advice; counsel; suggestion

listen to the pronunciation of advice; counsel; suggestion
İngilizce - Türkçe

advice; counsel; suggestion teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

rede
eski
rede
izah etmek
rede
öğüt
rede
masal
rede
anlatmak
rede
{i} kıssa
rede
tefsir
rede
{i} hikâye
rede
öğüt ver
rede
nasihat etmek
rede
{i} tavsiye
rede
{i} deyim
rede
öğüt vermek
rede
{i} atasözü
rede
{i} nasihat
rede
tertip
İngilizce - İngilizce
rede
advice; counsel; suggestion