burkulma

listen to the pronunciation of burkulma
Türkçe - İngilizce
sprain

You have a bad sprain. - Kötü bir burkulmanız var.

buckling
strain
wrick
twist
rick
distortion
wrench
jerk
wrenching
flexion
sprain burkmak
burkulma gerilmesi
buckling stress
burkulma var
I have a strain
burkulma yükü
buckling load
burkulmak
buckle
burkulmak
sprain
burkulmak
wrench
burkulmak
twisted
burkulmak
strain
burk
{f} wrenching
burk
{f} sprain

A sprained ankle disabled him from walking for a month. - Burkulmuş bir ayak bileği onu bir ay yürümekten alıkoydu.

Tom tripped and sprained his ankle. - Tom'un ayağı takıldı ve ayak bileği burkuldu.

burk
{f} wrench
burkulmak
rick
burkulmak
{f} twist
burkulmak
to be twisted
burkulmak
to be unhappy about something
burkulmak
to be twisted; to be sprained
dikey burkulma
vertical deformation
İngilizce - İngilizce

burkulma teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

burk
United States frontierswoman and legendary figure of the Wild West noted for her marksmanship (1852-1903)
Türkçe - Türkçe
Burkulmak işi
Burkulmak
burkmak
burkulmak
Vücuttaki organlardan biri birdenbire kendi eklemi üzerinde dönmek: "Kadınlar korktular, ayaklarında mutfak takunyaları burkularak bahçeye koştular."- M. Ş. Esendal. Üzüntü duymak: "Hayatımızda bozukluğunu, yokluğunu içlerimiz burkularak duyduğumuz ne vardır ki, millî şuur eksikliğinden gelmesin?"- O. S. Orhon
burkulmak
Üzüntü duymak
burkulmak
Burkmak işine konu olmak
burkulmak
Burkma işine konu olmak
burkulmak
Vücuttaki organlardan biri birdenbire kendi eklemi üzerinde dönmek
burkulma