özür dilemek

listen to the pronunciation of özür dilemek
Türkisch - Englisch
apologize

I called Susan to apologize to her, but she hung up on me. - Ona özür dilemek için Susan'ı aradım fakat o, telefonu yüzüme kapadı.

There is nothing to do but apologize. - Özür dilemekten başka yapacak bir şey yok.

apologise

I'd like to apologise to Volgograd's police. - Ben Volgograd polisinden özür dilemek istiyorum.

I'd like to apologise on behalf of my son. - Oğlum adına özür dilemek istiyorum.

to apologize (to)
be sorry
plead
eat one's words
beg off
to beg (someone's) pardon, apologize (to), make an apology (to)
ask pardon
make amends
offer an excuse
make an excuse
my apologies
to apologise
(Fiili Deyim ) excuse oneself
özür dilemek zorunda kalmak
eat dirt
özür dile
beg off
birinden özür dilemek
apologize to
özür dileme
apologising
özür dileme
apology

There's no need for an apology. - Özür dilemeye gerek yok.

I wish to say a word of apology. - Özür dilemek istiyorum.

özür dile
apologize

I called Susan to apologize to her, but she hung up on me. - Ona özür dilemek için Susan'ı aradım fakat o, telefonu yüzüme kapadı.

I apologized, but even then she wouldn't speak to me. - Özür diledim fakat o zaman bile benimle konuşmadı.

özür dile
beg your pardon
özür dile
apologize to
özür dileme
atonement
...den özür dilemek
apologize from
gecikme için özür dilemek
apologize for delay
özür dile
apologetic

I don't like the apologetic undertone of this article. - Ben bu makalenin özür dileyen tonundan hoşlanmıyorum.

Tom smiled apologetically and left the room. - Tom özür diler gibi gülümsedi ve odayı terk etti.

özür dileme
apologetic
özür dileme
excuse
Türkisch - Türkisch
itizar etmek
Özür dileme
(Osmanlı Dönemi) İRTİZAH
Özür dileme
itizar
özür dilemek
Favoriten