azim

listen to the pronunciation of azim
Türkçe - İngilizce
resolution
determination

I admire your perseverance and determination. - Ben senin azim ve kararlılığına hayranım.

{i} tenacity

I admire Tom's tenacity. - Tom'un azimliliğine hayranım.

perseverance

Perseverance, it is often said, is the key to success. - Azim, genellikle söylenir, başarının anahtarıdır.

There is no success without perseverance. - Azimsiz başarı yoktur.

determination, resolution, firm intention
will

Patience and hard work will conquer all. - Azim ve sabır her kapıyı açar.

Faith will move mountains. - Azimli insan duvarı deler.

mettle
steadfastness
strength of purpose
determination, resolution, resolve, perseverence
constancy
strenght of purpose
setting out on a journey to, setting out for
firm intention
resolve; tenacity; zeal
resoluteness
devoutness
doggedness
purpose
perseverence
{i} zeal
ardour
inflexibility
heart
grit
guts
{i} pep
large
pertinacity
sedulous
resolute
oomph
{i} resolve
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) çok büyük, en büyük, en yüce, çok ileri
Bir işteki engelleri yenme kararı
tulpar
AZÎM
(Osmanlı Dönemi) Azimet eden. Gidici
ÂZİM
(Osmanlı Dönemi) Bir yere gitmeğe karar veren. Bir iş hakkında kat'i karar ve niyet sahibi
azim