hanging

listen to the pronunciation of hanging
İngilizce - Türkçe
(Kanun) asarak idam etme
{i} asma

Ben düşmanlarımı kendilerini asmaktan asla engellemem. - I never prevent my enemies from hanging themselves.

Babil, asma bahçeleriyle ünlüydü. - Babylon was famous for its hanging gardens.

asarak

Kendisini asarak intihar etti. - He committed suicide by hanging himself.

Tom kendini asarak intihar etti. - Tom committed suicide by hanging himself.

idam
{f} as
ipe çekerek idam
{i} ipe çekme
sarkan

Tavandan sarkan güzel bir avize vardı. - There was a beautiful chandelier hanging from the ceiling.

hang asıl/as
asılı

Tom'un Mary'ye ait duvarında asılı birkaç fotoğrafı vardı. - Tom had several photos of Mary hanging on his wall.

Şöminemin üstünde asılı duran tabloyu bana veren kişi Tom'du. - Tom was the one who gave me the painting that's hanging above my fireplace.

{i} duvar kumaşı
askıda kalmış
asarak idam
{i} sarkma
idam cezası vermeye meyilli
idama layık
{i} duvar kâğıdı
askıda

İnsanları askıda bırakmaktan hoşlanmıyorum. - I don't like to leave people hanging.

sarkık
{i} asılma
bir sonuca varılmamış
hang
asmak

Ben düşmanlarımı kendilerini asmaktan asla engellemem. - I never prevent my enemies from hanging themselves.

Mandallar kıyafet asmak için kullanılır. - Clothespins are used to hang up clothes.

hanging down
dökük
hanging gardens of babylon
babilin asma bahçeleri
hanging pocket
(Tekstil) torbalı cep
hanging up
(Bilgisayar) kapatılıyor
hanging up
(Bilgisayar) bağlantı kapatıyor
hanging valley
(Coğrafya,Jeoloji) asılı vadi
hanging valley
(Coğrafya) asılı koyak
hanging garden
asma bahçe
hanging scaffold
asma iskele
hanging bearing
asma yatak
hanging chad
chad asılı
hanging from the ceiling
tavandan sarkan
hanging glacier
asılı buzul
hanging in there
Orada asılı
hanging indent
asılı girinti
hanging man
asılı adam
hanging matter
madde asılı
hanging of
ve asma
hanging valley
asılı vadi, asılı koyak
hanging wall
(Jeoloji) Tavan taşı: Yeraltında tünel, oda gibi boşlukların tavanında bulunan taş kütlesi
hanging wall
(Jeoloji) Fay bölgelerinde üstte kalan kütle
hanging apparatus
(Tekstil) askı donanımı
hanging balcony
asma balkon
hanging buttress
asma destek
hanging buttress
uçan iskele
hanging committee
sergi resimlerini seçen komite
hanging down in rags
salkım saçak
hanging drop technique
(Gıda) asılı damla yöntemi
hanging fuse
asma sigortası
hanging fuse
süspansiyon sigorta
hanging galcial valley
asılı buzul vadisi
hanging garden
asmabahçe
hanging gardens
asma bahçeler
hanging glacial valley
(Jeoloji) asılı buzul vadisi
hanging glider
(Havacılık) asılı planör
hanging indent
girintili içerleklik Asılı
hanging indentation
Asıl paragraf
hanging load
asılma ağırlığı
hanging post
(İnşaat) kapı asma dikmesi
hanging post truss
asma babalı makas
hanging rope
(Askeri) kaldırma halatı
hanging scaffold
(Askeri) salıncak iskele
hanging shingling
(İnşaat) düşey düz kiremit kaplama
hanging stair
(İnşaat) asma basamak
hanging stair
(İnşaat) konsol basamak
hanging stairs
(İnşaat) konsol merdiven
hanging stairs
(İnşaat,Mimarlık) asma merdiven
hanging stile
(İnşaat) menteşe sereni
hanging support
(İnşaat) asma mesnet
hanging toilet bowl
(İnşaat) asma klozet
hanging valley
tabanı ana vadiye oranla oldukça yüksekte olan yan vadi
hanging wall
(Madencilik) tavan taşı
hanging wall
serbest kanat
hang
{f} sarkmak
hang
{i} kullanış biçimi
hang
{f} takmak
hang
{i} manâ
hang
asarak idam etmek
hang
umursamamak
hang
get the hang of usulünü öğr
hang
not give a hang aldırmamak
both hanging
(Bilgisayar) her iki yanda asılı
execute by hanging
asarak idam etmek
hang
(Bilgisayar) asılı

