüklenerek kullanılan, iki kollu ve geniş torbalı balık ağı
voli ağı
Kayıkla denize salındıktan sonra her iki kolunun halatlarıyla karaya çekilen balık ağı
çektirme ağı
Yan yana ilerleyen iki tekne tarafından çekilen geniş ağızlı büyük balık ağı
çevirme ağı
Balık sürülerinin önce çevrelerinin sarılması, sonra ağın altının kapatılması yoluyla kaçmalarını önleyerek avlamayı sağlayan bir ağ türü
ıstakoz ağı
Kabuklu deniz hayvanlarını avlamakta kullanılan küçük ağ
Englisch - Türkisch

Definition von ağı im Englisch Türkisch wörterbuch

ulaşım ağı
Transport network, transportation network
ağı
Favoriten