askıda

listen to the pronunciation of askıda
Türkçe - İngilizce
remaining in suspense
pendant
unsettled

They left the situation unsettled. - Durumu askıda bıraktılar.

hanging

I don't like to leave people hanging. - İnsanları askıda bırakmaktan hoşlanmıyorum.

in dependance
outstanding
undecided
pendent
in the balance
in suspense
suspension
(İnşaat) suspended

My license is still suspended. - Benim lisansım hâlâ askıda.

Your license is still suspended, isn't it? - Senin lisansın hala askıda, değil mi?

(Jeoloji) perched
suspensive
abeyance

The question is left in abeyance. - Sorun askıda bırakıldı.

problematic
in abeyance

The question is left in abeyance. - Sorun askıda bırakıldı.

pending

Tom's case is pending. - Tom'un davası askıda kalıyor.

traction
open
askı
hanger

Tom put his shirt on a hanger. - Tom gömleğini askıya astı.

He hung his blazer on a hanger because he didn't want it to get wrinkled. - Kırışmasını istemediği için ceketini askıya astı.

askıda bırakmak
to leave in doubt
askıda bırakmak
dangle smth. before smb
askıda bırakmak
to leave in doubt, shelve (a matter)
askıda bırakılmak
(Hukuk) pend
askıda kalmak
to be unresolved, remain in suspense
askıda kalmak
tremble in the balance
askıda olan
pending
askıda olma
abeyance
askıda olmak
(Hukuk) on hold (to be)
askıda olmak
hang in the balance
askı
coat hanger
askı
strap
askı
hook

Tom hung his coat on one of the hooks near the door. - Tom kapıya yakın askılardan birine ceketini astı.

Hang your jacket on the hook by the door. - Ceketini kapının yanındaki askıya as.

askı
rack
askı
tab

I'll put it on your tab. - Ben onu senin askına koyacağım.

askı
peg
askı
hanger, hook, anything by which another thing is suspended
askı
decorations hung above the bride's throne at a wedding
askı
twigs placed so that silkworms will spin their cocoons on them
askı
suspension
askı
a piece of cloth tied to the wedding vehicle as a present for the driver
askı
the posting (of an announcement)
askı
suspenders, Brit. braces
askı
suspender

Suspenders make my personality. - Askılar kişiliğimi oluşturur.

askı
med. sling
askı
necklace or gold chain worn by women
askı
hanger, clothes-hanger, coat-hanger, hook, coat-peg, stand, rack; suspenders, braces; suspension, banns; hangings, pendant; sling
askı
fruit threaded and hung for drying
askı
something hung on the wall of a coffee house as a reward for the winner of a minstrelsy contest
askı
clothes hanger
askı
a piece of cloth hung at the top of a newly completed house by the owner as a reward for the builder
askı
coat

Tom hung his coat on one of the hooks near the door. - Tom kapıya yakın askılardan birine ceketini astı.

He hung his coat on a hook. - O, ceketini bir askıya astı.

askı
shoulder strap
sıkmadan askıda kurutulan
drip-dry
çamaşırı sıkmadan askıda kurutmak
drip-dry
Türkçe - Türkçe

askıda teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

askı
Pantolon veya giysilerin düşmesini önlemek için omuzdan aşırılan bağ
askı
Üzerine herhangi bir şey asmaya yarar nesne
askı
Gelinin oturacağıyerin üstüne asılan süsler
askı
Artırma, eksiltme gibi resmî iş ilanlarının ilgili daire duvarında belli bir zaman süresince asılı durması
askı
Kahveci tepsisi
askı
Gelinin oturacağı yerin üstüne asılan süsler
askı
Çay, kahve taşımaya yarar kahveci tepsisi, fener
askı
Kadınların kullandığı altın dizisi veya zincirli mücevherat
askı
Gelinin oturacağı yerin üstüne asılan süsler: "Askı ... kalpakçılar başındaki hususi dükkânlardan ariyet kaldırılan ve düğün odasının münasip bir köşesine kurulan bir nevi dekor."- R. H. Karay
askı
Kadınların kullandığıaltın dizisi veya zincirli mücevherat
askı
İpek böceğinin kozasını sarması için yanına konulan çalı çırpı
askı
Saklanmak için tavana asılmışdizi veya hevenk
askı
Hastanelerde kırık kol veya bacakların asılarak tutturulduğu araç. Çay, kahve taşımaya yarar kahveci tepsisi, fener
askı
ipekböceğinin, kozasını sarması için yanına konan çalı
askı
Saklanmak için tavana asılmış dizi veya hevenk
askı
üzerine lâmba konan tahta lâmbalık
askı
Saz ozanları arasında yapılan yarışmada, üstün, gelene verilmek üzere duvara asılan tabanca, kumaş vb. ödüller
askı
Saz şairleri arasında yapılan deyiş yarışında üstün gelene verilmek için duvara asılan kumaş, tabanca gibi ödül
askı
Düğünlerde gelinlere, yakınları tarafından takılan hediye
askı
Hastanelerde kırık kol veya bacakların asılarak tutturulduğu araç
askı
ipek böceğinin kozasınısarmasıiçin yanına konulan çalıçırpı
askı
çay, kahve taşımaya yarar kahveci tepsisi
askı
Düğünlerde geline yakınları tarafından takılan hediye
askı
Yeni yapılan yapıların çatısına, ev sahibi tarafından usta için veya düğün arabalarına düğün sahibi tarafından arabacı için armağan olarak asılan kumaş
askıda