çekilmez

listen to the pronunciation of çekilmez
Türkisch - Englisch
insufferable
unbearable

The older Mary gets, the more unbearable she becomes. - Mary ne kadar yaşlanırsa o kadar çekilmez olur.

Life without humor would be unbearable. This applies to love as well. - Mizah olmadan hayat çekilmez olurdu. Bu sevgi için de geçerlidir.

beyond endurance
unbearable, intolerable
unendurable
provoking
past endurance
beyond all bearing
intolerable

The bureaucracy was intolerable. I'm glad I left. - Bürokrasi çekilmezdi. Terk ettiğime memnun oldum.

Your behavior is intolerable. - Senin davranışın çekilmez.

unbearable, intolerable, insufferable
unacceptable
beyond bearing
impossible
insupportable
forbidding
indeclinable
çekilmez kadın
bag
çekilmez tip
shocker
çek
cheque

As soon as I received the cheque, I went to the bank. - Çeki alır almaz bankaya gittim.

Tom wrote Mary's name as the cheque payee. - Tom çek alacaklısı olarak Mary'nin adını yazdı.

çek
drafting
çek
(Kanun) bill of exchange
çek
(Otomotiv) non-return valve
çek
draught
çek
(Ticaret) check cheque
çek
acquittance
çek
attract

I did not want to attract attention. - Ben dikkat çekmek istemiyordum.

Negative electrons attract positive electrons. - Negatif elektronlar pozitif elektronlar çekerler.

çek
{f} hauling
çek
shrink back
çek
pop
çek
roll up

Roll up your right sleeve. - Sağ elbise kolunu yukarı çek.

çek
draw away
çek
{f} haul
çek
drew

She drew her gun and said: - Silahını çekti ve dedi :

Taro drew 10,000 yen from the bank. - Taro bankadan 10.000 yen çekti.

çek
{f} shrinking
çek
{f} shrunk

Tom's new shirt shrunk when he washed it and now it doesn't fit. - Tom yeni gömleğini yıkadığında çekti ve şimdi uymuyor.

My jeans have shrunk. - Kot pantolonum çekti.

çek
pull on
çek
suffer from

It is a shameful fact that, while there are lands where people suffer from hunger, within Japan there are many households and restaurants where much food is thrown away. - İnsanların açlık çektiği yerler varken, Japonya'da birçok yiyeceğin atıldığı bir sürü meskenlerin ve restoranların olması yüz kızartıcı bir gerçektir.

Some people in the world suffer from hunger. - Dünyada bazı insanlar, açlıktan çeker.

çek
pull

I need a tool for pulling weeds in my garden. - Benim bahçemdeki yabani otları çekmek için bir alete ihtiyacım var.

When rain's fallen and the soil is moist, it becomes easier to pull out weeds. - Yağmur yağarsa ve toprak nemli olursa, otları çekmek daha kolay olur.

çek
yank

Tom gave the rope a yank. - Tom halata ani bir çekiş verdi.

Tom yanked Mary's ponytail. - Tom Mary'nin at kuyruğu saçını çekti.

çek
cheques
çek
of check
çek
inflect

In that language, adjectives and nouns are inflected for gender. - O dilde, sıfatlar ve isimler cinsiyete göre çekilir.

kahırı çekilmez
unbearable, insupportable, insufferable
Çek
{i} Czech

Such languages as Russian, Polish, Czech and Bulgarian have common Slavic roots. - Rusya, Polonya, Çek ve Bulgaristan'ın ortak Slav kökleri var.

I want to buy a Czech sweater. - Çek kazağı satın almak istiyorum.

Çek
(a) Czech
Çek
czechoslovak
Çek
Czech, of the Czechs
çek
pull#on
çek
pullon
çek
{i} check

I'd like to pay by check. - Çek ile ödeme yapmak istiyorum.

I will pay for it by check. - Ben onu çek ile ödeyeceğim.

çek
cheque, check
çek
written order from one party directing a bank to pay a specified amount of money to another party
çek
rollup
çek
lure

Cheese often lures a mouse into a trap. - Peynir genellikle bir fareyi tuzağa çeker.

The music lured everyone. - Müzik herkesin ilgisini çekti.

çek
of the Czech Republic; of the former nation of Czechoslovakia
çek
native or resident of the Czech Republic; resident of the former nation of Czechoslovakia; check
çek
drawaway
Türkisch - Türkisch

Definition von çekilmez im Türkisch Türkisch wörterbuch

ÇEK
(Osmanlı Dönemi) Çekoslovakya, Bohemya ahalisinden olan ve Çek'ce konuşan kavim ki, Osmanlı metinlerinde "çeh" diye geçer
Çek
Çek halkına özgü olan
Çek
Slavların batı kolundan olan bir ulus veya bu ulusun soyundan gelen kimse
çek
Bir kimsenin, bankadaki parasının dilediği kimseye ödenmesi için bankaya gönderdiği yazılı belge
çekilmez
Favoriten