aziz

listen to the pronunciation of aziz
Türkçe - İngilizce
İngilizce - İngilizce
A male given name
Saud ibn Abd al Aziz al Faysal Al Saud Aziz al Din Alamgir II Abd al Aziz ibn Abd al Rahman ibn Faysal Al
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) izzetli, çok izzetli, mânevi kuvvet ve kudret sahibi mağlup edilmesi mümkün olmayan ve dâima galip olan mânâsında Allah'ın bir ismi
Ermiş, eren
Hıristiyanlıkta ermiş
Sevgide üstün tutulan
Sevgide üstün tutulan, muazzez
pakbaz
AZÎZ
(Osmanlı Dönemi) Sireti temiz
AZÎZ
(Osmanlı Dönemi) Hristiyanlıkta kudsî kabul edilen daimî reis
AZÎZ
(Osmanlı Dönemi) Şerif
AZÎZ
(Osmanlı Dönemi) Dini dünyaya âlet etmeyen
AZÎZ
(Osmanlı Dönemi) Nadir
AZÎZ
(Osmanlı Dönemi) İzzetli. Çok izzetli. Sevgili. Çok nurlu
AZÎZ
(Osmanlı Dönemi) Ermiş. Mânevi kudret ve kuvvet sahibi
AZÎZ
(Osmanlı Dönemi) Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve daima galib olan manasında Cenab-ı Hakk'ın bir ismidir
AZÎZ
(Osmanlı Dönemi) Dost
su gibi aziz ol
(Atasözü) Biri tarafından istenen suyu getiren kimse için söylenen iyi dilek sözü

Nineme su götürünce:''SU GİBİ AZİZ OL!'' dedi.

abdi aziz
(Osmanlı Dönemi) izzetli ve şerefli kul
aziz