köknar

listen to the pronunciation of köknar
Türkçe - İngilizce
fir, fir tree
fir

We are decorating the fir tree. - Biz köknar ağacını süslüyoruz.

Every family decorates a fir tree for the new year. - Her aile yeni yıl için bir köknar ağacı süsler.

(Tabiat Doğa) (bitki, Fam: çamgiller,tennubiye) fir
fir tree, fir
köknar iğne yaprağı
fir needle
köknar kargası
nutcracker
köknar kargası
(Tabiat Doğa) (kuş, Fam: kargagiller) nutcracker
köknar kozalağı
fir cone
Türkçe - Türkçe
Çamgillerden, yüksek bölgelerde yetişen, iğne yaprakları kısa, yassı olan, reçineli ve kozalaklı bir orman ağacı (Abies)
çamgillerden, yüksek bölgelerde yetişen, kozalaklı bir orman ağacı
(Osmanlı Dönemi) CİLLEVEZ
boz
köknar sakızı
Köknar kozalaklarından elde edilen sakız, köknar reçinesi
köknar