spot

listen to the pronunciation of spot
الإنجليزية - التركية
benek

Bir leopar beneklerini değiştiremez. - A leopard cannot change his spots.

Bir kırmızı ve benekli beyaz havlu, lütfen. - A red and spotted white towel, please.

leke

Tom'un vücudunun her yerinde kırmızı lekeler var. - Tom has red spots all over his body.

Satürn üzerindeki beyaz lekelerin, güçlü fırtınalar olduklarına inanılır. - The white spots on Saturn are believed to be powerful storms.

nokta

Biz belirlenen noktada buluştuk. - We met at the designated spot.

Göl bu noktada en derindir. - The lake is deepest at this spot.

{f} görmek; seçmek; farketmek, ayırt etmek
{f} yerini saptamak
{f} seçmek
{i} yer

Tom gizli saklama yerinden anahtarı aldı ve kapıyı açtı. - Tom got the key from its secret hiding spot and opened the door.

Tom her zamanki yerine parketti. - Tom parked in his usual spot.

{f} nokta yapmak
çiselemek
alacalamak
{f} lekelenmek
yüzdeki ben
{f} tanımak
saçmak
(Askeri) değerlendirmek
az bir miktar
ışıldak
{f} beneklemek
ufacık leke
(Ticaret) hazır
radyo ilanı
atamak
{f} yerine koymak
projektör
(Bilgisayar) sıcak nokta
mahkumiyet
mahal

Leyla'nın arabası en son Sami'nin öldürülmesinden bir gün önce mahallede fark edildi. - Layla's car was last spotted in the neighborhood a day before Sami's murder.

kısa reklam
{f} yerleştirmek
bulmak
çekit
projektör ışığı
görmek

Gezimizin amacı arkadaşları ziyaret etmek ve bazı turistik noktaları görmektir. - The purpose of our trip is to visit friends and see some tourist spots.

ayıp
namus lekesi
ayırt etmek
hüküm giyme
{f} farket
(yüzdeki) ben
lekelemek
güç durum
mahkûmiyet
{i} zor durum

Tom zor durumda bırakıldı. - Tom was put on the spot.

Ben kendimi zor durumda buldum. - I found myself in a tight spot.

deniz güzeli
{s} peşin para ile yapılan
(Tıp) Leke, benek, nokta, macula
{i} sahne ışığı
{i} olay yeri

Katil olay yerinde tutuklandı. - The murderer was arrested on the spot.

Polisler hırsızı olay yerinde tutukladı. - The police arrested the burglar on the spot.

{s} hemen teslim edilen
{i} gece klübü
(Askeri) DEĞERLENDİRMEK, YERLEŞTİRMEK: 1. Atış tanzim için gerekli bilgileri vermek, atımların hedefe nazaran inhiraf miktarını gözetleme yaparak tespit etmek. 2. Uygun bir yere yerleştirmek. "adjustment of fire"
{f} benek benek olmak
{i} reklâm spotu
yerinde olan
sarıağız
{i} reklâm
{i} spot
{i} azıcık miktar
benek,v.farket: n.spot
{i} yer: We chose a shady spot. Gölgeli bir yer seçtik. That city has long been a trouble spot. O şehir uzun
{i} puan
ara sıra rasgele
{i} eğlence yeri

Ben eğlence yerinde tutuklandım. - I was arrested on the spot.

{f} benek yapmak
peşin
gölgebalığı
bir miktar güç durum
damla
hassas ayarlar
sorumlu
her
ona

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank loaned her 500 dollars.

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank lent her 500 dollars.

him
ona

Banka ona 500 dolar ödünç verdi. - The bank lent him 500 dollars.

Ona söyleyecek hiçbir şeyim yok. - I've got nothing to say to him.

that
şu

Bu bir postane, şu ise bir bankadır. - This is a post office and that is a bank.

Bu iyi bir kitaptır ama şu daha iyidir. - This is a good book, but that is better.

you
sen

Artık seni sevmiyorum. - I don't like you anymore.

Seni anlamak gerçekten çok zor. - Understanding you is really very hard.

it
ona
our
bizim

Tazelik bizim önceliğimizdir. - Freshness is our top priority.

Bizim restoran en iyisidir. - Our restaurant is the best.

somebody
birisi

Birisi beni dışarı çıkarsın. İçeride kilitli kaldım. - Let me out, somebody. I'm locked in.

Onun bir gün birisi olacağından eminim. - I'm sure he's going to be somebody someday.

you
siz

Siz insanları anlamıyorum. - I don't see your point.

Sizin bir öğretmen olduğunuzu biliyorum. - I know that you're a teacher.

somebody
biri

Biri onu küvette boğmuştu. - Somebody had drowned her in the bathtub.

Biri bu tabağı kırdı. - Somebody has broken this dish.

spotted
lekeli
us
biz
someone
birisi

Birisi onun kolundan tuttuğunda o korkudan çığlık attı. - She screamed with horror as someone took hold of her arm.

