dağıtımlı

listen to the pronunciation of dağıtımlı
Türkçe - İngilizce
simple, spanned, mirrored, striped, or raid5 volume
dağıtım
distribution

Fedora is a Linux distribution. - Fedora bir Linux dağıtımıdır.

Linux Deepin is another wonderful Linux distribution. - Linux Deepin başka bir mükemmel Linux dağıtımıdır.

dağıtımlı sistem
distributed system
dağıtım
(Bilgisayar) dispatch
dağıtım
dissemination

The dissemination of scientific knowledge is essential. - Bilimsel bilginin dağıtımı önemlidir.

dağıtım
delivery

The thunderstorm yesterday delayed the delivery of the mail. - Sağanak dün posta dağıtımını geciktirdi.

The street behind my house is too narrow for delivery trucks. - Evimin arkasındaki sokak, dağıtım kamyonları için çok dar.

dağıtım
diffusion
dağıtım
(Ticaret) giving out
dağıtım
(Ticaret) deal
dağıtım
(Tıp) dispense
dağıtım
(Bilgisayar) deployment
dağıtım
round
dağıtım
dispensation
dağıtım
dispersal
dağıtım
{i} dispersion
dağıtım
distribution, delivery, dispensation
dağıtım
scattering
dağıtım
routing
dağıtım
disperse
dağıtım
{s} distributive
dağıtım
{s} distributing
dağıtım
{i} circulation
dağıtım
deploy
dağıtım
{i} division
dağıtım
(Nükleer Bilimler) distibution
dağıtım
scatter
dağıtım
handling
dağıtım
issue
dağıtım
{s} dividing
dağıtım
repartition
dağıtım
(Hukuk) allocation
dağıtımlı