bozulmamış

listen to the pronunciation of bozulmamış
Türkçe - İngilizce
intact

The buildings were still intact after the flood. - Binalar selden sonra hâlâ bozulmamıştı.

pristine
untouched
untainted
unspoiled
sound
unspoilt
inviolate
unbroken
unimpaired
unsophisticated
undisturbed
in good condition
virgin
incorrupt
unsullied
taintless
boz
{i} grizzle
boz
{s} gray

Don't eat me, gray wolf, I'll sing a song for you. - Bozkurt, beni yeme, senin için bir şarkı söylerim.

boz
disrupted

My sleep cycle has been disrupted. - Benim uyku döngüm bozuldu?

At the meeting he monopolized the discussion and completely disrupted the proceeding. - Toplantıda o, tartışmayı tekeline aldı ve davayı tamamen bozdu.

boz
discomposed
boz
discompose
boz
{f} spoiling

I'm not spoiling their view. - Ben onların manzarasını bozmuyorum.

You're spoiling the mood. - Sen ruh halini bozuyorsun.

boz
grizzly

Layla thinks that a dingo is as big as a grizzly. - Leyla bir dingonun bir boz ayı kadar büyük olduğunu düşünüyor.

What should I do if I'm attacked by a grizzly bear? - Bir bozayı tarafından saldırıya uğrarsam ne yapmalıyım?

boz
{f} bungling
boz
deface
boz
{f} hashing
boz
{f} disrupting
boz
distort
boz
{f} blight
boz
impair

He has some cognitive impairment. - Onun biraz bilişsel bozukluğu var.

Sami's vision was severely impaired. - Sami'nin görüşü ciddi şekilde bozulmuştu.

boz
{f} spoiled

Tom ate some spoiled food and became sick. - Tom biraz bozulmuş yiyecek yedi ve hastalandı.

It looks like Tom got sick from eating the spoiled food. - Öyle görünüyorki Tom bozuk yiyecek yemekten hasta oldu.

boz
annul
boz
{f} spoilt
boz
disarrange
boz
muck up
boz
check off
boz
{f} marred
boz
{f} corrupted

For some reason the message text was corrupted, so I restored it before reading. - Her nasılsa mesaj bozulmuş, bu yüzden okumadan önce düzelttik.

Voters must not be corrupted. - Seçmenler bozuk olmamalıdır.

boz
{f} spoil

Does milk spoil quickly? - Süt çabuk bozulur mu?

She has spoiled her work by being careless. - Dikkatsizliği ile işini bozdu.

boz
deprave
boz
unmake
boz
infringe
boz
{f} corrupting

These foreign words are corrupting our beautiful language. - Bu yabancı kelimeler güzel dilimizi bozuyor.

boz
addle
boz
quash
boz
bang up
boz
{f} depraved
boz
{f} impaired

Sami's vision was severely impaired. - Sami'nin görüşü ciddi şekilde bozulmuştu.

boz
make imperfect
boz
corrupt

Easy living corrupted the warrior spirit. - Kolay yaşamak savaşçı ruhu bozdu.

Voters must not be corrupted. - Seçmenler bozuk olmamalıdır.

boz
{f} bungle
boz
mar

Maria took the metro, since her car broke down. - Maria arabası bozulduğu için metroya bindi.

Tom broke off his engagement to Mary. - Tom Mary ile nişanını bozdu.

boz
{f} distorted
boz
deformed
boz
blemished
boz
dele
boz
discomfit

Don't worry. Your joke did not really discomfit me. - Endişelenme. Şakan beni gerçekten bozmadı.

boz
rough, waste, uncultivated (land)
boz
{s} grey
boz
deform
boz
rumple
boz
derange
boz
grey, gray; (toprak) uncultivated
boz
dun
boz
defaced
boz
griseous
boz
muckup
boz
earth-brown; brown; ash-gray; gray
bozulmamış