Bir yabancı omzuma arkadan dokundu. Beni başka birisiyle karıştırmış olmalı. - A stranger tapped me on the shoulder from behind. He must have mistaken me for someone else.

spotted
benekli

Bir kırmızı ve benekli beyaz havlu, lütfen. - A red and spotted white towel, please.

spot bar
(Tiyatro) ışık çubuğu
spot beam
noktasal ışın demeti
spot color
(Bilgisayar) nokta rengi
spot face
(Mekanik) pul yatağı
spot loan
(Ticaret) spot kredi
spot sale
(Ticaret) derhal teslim şartlı satış
spot sale
(Ticaret) peşin satış
spot business
peşin alışveriş
spot cash
emre hazır para
spot cash
peşin para
spot check
rasgele yapılan tahkikat
spot lamp
spotlu lamba
spot lamp
efekt lambası
spot landing
çekit inişi
spot market
peşin alışveriş piyasası
spot price
peşin fiyat
spot price
spot fiyat
spot remover
leke çıkarıcı
spot sugar
benekli şeker
spot sugar
lekeli şeker
spot transaction
vadesiz işlem
spot transaction
spot işlem
spot welding
çekit kaynağı
spot carbon
spot karbon, izli karbon
spot checked
spot kontrol
spot exchange rate
(Ekonomi) O gün geçerli olan döviz kuru
spot filler
Yoklama macunu
spot jam
spot reçel
spot kick
spot tekme
spot lamp
spotlu lamba, efekt lambası, toplayıcı ışıldak
spot landing
nokta inişi
spot punch
tek delgi makinesi, tekli delgi makinesi
spot rate
spot kur
spot sugar
lekeli şeker, benekli şeker
spot transaction
spot işlem, vadesiz işlem
spot welder
spot kaynakçı
spot welding
nokta kaynağı
spot welding
(Mühendislik) punta kaynağı
spot announcement
kısa reklâm
spot announcement
reklâm spotu
spot ball
siyah noktalı beyaz bilardo topu
spot beam
noktasal isin demeti
spot cash
nakit ödeme
spot check
ani denetim
spot check
(Askeri) KISMİ MUAYENE: Bütünün durumunu tespit etmek maksadıyla, birçok madde, parça, teçhizat veya personelden birkaçının muayenesi
spot check
(deyim) a spot check ( genellikle do/carry out...) arasira kontrol ,teftis etme
spot check
rasgele yoklama
spot check
gelişigüzel kontrol
spot color ink
spot renk mürekkebi
spot direction
(Askeri) TRAFİK DÜZENLEME NOKTASINDA KONTROL, NOKTA KONTROLÜ: Yol trafik kontrolünde, trafiğin bir yol kavşağı gibi belirli bir noktadan idare edilmesi
spot distortion
benek bozunumu
spot elevation
(Askeri) NOKTA RAKIMI: Harita veya şema üzerinde yüksekliği belirtilen bir nokta
spot goods
hemen teslim edilen mallar
spot goods
peşin para ile alınan şeyler
spot height
(Askeri) NOKTA RAKIMI, RAKIM: Harita üzerinde, bir noktanın bir başlangıç yüzeyinden yüksekliğini gösteren, basılı rakam. Buna (spot elevation) da denir
spot jamming
(Askeri) NOKTA KARIŞTIRMASI: Belli bir kanal ya da frekansın karıştırılması. Bak. "barrage jamming", "electronic warfare"; "jamming"; "electronic jamming"
spot lamp
(Otomotiv) harita lambası
spot map
(Askeri) olay yeri haritası
spot map
(Askeri) OLAY YERİ HARİTASI: İşlenen suçların, trafik kazalarının meydana geldiği veya trafiğin ihlal edildiği yeri gösteren harita. Bak. "map"
spot map
(Tıp) nokta haritası
spot net
(Askeri) atım kestirme çevrimi
spot net
(Askeri) ATIM KESTİRME ÇEVRİMİ: Atış kıymetlendiricilerin ateş isteği için kullandıkları bir telsiz çevrimi
spot news
kısa haberler
spot news
haberlerden özetler
spot of
azıcık
spot of
bir damla
spot of
çok az
spot on
doğru
spot on
tam
spot on
kesin
spot price
peşin fiyatı
spot price
hemen teslim fiyatı
spot recorder
noktasal isil kaydedici
spot report
(Askeri) nokta raporu
spot report
(Askeri) GÖZETLEME RAPORU: Yapılmakta olan planlama ve harekat üzerinde acele ve önemli bir etki yapabilecek mahiyette olayları ve durumları içine alan ve emniyet tedbirlerine uygun en seri vasıtalarla gönderilen temel bilgileri özet halinde ve kronolojik sırasıyla bildiren rapor (Not; keşif ve gözetleme de "spot report" kullanılmayacaktır !. Bak Joint Tactical Air Reconnaissance/Survaillance Mission Report)
spot requisition
(Askeri) PLAN DIŞI SİVİL İKMAL MADDELERİ İSTEĞİ: Harekat alanı komutanlarınca istenilen, fakat plana dahil edilmemiş bulunan esas veya ek sivil ikmal maddeleri isteği
spot size
(Askeri) SPOT GENİŞLİĞİ: Katod su tüpünün ekranındaki spotun genişliği
spot test
gelişigüzel kontrol
spot test
ani denetim
spot test
benek deneyi
spot weld
nokta kaynağı ile tutturmak
spot weld
(isim)kta kaynağı ile tutturmak
special security officer; spot security office
(Askeri) özel emniyet subayı; nokta güvenlik ofisi
specialist intelligence report; spot intelligence report
(Askeri) uzmanın istihbarat raporu; nokta tespit istihbarat raporu
this
bu
his
onun

Onun favori beyzbol takımı Devler'dir, fakat o Aslanlar'ı da seviyor. - His favorite baseball team is the Giants, but he also likes the Lions.

Onun kız arkadaşı Japon. - His girlfriend is Japanese.

that
o
them
onlara

Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız. - There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them.

Eğer yapmadığım bir şey için ailem beni cezalandırdıysa , onlara doğruları söylerdim ve benim masumiyetle ilgili onları ikna etmeye çalışırdım. - If my parents punished me for something I didn't do, I would tell them the truth and try to convince them of my innocence.

me
bana
us
bizi
them
onlar

The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü? - Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?

