aziz

listen to the pronunciation of aziz
Türkisch - Englisch
saint

He acted like a saint. - O, bir aziz gibi davrandı.

When I give food to the poor, they call me a saint. When I ask why the poor have no food, they call me a communist. - Yoksullara yemek verdiğimde bana aziz diyorlar. Yoksulların neden yemeği yok diye sorduğumda ise bana komünist diyorlar.

dear
glorious
mighty
(isim) Dear, beloved; saint
dear, beloved
august

Confessions by St. Augustine tells us the timeless story of an intellectual quest that ends in orthodoxy. - Aziz Augustine tarafından yazılan İtiraflar bize ortodokslukta biten entelektüel arayışın zamansız bir hikayesini anlatır.

saintly
precious
saint; ducky
saintly, holy, sacred
reverend
St
saint ermiş, eren
beloved
{i} ducky
hallow
aziz tutmak
cherish
Aziz george
St. George
Aziz paulus'un öğrencisi
(ıncil) Timothy
Aziz paulus'un öğrencisi
Titus
Aziz petrus
(ısa'nın havarisi) Peter
Aziz petrus'un mektupları
the Epistles of Peter
aziz adayı aleyhinde tartışan savcı
(katolik) devil's advocate
aziz augustine tarikatına bağlı keşiş
Augustine friar
aziz gibi
saintlike
aziz gibi
saintly
aziz gibi davranmak
saint it
aziz ilan etme
beatification
aziz ilan etmek
bless
aziz ilan etmek
sanctify a person who has died (Catholic)
aziz ilan etmek
beatify
aziz kabul etmek
saint
aziz tutan kimse
cherisher
aziz tutarak
cherishingly
koruyucu aziz
patron saint
su gibi aziz ol
saints such as water
azizler
heavenly hosts
azizler
sainthood
korint kilisesine aziz paul'ün yazdığı mektuplar
Corinthian
papanın aziz ilan etmesi
(ölmüş) beatification
su gibi aziz ol! Thank you very much indeed
(for bringing me water to drink)!
Englisch - Englisch
A male given name
Saud ibn Abd al Aziz al Faysal Al Saud Aziz al Din Alamgir II Abd al Aziz ibn Abd al Rahman ibn Faysal Al
Türkisch - Türkisch
(Osmanlı Dönemi) izzetli, çok izzetli, mânevi kuvvet ve kudret sahibi mağlup edilmesi mümkün olmayan ve dâima galip olan mânâsında Allah'ın bir ismi
Ermiş, eren
Hıristiyanlıkta ermiş
Sevgide üstün tutulan
Sevgide üstün tutulan, muazzez
pakbaz
AZÎZ
(Osmanlı Dönemi) Sireti temiz
AZÎZ
(Osmanlı Dönemi) Hristiyanlıkta kudsî kabul edilen daimî reis
AZÎZ
(Osmanlı Dönemi) Şerif
AZÎZ
(Osmanlı Dönemi) Dini dünyaya âlet etmeyen
AZÎZ
(Osmanlı Dönemi) Nadir
AZÎZ
(Osmanlı Dönemi) İzzetli. Çok izzetli. Sevgili. Çok nurlu
AZÎZ
(Osmanlı Dönemi) Ermiş. Mânevi kudret ve kuvvet sahibi
AZÎZ
(Osmanlı Dönemi) Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve daima galib olan manasında Cenab-ı Hakk'ın bir ismidir
AZÎZ
(Osmanlı Dönemi) Dost
su gibi aziz ol
(Atasözü) Biri tarafından istenen suyu getiren kimse için söylenen iyi dilek sözü

Nineme su götürünce:''SU GİBİ AZİZ OL!'' dedi.

abdi aziz
(Osmanlı Dönemi) izzetli ve şerefli kul
aziz
Favoriten