bending in contrast to extending, as in leg flexion's

listen to the pronunciation of bending in contrast to extending, as in leg flexion's
İngilizce - Türkçe

bending in contrast to extending, as in leg flexion's teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

in contrast to
in aksine
flexion
(Dilbilim) bükün
flexion
(Dilbilim,Teknik) büküm
in contrast to
rağmen
in contrast to
-e karşın
in contrast to
tersine
in contrast to
aksine

Sadece çekirdekte olan DNA'nın aksine, RNA da sitoplazmada bulunur. - In contrast to DNA, which only occurs in the nucleus, RNA is also found in the cytoplasm.

Birçok söylentinin aksine, ben her şeyi bilmiyorum. - In contrast to many rumours, I don't know everything.

flexion
esneme
flexion
burkulma
flexion
bükülme
flexion
(Tıp, İlaç) 1. Eklemin yaptığı içeriye doğru bükülme hareketi, bükülme
flexion
{i} kıvrım
flexion
{i} çekim [dilb.]
flexion
(isim) esneme, bükülme, kıvrım, dirsek, çekim [dilb.]
flexion
(Tıp) Bükme, flexio
flexion
eğilme
flexion
(Tıp) Eklemin yaptığı içeriye doğru bükülme hareketi, bükülme
flexion
çevrilme
flexion
(Tıp) Fleksiyon
in contrast to
-in aksine
İngilizce - İngilizce
flexion
in contrast to
in contradistinction to
bending in contrast to extending, as in leg flexion's