benzetme

listen to the pronunciation of benzetme
Türkçe - İngilizce
(Dilbilim) accommadation
(Ticaret) simulation
approximating
likening
emulating
assimilation
comparison
image
similitude
simile
imitation, act of imitating
lit. figure of speech
mimesis
imitation; simile
benzetmek
{f} liken
benzetme doğruluğu
(Askeri) fidelity of simulation
benzetme resim copy of
a great painting
benzetme yapmak
draw an analogy
benzetme yapmak
class with
benzetme yoluyla yorum
(Hukuk) interpretation by analogy
benzetmek
{f} compare
benzetmek
pretend
benzetmek
bash up
benzetmek
sort smb. out
benzetmek
parallel
benzetmek
trash
benzetmek
draw a parallel between
benzetmek
emulate
benzetmek
beat
benzetmek
liken to
benzetmek
ruin
benzetmek
smash
benzetmek
break
benzetmek
mistake for
benze
resemble

He resembles his father very much. - O, babasına çok benzemektedir.

Do you think he resembles his father? - Onun babasına benzediğini düşünüyor musun?

benze
{f} resembling

Programming languages have gradually started resembling natural languages. - Programlama dilleri giderek doğal dillere benzemeye başladı.

benzetmek
compare to
benzetmeler
{i} imagery
Benze
(Tıp) homeo
benzetmek
to mistake (for), to mix sb up (with sb); to compare to, to liken; to ruin, to break, to smash; to beat, to trash
benzetmek
compare; assimilate
benzetmek
to ruin, break, smash
benzetmek
imitate
benzetmek
to beat, thrash
benzetmek
clobber
benzetmek
to mistake (something) for (something else)
benzetmek
simulate
benzetmek
belabor
benzetmek
belabour [Brit.]
benzetmek
to compare (something) with (something else)
benzetmek
associate
benzetmek
do one's job for one
benzetmek
{f} assimilate
benzetmek
mistake
benzetmek
knock galley west
benzetmek
{f} belabour
komik ve anlamsız benzetme
(Sanat) grotesquery
Türkçe - Türkçe
Bir şeyin niteliğini anlatmak için, o niteliği eksiksiz taşıyan bir şeyi örnek olarak gösterme işi, benzeti, teşbih: "Bütün tumturaklı sözleri, bütün az rastlanır benzetmeleri tekrarladı."- A. İlhan
Bir şeyin niteliğini anlatmak için, o niteliği eksiksiz taşıyan bir şeyi örnek olarak gösterme işi, teşbih
Benzetmek işi
tanzir
benzetmek
Bir şeyde başka şeye benzeyen yönler bulmak: "Onu ceylana benzetiyorum."- R. H. Karay
Benzetmek
(Osmanlı Dönemi) İMALE
Benzetmek
(Osmanlı Dönemi) TAKAYYUZ
benzetmek
Bir şeyde başka şeye benzeyen yönler bulmak
benzetmek
Dövmek
benzetmek
Kötü bir duruma getirmek, bozmak
benzetmek
Benzer duruma getirmek
benzetme