Sosyal ağlarda hırsızlar, sahteciler, sapıklar veya katiller olabilir. Güvenliğiniz için, onlara inanmamalısınız. - There may be thieves, fakers, perverts or killers in social networks. For your security, you shouldn't believe them.

your
sizin

Geçen sene Bayan Kato sizin öğretmeniniz miydi? - Was Ms. Kato your teacher last year?

Ben dün sizin babanıza rastladım. - I ran into your dad yesterday.

my
benim
it
o
ones
birileri
my
(İnşaat) benim N
his
eril onun
her
o
him
kendine

O, aynada kendine bakmadı mı? - Hasn't he looked at himself in a mirror?

Bazen büyük babam kendi başına bırakıldığında, kendi kendine konuşur. - Sometimes my grandfather talks to himself when left alone.

him
o
something
birşey

Tom asla ağzını birşeyi şikayet etmeden açmaz. - Tom never opens his mouth without complaining about something.

Bu öğleden sonra Tom'un birşeyler yapmasına yardım edeceğim. - I'm going to help Tom do something this afternoon.

their
onların

Onların ana dili Fransızca. - French is their mother tongue.

Onların erkek çocuğunun adı John. - Their son's name is John.

her
onun

Onun görünümünü çekici bulurum. - I find her appearance attractive.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet her at the coffee shop.

US
amerika
me
aman!
this
bu kadar

O, daha önce hiç bu kadar korkmamıştı. - She'd never been this frightened before.

Hiç bu kadar erken kalkmadım. - I've never woken up this early.

non-parking spot
Park yapılmayan yer
her
dişil onu
her
ondan

Seni ondan daha çok seviyorum. - I love you more than her.

O ondan daha akıllıdır. - He's smarter than her.

her
kendisi

Kendisini ateşle ısıttı. - She warmed herself by the fire.

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - She said NO to herself. She said YES aloud.

her
onu

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - She promised to meet her at the coffee shop.

Onu sevip sevmediğini bilmiyorum. - I don't know whether you like her or not.

her
{z} dişil onu; ona; ondan; onun: He loves her. Onu seviyor. He looked at her. Ona baktı. They hated her. Ondan nefret ettiler. It pleased
her
dişil onun
her
kendine

O, sırrı kendine sakladı. - She kept the secret to herself.

O kendi kendine mırıldanıyor. - She is muttering to herself.

him
kendi

Kendisine Fransızca öğretti. - He taught himself French.

Kendisine HAYIR dedi. Yüksek sesle EVET dedi. - He said NO to himself. He said YES aloud.

him
onu

Onunla beraber olduğun sürece mutlu olamazsın. - As long as you are with him, you can't be happy.

Onunla kahve dükkanında buluşmaya söz verdi. - He promised to meet him at the coffee shop.

my
{z} benim. ünlem O, ...! (Hayret belirtmek için kullanılır.): My, my, how nice you look! O, bu ne güzellik böyle!
my
vay!
somebody
bir kimse
something
biraz

Tom Mary'den yiyecek bir şey alabilmesi için biraz para istedi. - Tom asked Mary for some money so he could buy something to eat.

Biraz geç olduğunu biliyorum ama şimdi uğramamın bir sakıncası var mı? Seninle tartışmam gereken bir şeyim var. - I know it's kind of late, but would you mind if I came over now? I have something I need to discuss with you.

that
bu kadar

Bugünlük bu kadar yeter. - That's enough for today!

Ver onu. Sahip olduğunun hepsi bu kadar mı? - Hand it over. That's all you've got?

that
için

O, geçen yıl o şirket için çalışmaya başladı. - He began to work for that company last year.

Bu, bir kişi için küçük bir adımdır ama insanlık için dev bir sıçramadır. - That's one small step for man, one giant leap for mankind.

that
diye

Ailesinin dengeli bir diyet yaptığından emin. - She makes sure that her family eats a balanced diet.

Ek olarak yaşlılar birbirleriyle sosyalleşebilsin ve Amerikan hayatının aktif üyeleri olarak kalabilsinler diye birçok topluluk kurulmuştur. - In addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.

them
onları

The Network'ün kasım meselesinde görünen raporunun 70 kopyasını üretmek ve onları ajanlarımıza dağıtmak mümkün mü? - Is it possible to reproduce 70 copies of your report which appeared in the November issue of The Network and distribute them to our agents?

Onlar parlak renkli kurbağalar olduğunu söylüyorlar fakat ben onları asla görmedim. - They say there are bright-colored frogs, but I've never seen them.

you
sana

Sana satranç oynamayı öğreteceğim. - I will teach you to play chess.

Bu kitabı sana vereceğim. - I will give you this book.

his
zam onunki
my
vay be
my
million years
my
vay canına!
my
ünl
my
vay be!
my
Aman! Olur şey değil Hayret!
my
hayret
something
falan

Bir pizza falan sipariş edebiliriz. - We could order a pizza or something.

Neden parka falan gitmiyoruz? - Why don't we go to the park or something?

something
{i} önemli bir şey

Mary'yi gördüğüm her seferde, ondan yeni ve önemli bir şey öğreniyorum. - Each time I see Mary, I learn something new and important from her.

Önemli bir şey biliyor gibi görünüyor. - She seems to know something important.

that
böyle

Allah'a inanan kim böyle bir şey yapardı? - Who that believes in God would do such a thing?

