aziz

listen to the pronunciation of aziz
Türkçe - İngilizce
saint

She's not a saint, you know. - Bilirsin, o bir aziz değil.

If I give the poor something to eat, then they call me a saint. If I ask why the poor have nothing to eat, then they call me a communist. - Eğer fakirlere yiyecek bir şey verirsem, o zaman bana aziz derler. Eğer fakirlerin neden yiyecek hiçbir şeyi olmadığını sorarsam, o zaman bana komünist derler.

dear
mighty
glorious
(isim) Dear, beloved; saint
dear, beloved
saint ermiş, eren
St
reverend
saint; ducky
saintly, holy, sacred
precious
saintly
august

Confessions by St. Augustine tells us the timeless story of an intellectual quest that ends in orthodoxy. - Aziz Augustine tarafından yazılan İtiraflar bize ortodokslukta biten entelektüel arayışın zamansız bir hikayesini anlatır.

beloved
hallow
{i} ducky
aziz tutmak
cherish
Aziz george
St. George
Aziz paulus'un öğrencisi
(ıncil) Timothy
Aziz paulus'un öğrencisi
Titus
Aziz petrus
(ısa'nın havarisi) Peter
Aziz petrus'un mektupları
the Epistles of Peter
aziz adayı aleyhinde tartışan savcı
(katolik) devil's advocate
aziz augustine tarikatına bağlı keşiş
Augustine friar
aziz gibi
saintly
aziz gibi
saintlike
aziz gibi davranmak
saint it
aziz ilan etme
beatification
aziz ilan etmek
bless
aziz ilan etmek
sanctify a person who has died (Catholic)
aziz ilan etmek
beatify
aziz kabul etmek
saint
aziz tutan kimse
cherisher
aziz tutarak
cherishingly
koruyucu aziz
patron saint
su gibi aziz ol
saints such as water
azizler
heavenly hosts
azizler
{i} sainthood
korint kilisesine aziz paul'ün yazdığı mektuplar
Corinthian
papanın aziz ilan etmesi
(ölmüş) beatification
su gibi aziz ol! Thank you very much indeed
(for bringing me water to drink)!
İngilizce - İngilizce
A male given name
Saud ibn Abd al Aziz al Faysal Al Saud Aziz al Din Alamgir II Abd al Aziz ibn Abd al Rahman ibn Faysal Al
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) izzetli, çok izzetli, mânevi kuvvet ve kudret sahibi mağlup edilmesi mümkün olmayan ve dâima galip olan mânâsında Allah'ın bir ismi
Sevgide üstün tutulan
Hıristiyanlıkta ermiş
Ermiş, eren
Sevgide üstün tutulan, muazzez
pakbaz
AZÎZ
(Osmanlı Dönemi) Sireti temiz
AZÎZ
(Osmanlı Dönemi) Nadir
AZÎZ
(Osmanlı Dönemi) Dost
AZÎZ
(Osmanlı Dönemi) Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve daima galib olan manasında Cenab-ı Hakk'ın bir ismidir
AZÎZ
(Osmanlı Dönemi) Ermiş. Mânevi kudret ve kuvvet sahibi
AZÎZ
(Osmanlı Dönemi) Hristiyanlıkta kudsî kabul edilen daimî reis
AZÎZ
(Osmanlı Dönemi) İzzetli. Çok izzetli. Sevgili. Çok nurlu
AZÎZ
(Osmanlı Dönemi) Dini dünyaya âlet etmeyen
AZÎZ
(Osmanlı Dönemi) Şerif
su gibi aziz ol
(Atasözü) Biri tarafından istenen suyu getiren kimse için söylenen iyi dilek sözü

Nineme su götürünce:''SU GİBİ AZİZ OL!'' dedi.

abdi aziz
(Osmanlı Dönemi) izzetli ve şerefli kul
aziz