intolerable

listen to the pronunciation of intolerable
Englisch - Türkisch
{s} çekilmez

Senin davranışın çekilmez. - Your behavior is intolerable.

Bürokrasi çekilmezdi. Terk ettiğime memnun oldum. - The bureaucracy was intolerable. I'm glad I left.

dayanılmaz

Sizin davranışınız dayanılmaz. - Your behaviour is intolerable.

{s} tahammül edilmez
intolerable acts
dayanılmaz eylemleri
intolerable concentration
(Askeri) TAHAMMÜL EDİLEMEYECEK GAZ YOĞUNLUĞU: Göz yaşartıcı gazlar için, gözlerin açılmasına imkan vermeyecek gaz yoğunluğu
insufferable
çekilmez
insufferable
(davranış) katlanılmaz
insufferable
katlanılmaz
insufferable
(sıfat) çekilmez, dayanılmaz, katlanılmaz, kendini beğenmiş
insufferable
katlanılamaz
insufferable
insufferably tahammül olunamayacak derecede
insufferable
tahammül olunamaz
insufferable
{s} kendini beğenmiş
insufferable
{s} çekilmez, katlanılmaz
insufferable
çekilmez,katlanılmaz
intolerably
çekilmez şekilde
to be intolerable
can dayanmamak
Englisch - Englisch
Not tolerable; not capable of being borne or endured; not proper or right to be allowed; insufferable; insupportable; unbearable
Extremely offensive or insulting
insufferable
Not tolerable; not capable of being borne or endured; not proper or right to be allowed; insufferable; insupportable; unbearable; as, intolerable pain; intolerable heat or cold; an intolerable burden
impossible to tolerate or endure; "an intolerable degree of sentimentality"
completely unacceptable; "this noise is intolerable" impossible to tolerate or endure; "an intolerable degree of sentimentality
completely unacceptable; "this noise is intolerable"
Enormous
impossible to tolerate or endure; "an intolerable degree of sentimentality
If you describe something as intolerable, you mean that it is so bad or extreme that no one can bear it or tolerate it. They felt this would put intolerable pressure on them = unbearable tolerable + intolerably in·tol·er·ably intolerably cramped conditions. too difficult, bad, annoying etc for you to accept or deal with   tolerable
{s} unbearable, insufferable, unendurable
untolerable
intolerable suffering
suffering that is to great to be endured, unbearable suffering
intolerably
In an intolerable manner; beyond endurance
ıntolerable
{a} insufferable, extremely bad, vile
intolerably
unbearably, insufferably, unendurably
intolerable
Favoriten