Böyle bir durumun tekrar olacağının olası olmadığını düşünüyorum. - I think it's unlikely that a situation like this one would ever occur again.

us
amerika birleşik devletleri
التركية - التركية
Dar bir alana çok güçlü ışık yöneltebilen stüdyo lambası, ışıntı lambası
Genellikle sıralamada başlıktan sonra yer alan haber ayrıntısı
Kısa süreli tanıtım filmi
Bir malı çok miktarda toptancıdan veresiye aldıktan sonra piyasada değerinden daha aşağıya peşin olarak satma
Dar bir alana çok güçlü ışık yöneltebilen stüdyo lambası, ışıntı lambası, reklam ışıntısı
Herhangi bir aynalı alet ile ekran üzerinde oluşturulan görüntü
spot alım
Fabrikalardan ve piyasalardan toptan ve vadeli senet karşılığında mal satın alma
spot mağaza
Fabrikalardan toptan ve vadeli mal satın alarak bunları indirimli fiyatlarla peşin olarak satan iş yeri
spot satım
Fabrikalardan ve piyasalardan toptan ve vadeli mal satma
HER
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir: "Bir hafta, her gece çalışmak suretiyle hikâyesini bitirdi."- H. E. Adıvar
HER
(Osmanlı Dönemi) f. Bütün, hep, tamamen
His
(Osmanlı Dönemi) RUH
His
(Osmanlı Dönemi) VAKŞ
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Arslan yatağı
his
Duyu. Sezgi, sezme
his
Sezgi, sezme
his
Duygu
his
Duyu
his
Duygu: "Birisi duygularına, hislerine kulak verir, öteki hile ve desise seslerine ..."- B. Felek
it
Terbiyesiz kimse
it
Köpek
me
Göz
HÎS
(Osmanlı Dönemi) Meşelik
HİM
(Osmanlı Dönemi) Kürtçede: Temel, esas
HİM
(Osmanlı Dönemi) Deveye ârız olan susuzluk hastalığı
her
Tekil isimlere tamlayan görevinde getirilerek birer birer olarak, "...-in hepsi" anlamını verir
him
Bina temeli
him
Eskiden, Bingazi ve Trablusgarp'tan alınan bir çeşit vergi
him
Derinlemesine eşilen ve duvar örülen çukur
it
Köpek: "İt ürür, kervan yürür."- Atasözü
it
Değersiz, terbiyesiz kimse: "Babaları da zaten itin biri."- H. Taner
it
Değersiz, terbiyesiz kimse
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses
me
Evrenin tasarlandığı gibi işlemesini sağlayan kutsal kurallar ve düzenlemeler
me
Türk alfabesinin on altıncı harfinin adı, okunuşu
me
Koyun, kuzu gibi hayvanların çıkardığı ses: "Kara koyun kuzular kuzulamaz / Me deme."- F. H. Dağlarca
me
Eylemleri olumsuz yapmakta kullanılan ek
sb
Antimon elementinin simgesi
الإنجليزية - الإنجليزية
A popular given name for a dog
To support or assist a maneuver, or to be prepared to assist if safety dictates

I can’t do a back handspring unless somebody spots me.

A bill of five-dollar or ten-dollar denomination in dollars

Here's the twenty bucks I owe you, a ten spot and two five spots.

A small, unspecified amount or quantity

Would you like to come round on Sunday for a spot of lunch?.

An official determination of placement

The fans were very unhappy with the referee's spot of the ball.

Difficult situation; predicament

She was in a real spot when she ran into her separated husband while on a date.

A bright lamp; a spotlight
A location or area

I like to eat lunch in a pleasant spot outside.

A pimple, papule or pustule

I think she's got chicken pox; she's covered in spots.

A stain or disfiguring mark

I have tried everything, and I can’t get this spot out.

To remove, or attempt to remove, a stain

I spotted the carpet where the child dropped spaghetti.

To loan a small amount of money to someone

I’ll spot you ten dollars for lunch.

One who spots (supports or assists a maneuver, or is prepared to assist if safety dictates); a spotter
To see, find; to pick out, notice, locate, distinguish or identify

Try to spot the differences between these two entries.

A brief advertisement or program segment on television

Did you see the spot on the news about the shoelace factory?.

penalty kick
To keep the head and eyes pointing in a single direction while turning

Most figure skaters do not spot their turns like dancers do.

A round or irregular patch on the surface of a thing having a different color, texture etc. and generally round in shape

The leopard is noted for the spots of color in its fur.

To stain; to leave a spot

Hard water will spot if it is left on a surface.