Dükkânda birçok resim asılıdır. - Many paintings hang in the shop.

Masanın üzerinde asılı bir lamba vardı. - There was a lamp hanging above the table.

hang
eğmek
hang
asıllı durmak
hang
sallandırmak
hang
döküm
hang
yapışmak
hang
ertelemek
hang
idam edilmek
hang
adam asmak
hang
asılmak
hang
as
hang
kavrama

Bu dikiş makinasını kavramak ne kadar sürer? - How long does it take to get the hang of this sewing machine?

hang
duvar kâğıdı kaplamak
be hanging
asılı olmak
downward hanging
Aşağı doğru sarkan
hang
(Muzik) Hang, ilk kez 2000 yılında İsviçre'de üretilen bir müzik aletidir. "Hipnotik bir çalgı" olarak nitelendirilen Hang, Bern dilinde ve Macarca'da "el" anlamına gelmektedir. Hang'i iki İsviçre vatandaşı, Sabina Schärer ile Felix Rohner, dünyanın farklı bölgelerinde gerçekleştirdikleri uzun araştırma ve incelemeler sonucunda bir perküsyon enstrümanı olarak üretmişlerdir. Tamamen çelikten üretilen Hang, kucağa yerleştirilip, el ve parmaklar kullanılarak çalınır. İdiofon'lar grubuna giren enstrümanın, arp, gong ya da armonik tınıları andıran bir sesi vardır. Yüzeyinde bulunan küçük çukurlara vurularak titreşim yoluyla farklı sesler ve notalar elde edilir
hang
(Bilgisayar) (Bilgisayar) Kilitlenmek ya da donmak
left hanging
asılı bıraktı
low-hanging fruit
(deyim) Çocuk oyuncağı! Başarılması kolay iş
over hanging
asılı üzerinde
a hanging matter
idamlık suç
a hanging matter
idamlık eylem
decrease hanging indent
(Bilgisayar) asılı girintiyi azalt
hang
{f} bağlanmak
hang
{i} sarkma, asılış
hang
{f} asılı durmak
hang
{f} kaplamak (duvar kâğıdı)
hang
{f} eğilmek
hang
{i} anlam

Tom'la neden bu kadar çok takıldığını anlamıyorum. - I don't understand why you hang out with Tom so much.

Anlamıyorum. Niye her zaman onunla takılıyorsun? - I don't understand. Why do you hang out with her all the time?

hang
hang asıl/as
hang
{f} sarkıtmak
hang
{f} asmak; asılmak, asılı olmak, sallanmak, sarkmak
hang
{f} batmak
hang
idam etmek
hang
{f} dayanmak
hang
manasını kavramak
hang
{f} (başını) eğmek
hang
duvar kağıdı kaplamak
hang
{f} kaplamak, yapıştırmak
hang
{f} (hung)
hang
{i} duruş
hang
{i} sarkma
hang
kullanılış tarzı
hang
kapma
hang
duruş anlam
hang
(Askeri) KAPAK TAKIMINI GERİDE TUTMAK: Bir silahın mekanizma yatağını veya kapak takımını açık bir vaziyette tespit etmek
hang
{f} bağlı olmak
hang
{f} ipe çekmek
hangings
asılmış eşya
Türkçe - Türkçe

hanging teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

hang
Yapılmakta olan bir çalışmanın, program ya da sistemce kilitlenmesi(Bils.)
hang
Bilgisayar ekranında herşey normal gibi görülmesine karşın, yapılmakta olan çalışmanın program ya da sistemce kilitlenmesi
İngilizce - İngilizce
Present participle of hang
The act of hanging a person (or oneself) by the neck in order to execute that person (or to commit suicide)

Hanging is the punishment for one convicted of war crimes, there.

