genetic inability to distinguish differences in hue

listen to the pronunciation of genetic inability to distinguish differences in hue
İngilizce - Türkçe

genetic inability to distinguish differences in hue teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

color blindness
renk körlüğü
İngilizce - İngilizce
color blindness
genetic inability to distinguish differences in hue

  Heceleme

  ge·net·ic in·a·bi·li·ty to dis·tin·guish differences in hue

  Türkçe nasıl söylenir

  cınetîk înıbîlîti tı dîstînggwîş dîfrınsız în hyu

  Telaffuz

  /ʤəˈnetək ˌənəˈbələtē tə dəˈstəɴɢgwəsʜ ˈdəfrənsəz ən ˈhyo͞o/ /ʤəˈnɛtɪk ˌɪnəˈbɪlɪtiː tə dɪˈstɪŋɡwɪʃ ˈdɪfrənsəz ɪn ˈhjuː/

  Günün kelimesi

  mocha