{v} to mark, stain, daub, corrupt, disgrace
{n} a speck, blot, stain, disgrace, certain place
a mark on a playing card (shape depending on the suit)
To spot a car Position a car in a designated position or location usually for loading or unloading This is usually at a customer location
A sciænoid food fish (Liostomus xanthurus) of the Atlantic coast of the United States
an outstanding characteristic; "his acting was one of the high points of the movie"
a blemish made by dirt; "he had a smudge on his cheek"
A particular location or area
Refers to the characteristic of being available for immediate (or nearly immediate) delivery An outgrowth of the phrase "on the spot," it usually refers to a cash market price for stocks of the physical commodity that are available for immediate delivery, or conversely and depending upon the noun it modifies, the stocks themselves that are available for delivery if transactions are usually grouped into two kinds -spot and forward contracts However, "spot" is also sometimes used in reference to the futures contract of the current month, in which case trading is still "futures" trading but delivery is possible at any time
a slight attack of illness; "he has a touch of rheumatism"
The southern redfish, or red horse, which has a spot on each side at the base of the tail
Commodities, as merchandise and cotton, sold for immediate delivery
A variety of the common domestic pigeon, so called from a spot on its head just above its beak
a playing card with a specified number of pips on it to indicate its value; "an eight spot"
(1) The most common foreign exchange transaction (2) Spot or Spot date refers to the spot transaction value date that requires settlement within two business days, subject to value date calculation
a short section or illustration (as between radio or tv programs or in a magazine) that is often used for advertising a mark on a playing card (shape depending on the suit) a small quantity; "a spot of tea"; "a bit of paper"
System Pour l'Observation de la Terre Polar-orbiting Earth observation satellite designed and operated by the French, having a ground resolution of 10m
make a spot or mark onto; "The wine spotted the tablecloth
This artifact defined as an opaque area on the surface of the polarizer that does not allow any light through This type of artifact impacts transmission and may not be visible in crossed polarizer conditions
Satellite Pour l'Observation de la Terre A French satellite carrying two pushbroom imaging systems (Originally Système Probatoire de l'Observation de la Terre)
{f} mark, dot, stain; remove a spot from; notice, detect, recognize; become stained; place, set in a particular position, locate
You can refer to a particular place as a spot. They stayed at several of the island's top tourist spots They all stood there staring, as if frozen to the spot
To make visible marks upon with some foreign matter; to discolor in or with spots; to stain; to cover with spots or figures; as, to spot a garnment; to spot paper
To become stained with spots
Short for spot price; A small area of corrosion or foreign substance
a point located with respect to surface features of some region; "this is a nice place for a picnic"
make a spot or mark onto; "The wine spotted the tablecloth"
The undesirable presence of ink or dirt in a space
If you put someone on the spot, you cause them to have to answer a difficult question or make a difficult decision. He put me on the spot a bit because he invited me right in front of his mum and I didn't particularly want to go Even clever people are not terribly clever when put on the spot
the illuminated area that appears where the electron beam strikes the screen of a CRT
A stain on character or reputation; something that soils purity; disgrace; reproach; fault; blemish
A high resolution satellite Earth Observation System designed by CNES (Centre National d'Etudes Spatiales), France, and developed with the participation of Sweden and Belgium MORE
a small contrasting part of something; "a bald spot"; "a leopard's spots"; "a patch of clouds"; "patches of thin ice"; "a fleck of red"
being on the spot, or place; on hand for immediate delivery after sale; said of commodities; as, spot wheat
Market of immediate delivery of the product and immediate payment Also refers to a maturing delivery month of a futures contract
Spots on a person's skin are small lumps or marks. Never squeeze blackheads, spots or pimples
an act that brings discredit to the person who does it; "he made a huge blot on his copybook"
a section of an entertainment that is assigned to a specific performer or performance; "they changed his spot on the program"
rooted to the spot: see rooted to have a soft spot for someone: see soft
Systeme Pour l'Observation de la Terre French, polar-orbiting Earth observation satellite(s) with ground resolution of 10 meters SPOT images are available commercially and are intended for such purposes as environmental research and monitoring, ecology management, and for use by the media, environmentalists, legislators, etc
a location on the field, determined by an official, to mark forward progress or the place of a foul
The position of the aircraft when the jumpers exit Spotting duties (selecting the spot) can be done by a skydiver or the pilot
become spotted; "This dress spots quickly"
If you are on the spot, you are at the actual place where something is happening. areas where troops are on the spot and protecting civilians
Lit
a business establishment for entertainment; "night spot" a playing card with a specified number of pips on it to indicate its value; "an eight spot" a small contrasting part of something; "a bald spot"; "a leopard's spots"; "a patch of clouds"; "patches of thin ice"; "a fleck of red" a section of an entertainment that is assigned to a specific performer or performance; "they changed his spot on the program" a short section or illustration (as between radio or tv programs or in a magazine) that is often used for advertising a mark on a playing card (shape depending on the suit) a small quantity; "a spot of tea"; "a bit of paper" mark with a spot or spots so as to allow easy recognition; "spot the areas that one should clearly identify" become spotted; "This dress spots quickly" make a spot or mark onto; "The wine spotted the tablecloth
mar or impair with a flaw; "her face was blemished"
An infestation in the forest, usually referencing a bark beetle infestation
Satellite Pour l'Observation de la Terre
A small extent of space; a place; any particular place
To see, find; to pick out, notice, locate or identify
spot check
To inspect or examine briefly, or by sampling

They spot check the rooms periodically for problems.

spot check
A cursory inspection or examination or the inspection or examination of a sample of something

They do not measure each one, but they do a spot check on a few parts before shipping.

spot checked
Simple past tense and past participle of spot check
spot checking
Present participle of spot check
spot checks
Third-person singular simple present indicative form of spot check
spot checks
plural form of spot check
spot kick
penalty kick
spot kicks
plural form of spot kick
spot market
A market in which commodities are bought and sold for immediate delivery. Delivery usually takes place in the same or next business day

The price on the futures market depends in part on the price on the spot market.

spot markets
plural form of spot market
spot on
exact or correct

I was spot on with my guess.

spot price
The price at which a physical commodity for immediate delivery is selling at a given time and place
spot prices
plural form of spot price
spot prize
a small prize given informally during an event such as a dinner dance
spot test
The addition of a single drop of a reagent to a small sample as a qualitative analytical test for the presence of a specific compound or class of compounds

The DPA test referred to by Martz is a color spot test for a range of oxidizing compounds, which include but are not limited to nitrates.