A public event at which a person is hanged

The hanging of the bandits was attended by the whole village.

The way in which hangings (decorations) are arranged

I dislike the cramped hanging in the gallery of 18th century painters.

Suspended

The hanging vines made the house look older than it was.

Anything wide, high and rather thin that is hung as a decorative element (such as curtains, gobelins, wallpaper or posters)

The various hangings on that Christmas tree look nice.

A slang term for leaving a piece en prise
Death by suspension; execution by a halter
Suspending meat or game in a cool, dry place until it is tender
decoration that is hung (as a tapestry) on a wall or over a window; "the cold castle walls were covered with hangings
Adapted for sustaining a hanging object; as, the hanging post of a gate, the post which holds the hinges
or to cover or drape a door or window; used chiefly in the plural
a form of capital punishment; victim is suspended by the neck from a gallows or gibbet until dead; "in those days the hanging of criminals was a public entertainment"
decoration that is hung (as a tapestry) on a wall or over a window; "the cold castle walls were covered with hangings"
Requiring, deserving, or foreboding death by the halter
The act of suspending anything; the state of being suspended
simultaneously attacked and unprotected A related term is en prise
That which is hung as lining or drapery for the walls of a room, as tapestry, paper, etc
A hanging is a large piece of cloth that you put as a decoration on a wall
{s} located on a sharp descent or slope; overhanging; suitable to hold something that hangs; that deserves death by hanging
{i} act of suspending; act of executing by suspending by the neck (from a gallows, gibbet, etc.); something that is hung (such as drapes, tapestry, etc.); descending slope, inclination going down
Suspended from above; pendent; as, hanging shelves
A lie where the ball is above the golfer's feet Also what happens to a golfer caught using a hand mashie
the act of suspending something (hanging it from above so it moves freely); "there was a small ceremony for the hanging of the portrait"
pendant
Hanging Gardens of Babylon
A set of gardens of ancient Babylon
hanging about
Present participle of hang about
hanging around
Present participle of hang around
hanging ball
A ball that is in the jaws of a pocket
hanging balls
plural form of hanging ball
hanging by a thread
Present participle of hang by a thread
hanging chad
A piece of punch-through paper on a voting ballot that has not fully detached from the card-stock
hanging chads
plural form of hanging chad
hanging loop
A strip at the collar of a coat, jacket etc for hanging it
hanging loop
A similar strip at the edge of a tea towel, handle of an umbrella etc
hanging offence
A crime so serious that it is punishable by means of death by hanging

Since when is it a hanging offense to criticize someone who's not doing the job he's paid generously to do?.

