azizler

listen to the pronunciation of azizler
Türkçe - İngilizce
heavenly hosts
sainthood
aziz
saint

She's not a saint, you know. - Bilirsin, o bir aziz değil.

When I give food to the poor, they call me a saint. When I ask why the poor have no food, they call me a communist. - Yoksullara yemek verdiğimde bana aziz diyorlar. Yoksulların neden yemeği yok diye sorduğumda ise bana komünist diyorlar.

Azizler gününün arifesi
Halloween
Azizler yortusu
Hallowmas
Azizler yortusu
All Saints' Day
azizler hakimiyeti
hagiocracy
azizler hakkında incelemeler
hagiology
azizler listesi
canon
azizler listesine almak
canonize
azizler mertebesine çıkarmak
saint
aziz
dear
aziz
glorious
aziz
mighty
hristiyan azizler
christian saints
aziz
beloved
Aziz
(isim) Dear, beloved; saint
aziz
dear, beloved
aziz
august

Confessions by St. Augustine tells us the timeless story of an intellectual quest that ends in orthodoxy. - Aziz Augustine tarafından yazılan İtiraflar bize ortodokslukta biten entelektüel arayışın zamansız bir hikayesini anlatır.

aziz
saintly
aziz
precious
aziz
saint; ducky
aziz
saintly, holy, sacred
aziz
reverend
aziz
St
aziz
saint ermiş, eren
aziz
{i} ducky
aziz
hallow
İngilizce - İngilizce

azizler teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

Aziz
A male given name
Aziz
Saud ibn Abd al Aziz al Faysal Al Saud Aziz al Din Alamgir II Abd al Aziz ibn Abd al Rahman ibn Faysal Al
Türkçe - Türkçe

azizler teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

AZÎZ
(Osmanlı Dönemi) Sireti temiz
AZÎZ
(Osmanlı Dönemi) Hristiyanlıkta kudsî kabul edilen daimî reis
AZÎZ
(Osmanlı Dönemi) Şerif
AZÎZ
(Osmanlı Dönemi) Dini dünyaya âlet etmeyen
AZÎZ
(Osmanlı Dönemi) Nadir
AZÎZ
(Osmanlı Dönemi) İzzetli. Çok izzetli. Sevgili. Çok nurlu
AZÎZ
(Osmanlı Dönemi) Ermiş. Mânevi kudret ve kuvvet sahibi
AZÎZ
(Osmanlı Dönemi) Mağlup edilmesi mümkün olmayan ve daima galib olan manasında Cenab-ı Hakk'ın bir ismidir
AZÎZ
(Osmanlı Dönemi) Dost
Aziz
(Osmanlı Dönemi) izzetli, çok izzetli, mânevi kuvvet ve kudret sahibi mağlup edilmesi mümkün olmayan ve dâima galip olan mânâsında Allah'ın bir ismi
Aziz
pakbaz
aziz
Ermiş, eren
aziz
Hıristiyanlıkta ermiş
aziz
Sevgide üstün tutulan
aziz
Sevgide üstün tutulan, muazzez
azizler