spot the difference
A type of puzzle in which the object is to find a certain number of minor differences between two pictures, usually printed side by side, that are otherwise identical
spot the differences
plural form of spot the difference
spot weld
To join pieces of metal using spot welding
spot weld
A weld made by spot welding
spot welding
Present participle of spot weld
spot welding
The resistance-welding of overlapping pieces of metal by applying pressure and an electric current at small points
spot-backed antshrike
a passerine bird of the antbird family
spot-on
excellent
spot-on
correct; accurate; absolutely right
spot-red
the spotted redshank
spot-the-difference
spot the difference
spot-winged antshrike
a passerine bird of the antbird family
spot-winged antshrikes
plural form of spot-winged antshrike
spot cash
cash money
spot cash
Cash paid or ready for payment at once upon delivery of property purchased
spot check
If someone carries out a spot check, they examine one thing from a group in order to make sure that it is satisfactory. an examination of a few things or people from a group, to check whether everything is correct or satisfactory spot check on
spot check
quick test; random investigation
spot check
a check on work performance or product quality made at random times without warning; "spot checks ensure a high level of performance by employees
spot color
One (generally non-process) color other than black
spot color
The use of one or more extra colors on a page to highlight or enhance
spot color
A premixed color ink used on a printing press A widely used system for selecting spot colors is the Pantone Matching System (PMS)
spot color
Individual color or colors that are utilized to highlight illustrations or type Spot color is frequently printed with non-process color inks, although process inks can be used
spot color
A single color ink or varnish applied to printed material Primarily used when process colors are not appropriate The effective use of spot color can add heightened interest to printed materials without incurring the cost of process colors
spot color
The technique of coloring for emphasis some areas of basic black-and-white advertisements, usually with a single color
spot color
The adding of a color for the purpose of creating greater impact
spot color
Small area printed in a second color
spot color
A custom mixed ink color used in printing A separate plate is used to print each spot color Pantone is a commonly used spot color matching system (See Process color) Each spot channel holds data for an individual custom color
spot color
A special ink added to a job as a solid color rather than a combination of the four process colors When the job is color separated, each spot color has its own separation
spot color
Use of one additional color in printing
spot color
Individual color or colors that are utilized to highlight illustrations or type Spot color is frequently printed with nonprocess color inks, although process inks can be used
spot color
Toners used independently a) in a printed piece for a specific need or, b) in overlapping colors
spot color
Color used usually for accent
spot color
An alternative to four-color printing Instead of combining inks on the press to create an infinite variety of colors, inks are pre-mixed and loaded onto the press Typically no more than three spot colors are used per job
spot color
Ink colors designated by the Pantone or similar system, in which the ink used is the actual color desired (I e , green ink rather than the process yellow and process cyan to simulate green) to top
spot color
n A method of handling color in a document in which a particular color of ink is specified and each page having elements in that color is printed as a separate layer The printer then prints one layer for each spot color in the document See also color model, color separation (definition 1) Compare process color
spot color
On a standard printed page, the use of colored ink to highlight an area If this page were printed it would have yellow and blue spot color
spot color
Spot colors are printed on a printing press with premixed inks, to achieve an exact color match (to a Pantone number) To lighten a color, smaller halftone dots of the base color are created in a process called screening
spot color
same as PMS or Pantone color
spot color
A single consistent color used throughout an area
spot color
A spot color is a special premixed ink that is used instead of, or (less commonly) in addition to, CMYK process inks, and that requires its own printing plate on a printing press Use spot color when few colors are specified and color accuracy is critical Spot color inks can accurately reproduce colors that are outside the gamut of process colors However, the exact appearance of the printed spot color is determined by combination of the ink medium it's printed on, so it isn't affected by color values you specify or by color management Minimize the number of spot colors you use Each spot color you create will generate an additional spot color printing plate for a printing press, increasing your printing costs If you think you might require more than four colors, consider printing your document using process colors
spot color
Color printing method which uses one or more custom-mixed inks; appropriate for stationery and some brochures-not appropriate for reproducing photographs
spot color
Printing of one or more solid (not process) color of ink It's used very often to cut down printing costs and give the printed product one and up to three colors to enhance looks and reading Used on Newsletters, Stationery, books, etc Also used when a color can not be simulated very well using process colors (like gold and silver)
spot exchange rate
The exchange rate between two currencies for immediate delivery
spot exchange rate
The price of currencies for immediate delivery Statement of Cash Flows: One of the four basic financial statements, the Statement of Cash Flows presents a detailed summary of all of the cash inflows and outflows during a specified period
spot exchange rate
The exchange rate at a given moment 141, 313
spot exchange rate
A daily exchange rate you use to perform foreign currency conversion The spot exchange rate is usually a quoted market rate that applies to the immediate delivery of one currency for another
spot exchange rate
the spot exchange rate refers to the exchange rate that prevails on the spot, that is, for trades to take place immediately
spot jam
jam a single frequency; "This operator is spot-jammed
spot jamming
electronic jamming of a specific channel or frequency
spot light
A type of light cell that casts a conical beam of light
spot light
A light source emitting the light isotropically inside a cone of influence determined by the privileged direction of illumination (forming the axis of revolution) and the angle that the edge of the cone forms with this axis
spot light
Lighting tightly focused on a person or object, to bring attention to it, as contrasted with wash lighting Frequently sharp edged, the light can be diffused so it drops off less noticably When written as a single word -- spotlight -- it refers to lighting instruments that produce a tightly focused spot light Also used to refer to a followspot
spot market
situation in which commerce is based on immediate delivery
spot market
a market in which a commodity is bought or sold for immediate delivery or delivery in the very near future
spot metering
An exposure metering system which takes an exposure reading from the centre of the frame only The light intensity without this central area is ignored by the metering system
spot metering
Autoexposure is based on a meter reading of a small circle in the center of the viewfinder
spot metering
Meter sensitivity is concentrated within a small circle in the center of the viewfinder Recommended for very precise metering; requires extensive knowledge of lighting for really effective use
spot metering
A method of autoexposure based on a meter reading of a small circle in the center of the viewfinder
spot metering
Takes meter reading from central 1%-7% of scene
spot news
updated news, latest news
spot of ink
ink stain, ink mark
spot of lunch
light meal, small meal
spot on the map
location which is marked on a map, town on a map
spot pass
a pass to a designated spot on the field; the receiver should arrive at that spot the same time the ball does
spot pass
A pass directed to a predetermined place on a playing area so that the receiving player arrives at the same time as the pass
spot price
current delivery price of a commodity traded in the spot market; also called the cash price
spot price
The going price of silver or gold in the daily cash market See "cash price "
spot price
The price at which the spot or cash commodity is selling on the cash or spot market
spot price
Current delivery price of a commodity traded in the spot market
spot price
The market price for immediate delivery of a commodity, such as a precious metal
spot price
The price of a good for current delivery (p 172)
spot price
The current market price for a spot transaction
spot price
the price of the cash commodity that underlies a futures or index contract; the price of the front month contract
spot price
The present physical market price of the relevant commodity, currency, or investment instrument
spot price
The daily or current market price Settlement of spot transactions usually occurs within two business days
spot price
Quoted price of a metals commodity such as gold or silver
spot price
The market price of a commodity
spot price
The market price of a commodity or financial instrument that is available for immediate delivery
spot price
the price quoted for a cash commodity
spot price
The current market price of an asset
spot price
The market price for immediate delivery of a commodity, such as gold, silver or platinum
spot price
the current delivery price of a commodity traded in the spot market
spot price
The price at which a physical commodity for immediate delivery is selling at a given time and place See Cash Price
spot price
current price of gold or other commodity traded in the immediate market
spot price
An asset's price on the spot market
spot price
The price at which the spot or cash commodity is currently trading in the spot market
spot price
The price of a commodity or currency available for immediate sale and delivery See spot market BACK TO TOP
spot price
The price of a security or commodity in the cash market Used in reference to the futures markets for securities or commodities which underlay various futures contracts
spot promote
promote on the spot; "Supreme Bishop Digby had been spot-promoted to Archangel
spot rate
accepted market interest rate for regular transactions
spot stroke
The pocketing of the red ball in a top corner pocket from off its own spot so as to leave the cue ball in position for an easy winning hazard in either top corner pocket
spot test
fast quiz; random sample
spot weld
each of the welds made by welding at a separate point
spot welding
creating an overlapping joint by welding at small points
spot-check
pick out random samples for examination in order to ensure high quality
spot-on
Spot-on means exactly correct or accurate. Schools were told their exam information had to be spot-on and accurate. exactly right
spot-welder
a welder who does spot welding
G-spot
A sensitive, erogenous zone on the anterior wall of the vagina
Great Red Spot
a giant anticyclonic storm on the planet Jupiter; first observed about 1665
ME
Middle English
ME
Montreal Exchange, a futures and derivatives exchange (formerly also a stock exchange)
ME
Maine, a state of the United States of America
ME
Medical examiner, or coroner
MY
Motor Yacht - diesel-driven yacht
SB
sideband
SB
傻屄 literally "stupid pussy"
SB
season best (this season's personal best)
SB
The statistic reporting the number of stolen bases
X marks the spot
You'll find what you're looking for under an obvious sign for it
be in a spot of bother
To have a slight problem, to be in a predicament
beauty spot
A birthmark, especially on a woman
beauty spot
A place noted for its natural beauty
black spot
The spot on a snooker table where the black ball is normally placed
black spot
A fictional judicial device among pirates, consisting of a black circle indicating condemnation
black spot
A fungal disease among plants, particularly roses, that results in black spots on the leaves
black spot
A section of roadway that has been designated as being particularly accident-prone
blind spot
The place where the optic nerve attaches to the retina, and so where the retina cannot detect light
blind spot
An inability to recognize a fact or think clearly about a certain topic, especially because of a prejudice