hanging offense
Alternative spelling of hanging offence
hanging paragraph
A paragraph in which all lines other than the first are indented
hanging participle
A dangling participle
hanging participles
plural form of hanging participle
hanging up
Present participle of hang up
hanging wall
(Jeoloji) The overlying block of a fault having an inclined fault plane
hanging wall
(Jeoloji) The mass of rock overlying a mineral deposit in a mine
hanging basket
flower basket or basket containing a plant that hangs from the ceiling or from the wall
hanging basket
A hanging basket is a basket with small ropes or chains attached so that it can be hung from a hook. Hanging baskets are usually used for displaying plants or storing fruit and vegetables. a basket with plants growing in it that is hung on the outside of a building as decoration
hanging chad
a chad that is incompletely removed and hanging by one corner
hanging committee
committee that deals with the details of a display (at an exhibition)
hanging fly
any of various mecopterous insects of the family Bittacidae
hanging from the ceiling
suspended from the ceiling of a room
hanging gardens of babylon
terraced garden at Babylon watered by pumps from the Euphrates; construction attributed to Nebuchadnezzar around 600 BC; one of the seven wonders of the ancient world
hanging indent
Paragraph formatting that causes all lines of text but the first in a paragraph to be indented a certain amount No matter what is added or deleted from the paragraph the indent remains Try doing that with spaces or tabs and see what happens when you change the content of the paragraph Found under Format, Paragraph, Special in MS Word, or Format, Paragraph, Hanging Indent in Word Perfect Select (highlight) the paragraph(s) you wish to apply this to prior to choosing hanging indent This only works on a paragraph that ends with a single hard return
hanging indent
The first line of the paragraph extends further to the left than the rest of the paragraph
hanging indent
When the first line starts closer to the left edge of the page than the rest of the paragraph See: First Line Indent, Indentation
hanging indent
A hanging indent describes the first line of a paragraph specified to start to the left of the other lines in the paragraph
hanging indent
The first line of a paragraph that extends to the left of the rest of the lines in the same paragraph
hanging indent
A paragraph style in which the left margin of the first line extends beyond the left margin of subsequent lines
hanging indent
A paragraph format in which the first line of a paragraph extends farther to the left than subsequent lines
hanging indent
In wordprocessing, an indent which appears to hang, as it does in this paragraph
hanging indent
A paragraph format in which the first line of the text extends to the left of the rest of the paragraph
hanging indent
A document style in which the first line of a paragraph is aligned with the left margin, and the remaining lines are all indented an equal amount This is sometimes referred to as outdenting This is an effective style for displaying lists of information
hanging indent
A paragraph style in which the first line extends to the left of the remaining lines Often used in bibliographies, glossaries, etc
hanging indent
Typically refers to text that is indented farther on the left than the first line of text (i e , a numbered list with turnovers aligned under the first word after the identifier)
hanging indent
an indention of five spaces, (1/2 inch or a single tab)
hanging indent
A text formatting expression defining a case when the first line of a block of text is extended to the left, beyond the rest of the paragraph
hanging indent
a software feature you use to indent wrapround lines about 0 5 inch; used in formatting a bibliography
hanging indention
Indention of every line in a paragraph except the first
hanging loosely
not well attached, suspended insecurely, dangling
hanging matter
action which is deserving of the death sentence
hanging on a thread
precarious, insecure, loosely or barely held together
hanging on the wall
fastened to a wall (of a picture, etc.)
hanging on to
holding tightly to
hanging out the washing
hanging wet laundry on a clothes line
hanging valley
A tributary valley that joins a main valley where the latter has been deepened, usually by glacial erosion, resulting in a steep drop from the floor of the tributary valley to the floor of the main valley
hanging wall
The topmost surface of an inclined fault
hanging wall
The surface or block of rock that lies above an inclined fault plane
hanging wall
a mass of rock above a geological feature such as a fault or an orebody
hanging wall
The block above a fault plane
hanging wall
the upper wall of an inclined fault
hanging wall
the mass of rock above a geological structure (orebody, fault, etc )
hanging wall
Of the two sides of a fault, the side above the fault plane It is called the hanging wall because where inactive faults have been "filled in" with mineral deposits and then mined, this is the side on which miners can hang their lanterns (See footwall )
hanging wall
The wall or the rock on the upper side of a vein or ore deposit
hanging wall
The country rock on the upper side of a vein
hanging wall
The wall on the upper side of an inclined orebody
Hang
A musical instrument in the idiophone class, made from two deep drawn nitrided steel sheets that are attached together in a 'UFO shape'
hang
To execute (someone) by suspension from the neck

The culprits were hanged from the nearest tree.

hang
To float, as if suspended

The smoke hung in the room.

hang
To cause (a program or computer) to stop responding

The program has a bug that can hang the system.

hang
To apply (wallpaper or drywall to a wall)

Let's hang this cute animal design in the nursery.

hang
To be executed by suspension by one's neck from a gallows, a tree, or other raised bar, attached by a rope tied into a noose

You will hang for this, my friend.

