sinsi

listen to the pronunciation of sinsi
Türkçe - İngilizce
sneaky

No matter how sneaky you are, you can never surprise yourself. - Ne kadar sinsi olursan ol, asla kendine sürpriz yapamazsın.

Tom is quite sneaky, isn't he? - Tom oldukça sinsi, değil mi?

insidious

What an insidious assumption. - Ne kadar sinsi bir varsayım.

That's a very insidious disease. You don't notice it until it's too late. - Bu çok sinsi bir hastalık. Çok geç olana kadar onu fark etmezsiniz.

sly

The innkeeper grinned slyly. - Hancı sinsice sırıttı.

She looked at me with a sly smile on her face. - O, yüzünde sinsi bir gülümsemeyle bana baktı.

devious
(Askeri) black
mischievous
hole-and-corner
insidious (disease)
sneaking

Tom was caught sneaking out of the room. - Tom odadan sinsice çıkarken yakalandı.

sly, stealthy, sneaky; (hastalık) insidious
sly, adroit at deception, subtle in deceit
furtive

The spy was very furtive as he stole the keys from the guard. - Ajan bekçiden anahtarları çalarken çok sinsiydi.

catty
hole and corner
slinky
gloating
snaky
cattish
underarm
underhand
Machiavellian
{i} sneak

Tom sneaked up behind the guard and clobbered him with a monkey wrench. - Tom korumanın arkasına sinsice yaklaştı ve onu İngiliz anahtarıyla dövdü.

Do people ever accuse you of being sneaky? - İnsanlar seni hiç sinsi olmakla suçlar mı?

stealthy
lefthanded
sinsi pazarlama
(Ticaret) ambush marketing
sinsi (hareket)
slinky
sinsi adam
hangdog
sinsi bir şekilde
backhandedly
sinsi erkek
(Denizbilim) sneaky male
sinsi erkek
(Denizbilim) sneak spawner
sinsi görünüşlü
hangdog look
sinsi herif
sly dog
sinsi kimse
insidious person
sinsi kimse
weasel
sinsi kimse
skulker
sinsi propaganda
(Askeri) covert propaganda
sinsi propaganda
(Askeri) black propaganda
sinsi sinsi dolaşmak
be on the prowl
sinsi taarruz
(Askeri) sneak attack
sinsi tip
sneak
sinsi tip
hangdog
sinsi ve hilekâr
machiavellian
Türkçe - Türkçe
Kötülük yaparken gizli ve kurnaz olan: "Bu kadın ne kadar inatçı, sinsi bir kadın!"- M. Ş. Esendal
Gizlilik ve kurnazlık belirten: "Beklenilmeyen, sessiz, sinsi bir giriş."- R. H. Karay
Gizlice başlayan, yavaş gelişen ve ağır sonuçlar doğurabilen (hastalık vb.)
Kötülük yaparken gizli ve kurnaz olan
Gizlice başlayan, yavaş gelişen ve ağır sonuçlar doğurabilen (hastalık vb.): "Birtakım aslı faslı olmayan ağrılar yaratan sıtma mikrobu gibi sinsi bir yorgunluk vardı."- S. F. Abasıyanık
Gizlilik ve kurnazlık belirten
sinsi