He loves her so much that he has a blind spot when it comes to her faults.

blind spot
In driving, the part of the road that cannot be seen in the rear-view mirror

When he changed lanes, he sideswiped a car that was in his blind spot.

blind spot
A location where radio reception and/or transmission is significantly poorer than in surrounding locations
blue spot
The spot on a snooker table where the blue ball is normally placed
brown spot
The spot on a snooker table where the brown ball is normally placed
brown spot
A fungal disease of some plants characterized by brown spots on the leaves
cold spot
A sensory area in the skin that responds to a decrease in temperature
faceoff spot
One of the five spots in an ice hockey rink where the playing may be started
green spot
The spot on a snooker table where the green ball is normally placed
her
The form of she used after a preposition or as the object of a verb; that woman, that ship, etc

The lady with the green feathers in her hat. A big Gainsborough hat. I am quite sure it was Miss Hartuff..

her
Belonging to her

This is her book.

him
he when used after a preposition or as the object of a verb

She treated him for a cold (direct object).

his
That which belongs to him; the possessive case of he, used without a following noun

The decision was his to live with.

his
Belonging to him

This is his book.

his
Used erroneously in place of ’s after a noun, especially a masculine noun ending in s, to express the possessive case

Ahab his mark for Ahab's mark.

hit the spot
To be particularly pleasing or appropriate; to be just right

Some ice cold lemonade would hit the spot on a warm afternoon.

hot spot
the region of a gene in which there is higher than normal rate of mutation
hot spot
a location in which WiFi Internet access is available
التركية - الإنجليزية
(Tiyatro) limelight
spotlight
spot
her
every

Don't worry, everything will be OK. - Üzülmeyin, her şey düzelecek.