hang
To exhibit (an object)
hang
A grip, understanding

He got the hang of it after only two demonstrations.

hang
To be vulnerable to capture

In this standard opening position White has to be careful because the pawn on e4 hangs.

hang
To be or remain suspended

The lights hung from the ceiling.

hang
To cause (something) to be suspended, as from a hook, hanger, or the like

Hang those lights from the ceiling.

hang
To decorate (something) with hanging objects
high-hanging fruit
Fruit that, because of its height from the ground, is more difficult to harvest
high-hanging fruit
Anything that is difficult to achieve, and which is put off while simpler alternatives are still available

The smaller research-based centers will tackle the much more difficult to express, high-hanging fruit, in particular, represented by membrane and posttransationally modified proteins.

how's it hanging
how are you?
low hanging fruit
Alternative spelling of low-hanging fruit
low hanging fruits
plural form of low hanging fruit
low-hanging fruit
Easily obtained gains; what can be obtained by readily available means
low-hanging fruits
plural form of low-hanging fruit
hang
{v} to fix upon, put choke, adorn, float, drag
hangings
{n} ornaments hung against walls
Low-hanging fruit
Easy job which does not require a lot of effort

I should look for low-hanging fruit since I am a new employee in this company.

low-hanging fruit
(deyim) Something easily achieved or overcome
cliff-hanging
(of a situation) characterized by or causing suspense
death by hanging
{i} execution by hanging; execution by suspending by the neck (from a gallows, gibbet, etc.)
hang
To suspend; to fasten to some elevated point without support from below; often used with up or out; as, to hang a coat on a hook; to hang up a sign; to hang out a banner
hang
let drop or droop; "Hang one's head in shame"
hang
An instance of ceasing to respond to input devices
hang
If someone is hanged or if they hang, they are killed, usually as a punishment, by having a rope tied around their neck and the support taken away from under their feet. The five were expected to be hanged at 7 am on Tuesday It is right that their murderers should hang He hanged himself two hours after arriving at a mental hospital. + hanging hangings hang·ing Four steamboat loads of spectators came to view a hanging in New Orleans
hang
to place on a hook
hang
To play the sixth domino of a suit when the double has not yet been played, because the person holding the double will never be able to play it This is a devestating play which is quite fun to make, and is the reason beginners are urged to get rid of their doubles as soon as possible
hang
A piece of cloth, usually square and often fine and elegant, carried for wiping the face or hands
hang
bent: a special way of doing something; "he had a bent for it"; "he had a special knack for getting into trouble"; "he couldn't get the hang of it"
hang
In a handy manner; skillfully; conveniently
hang
to stop responding to manual input devices such as keyboard or mouse
hang
To hold for support; to depend; to cling; usually with on or upon; as, this question hangs on a single point
hang
A handkerchief
hang
If something such as someone's breath or smoke hangs in the air, it remains there without appearing to move or change position. His breath was hanging in the air before him
hang
When a modem fails to hang up
hang
A sharp or steep declivity or slope
hang
Of a ball: To rebound unexpectedly or unusually slowly, due to backward spin on the ball or imperfections of ground
hang
Cheap, processed ham (cured pork), often made specially for sandwiches
hang
of meat, in order to get a gamey taste; "hang the venison for a few days"
hang
To be undetermined or uncertain; to be in suspense; to linger; to be delayed
hang
place in position as by a hinge so as to allow free movement in one direction; "hang a door"
hang
When a bulletin board all of a sudden starts to do nothing That is, it will not accept calls or even let the SysOp type anything until the computer is reset This can be caused by a problem with the BBS software, or the computer itself
hang
If a possibility hangs over you, it worries you and makes your life unpleasant or difficult because you think it might happen. A constant threat of unemployment hangs over thousands of university researchers see also hanging, hung
hang
To cover, decorate, or furnish by hanging pictures, trophies, drapery, and the like, or by covering with paper hangings; said of a wall, a room, etc
hang
