fruit threaded and hung for drying

listen to the pronunciation of fruit threaded and hung for drying
İngilizce - Türkçe
askı
fruit threaded and hung for drying

  Heceleme

  fruit threaded and hung for dry·ing

  Türkçe nasıl söylenir

  frut thredıd ınd hʌng fôr drayîng

  Telaffuz

  /ˈfro͞ot ˈᴛʜredəd ənd ˈhəɴɢ ˈfôr ˈdrīəɴɢ/ /ˈfruːt ˈθrɛdəd ənd ˈhʌŋ ˈfɔːr ˈdraɪɪŋ/

  Günün kelimesi

  harlequin