Do you study English every day? - Her gün İngilizce çalışıyor musun?

his
feeling

Are you feeling under the weather? - Kendini kötü hissediyor musun?

Feeling tired after his walk in the country, he took a nap. - Kırsaldaki yürüyüşünden sonra yorgun hissettiği için şekerleme yaptı.

it
dog
his
sensation

I've had a runny nose for two days and I've been feeling an uncomfortable sensation in my throat. - İki gündür burnum akıyor ve boğazımda bir rahatsızlık hissediyorum.

I can't feel anything in my left foot; there's no sensation at all. - Ben sol ayağımda bir şey hissedemiyorum; hiç duygu yok.

his
sense

The police officer on duty sensed an elderly man coming up behind him. - Görevli memur arkasından yaşlı bir adamın geldiğini hissetti.

I sense that something is wrong. - Bir şeyin yanlış olduğunu hissediyorum.

spot fiyat
(Ticaret) spot rate
spot genişliği
(Askeri) spot size
spot kur
(Ticaret) spot exchange rate
spot lamba
spotlight
spot lamba
spot
spot lambası
spotlight
spot market
(Ticaret) spot market
spot renk
spot color
spot ceket
blazer
spot fiyat
spot price
spot karbon
spot carbon
spot renk mürekkebi
spot color ink
spot ticaret
(Ticaret) spot trading
spot çapı
spot diameter
his
{i} feel

I'm feeling a lot better. - Çok daha iyi hissediyorum.

I'm feeling better today. - Bugün kendimi daha iyi hissediyorum.

her
any

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

His daughter is eager to go with him anywhere. - Kızı onunla her yere gitmeye hevesli.

her
(Askeri) each

The president appointed each man to the post. - Genel müdür her bir adamı görevine atadı.

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

her
all

Can you see anything at all there? - Orada herhangi bir şey görebiliyor musun?

Open an image and select an image layout. Click Open for opening an image. Click Quit for quitting the program. Image Layout feature allows you to view in any layout. - Bir resim açın ve bir resim düzeni seçin. Bir resim açmak için Aça tıklatın. Programdan çıkmak için Çıkışı tıklatın. Resim Düzeni özelliği herhangi bir düzende göstermenize olanak tanır.

her
pan

She planted some pansies in the flower bed. - Çiçekliğe bazı hercai menekşeler dikti.

Pandas spend at least 12 hours each day eating bamboo. - Pandalar her gün en az 12 saati bambu yiyerek geçirirler.

her
omni

Only God can safely be omnipotent. - Sadece Tanrı güvenle her şeye gücü yeter olabilir.

Tom is omnilingual. He can speak every language on Earth. - Tom omnilingualdir. O, Dünya'daki her dili konuşabilir.

his
emotion

They felt many emotions on their wedding day. - Düğün günlerinde çok duygular hissettiler.

If we let our reasoning power be overshadowed by our emotions, we would be barking up the wrong tree all the time. - Muhakeme gücümüzün hislerimiz tarafından gölgelenmesine izin verirsek her zaman yanlış ağaca havluyor oluruz.

us
{i} mind
Her
ladyship
her
per

Although each person follows a different path, our destinations are the same. - Her insan farklı bir yol izlesede, hedeflerimiz aynıdır.

Each person paid one thousand dollars. - Her biri bin dolar ödedi.

it
{f} thrust
us
{i} sense
her
either

You may take either of the two books. - İki kitaptan herhangi birini alabilirsin.

Either way will lead you to the station. - Her iki yol da seni istasyona götürecektir.

her
(Bilgisayar) start every
her
(Bilgisayar) for all

That dispute has been settled once and for all. - O tartışma bir zamanlar karara bağlandı ve herkes için.

For all his genius, he is as unknown as ever. - Bütün dehasına rağmen, o her zaman olduğu kadar bilinmiyor.

her
(Bilgisayar) refresh every
her
every single

Every single word you say is a lie. - Söylediğin her söz bir yalan.

Tom does this every single time. - Tom bunu her zaman yapar.

her
(Bilgisayar) recur every
her
soever
his
instinct

I wonder if I should trust my instincts. - Hislerime güvenmem gerekip gerekmediğini merak ediyorum.

his
perception

Do you believe in extrasensory perception? - Altıncı hisse inanıyor musun?

it
scoundrel
it
lower
sb
(Kimya) symbol of antimony
spotting
(Tıp) spotting
her
whoever

Sam helps whoever asks him to. - Sam yardım isteyen herkese yardım eder.

Give it to whoever wants it. - Onu her kim isterse ona ver.

her
whatever

He believes whatever I say. - O, söylediğim her şeye inanır.

I will lend you whatever book you need. - İhtiyacın olan her kitabı sana ödünç vereceğim.

his
cutaneous sensation
his
sentiment

Tom couldn't help but feel sentimental. - Tom duygusal hissetmekten kendini alamadı.

it
push
it
bastard
it
pooch
it
{f} pushing
it
dig into
it
{f} shove
it
{f} jog
us
reason
me
Baa. Sheep's bleat, the sound a sheep makes
us
mınd
Sb
(abbr. for subay) mil. Off. (Officer)
her
every; each
his
sensation, feeling
his
feeling; emotion; sensation; sense
his
a sense (one of the five senses)
his
chord
his
(a) feeling; (an) emotion
his
{i} consciousness
it
dog; blackguard, scoundrel, cur, rascal, rogue, bastard, son of a bitch/gun
it
vulg. son of a bitch, bastard
it
cur
it
{i} mutt
us
{i} senses
spot
المفضلات