A crash where the Mac ignores input from the mouse and keyboard Sometimes you can escape with the force quit command; otherwise you must restart the Mac Also called a freeze Compare bomb
hang
hold on tightly or tenaciously; "hang on to your father's hands"; "The child clung to his mother's apron"
hang
to exhibit (a painting)
hang
The way in which something hangs
hang
To be, or be like, a suspended weight
hang
To fasten in a manner which will allow of free motion upon the point or points of suspension; said of a pendulum, a swing, a door, gate, etc
hang
be placed in position as by a hinge; "This cabinet door doesn't hang right!"
hang
Refers to a sudden loss of function in an application The screen appears to be frozen in place, and will not respond to commands entered via keyboard or mouse In Windows, a hang can sometimes be remedied by pressing the Control, Alt and Delete keys at the same time Related terms: Application, Command, Keyboard, Mouse, Window, Windows
hang
a gymnastic exercise performed on the rings or horizontal bar or parallel bars when the gymnast's weight is supported by the arms
hang
The form hung is used as the past tense and past participle. The form hanged is used as the past tense for meaning 5
hang
be menacing, burdensome, or oppressive; "This worry hangs on my mind"; "The cloud of suspicion hangs over her"
hang
A piece of cloth shaped like a handkerchief to be worn about the neck; a neckerchief; a neckcloth
hang
Connection; arrangement; plan; as, the hang of a discourse
hang
be suspended or poised; "Heavy fog hung over the valley"
hang
A kind of computer crash that makes communication between the keyboard and computer impossible with the exception of utilising the CTRL-ALT-DEL function Doing so will offer the user the option to close the active application or reboot the computer
hang
To "hang up" means to disconnect a telephone call
hang
If something hangs in a high place or position, or if you hang it there, it is attached there so it does not touch the ground. Notices painted on sheets hang at every entrance small hanging lanterns They saw a young woman come out of the house to hang clothes on a line. Hang up means the same as hang. I found his jacket, which was hanging up in the hallway Some prisoners climbed onto the roof and hung up a banner
hang
A man skilled or employed in handcraft
hang
To touch; to feel with the hand; to use or h
hang
fall or flow in a certain way; "This dress hangs well"; "Her long black hair flowed down her back"
hang
To loiter, hang around, to spend time idly
hang
to cause (something) to be suspended
hang
To hold or bear in a suspended or inclined manner or position instead of erect; to droop; as, he hung his head in shame
hang
be exhibited; "Picasso hangs in this new wing of the museum"
hang
cling: hold on tightly or tenaciously; "hang on to your father's hands"; "The child clung to his mother's apron"
hang
cf crash
hang
To hold or bear in a suspended or inclined manner or position instead of erect
hang
by refusing to join in a verdict that must be unanimous; as, one obstinate juror can hang a jury
hang
To lean or incline; to incline downward
hang
When a modem fails to hang up Home Page-- The document displayed when you first open Mosaic Home Page also refers to the first document you come to at a Web site Hotlists-- Lists of frequently used Web locations and URLs (Uniform Resource Locators) Header--The header is information that appears at the top of an electronic mail message Host--A computer that allows users to communicate with other host computers on a network Individual users communicate by using application programs, such as electronic mail, TELNET, and FTP
hang
To be fastened in such a manner as to allow of free motion on the point or points of suspension
hang
to cause (a piece) to become vulnerable to capture
hang
to hang by a thread: see thread. get the hang of sth to learn how to do something or use something
hang
If something hangs loose or hangs open, it is partly fixed in position, but is not firmly held, supported, or controlled, often in such a way that it moves freely. her long golden hair which hung loose about her shoulders
hang
the way a garment hangs; "he adjusted the hang of his coat"
hang
prevent from reaching a verdict, of a jury be menacing, burdensome, or oppressive; "This worry hangs on my mind"; "The cloud of suspicion hangs over her"
hang
attend: give heed (to); "The children in the audience attended the recital quietly"; "She hung on his every word"; "They attended to everything he said"
hang
To place characters outside the left margin
hang
{i} manner in which something hangs; knack, gist of how to do or operate something
hang
prevent from reaching a verdict, of a jury
hang
If something such as a wall is hung with pictures or other objects, they are attached to it. The walls were hung with huge modern paintings
hang
The quality or state of being handy
hang
be suspended or hanging; "The flag hung on the wall"
hang
When a computer freezes so that it does not respond to keyboard commands, it is said to "hang" or to have "hung "
hang
{f} suspend; be suspended; attach, affix; let droop; execute by suspending by the neck (from a gallows, gibbet, etc.); depend; be closely attentive; be stuck, stop working (Computers)
hang
To put to death by suspending by the neck; a form of capital punishment; as, to hang a murderer
hang
(v ) To cease operation because either an unexpected condition is not satisfied or an infinite loop is occurring See also crash
hang
A man who earns his living by handicraft; a handicraftsman
hang
kill by hanging; "The murdered was hanged on Friday"
hang
a gymnastic exercise performed on the rings or horizontal bar or parallel bars when the gymnast's weight is supported by the arms the way a garment hangs; "he adjusted the hang of his coat"
hang
the unexpected stopping of a computer while it is running an applications--characterized by a total lack of response from the mouse and the keyboard---computer usually needs turned off and restarted
hang
To be suspended or fastened to some elevated point without support from below; to dangle; to float; to rest; to remain; to stay
hang
To prevent from reaching a decision, esp
hang
To wait for an event that will never occur Typically, the computer will not respond to any input from the keyboard or mouse
hang
When a webpage is prevented from loading completely or at all due to a technical difficulty at the server end or at the user end Online advertising that is poorly served may have the tendency to hang pages, thus irritating the user and publisher alike
hang
give heed (to); "The children in the audience attended the recital quietly"; "She hung on his every word"; "They attended to everything he said"
hang
If a piece of clothing or fabric hangs in a particular way or position, that is how it is worn or arranged. a ragged fur coat that hung down to her calves
hang
To die or be put to death by suspension from the neck
hang
To slope down; as, hanging grounds
hang
To be executed by suspension by ones neck from a gallows, a tree, or other raised bar, attached by a rope tied into a noose
hang
If you get the hang of something such as a skill or activity, you begin to understand or realize how to do it. It's a bit tricky at first till you get the hang of it
hang
To hover; to impend; to appear threateningly; usually with over; as, evils hang over the country
hang
cause to be hanging or suspended; "Hang that picture on the wall"
hang
Work done by the hands; hence, any work done personally
hang
The manner in which one part or thing hangs upon, or is connected with, another; as, the hang of a scythe
hang
v Common usage: 'Bill ran up to hang draws on that 5 12" A more experienced climber may climb a route to place quickdraws for other climbers of lesser abilities Or simply to hang from a handhold
hang
When a computer freezes, so that it does not respond to keyboard commands, it is said to "hang" or to have "hung "
hang
To fit properly, as at a proper angle (a part of an implement that is swung in using), as a scythe to its snath, or an ax to its helve
hang
To paste, as paper hangings, on the walls of a room
hang
decorate or furnish with something suspended; "Hang wallpaper"
hang
A computer term for a condition where the computer is stuck in a loop, and looks and acts like it has stopped It allows no entry from the keyboard or any other input device Sometimes processes can last so long they appear to be 'hangs'
hang
a special way of doing something; "he had a bent for it"; "he had a special knack for getting into trouble"; "he couldn't get the hang of it"
hang
to apply (wallpaper to a wall)
hang
If you tell someone to hang in there or to hang on in there, you are encouraging them to keep trying to do something and not to give up even though it might be difficult. Hang in there and you never know what you might achieve
hangings
drapes that are hung, tapestry that is hung; decoration hanging over a window or on a wall
hangings
plural of hanging
left hanging
left in a vague situation, left in a state of uncertainty
wall hanging
A flat decorative object, such as a tapestry, rug, or antique map, hung against a wall
hanging