masal

listen to the pronunciation of masal
Türkçe - İngilizce
(isim) Tale

What's your favorite fairy tale? - Senin gözde peri masalın nedir?

Ms. Yamada translated the fascinating fairy tale into plain Japanese. - Bayan Yamada büyüleyici Japon masalını düz Japoncaya çevirdi.

fairy tale

I don't believe in fairy tales. - Ben peri masallarına inanmıyorum.

The children love listening to fairy tales. - Çocuklar masal dinlemeyi sever.

fable

Every fable ends up with a moral. - Her masal, alınacak bir dersle biter.

Tom doesn't know the difference between a fable and a fairytale. - Tom bir fabl ve bir masal arasındaki farkı bilmiyor.

story

He told a bedtime story to his son. - Oğluna bir masal anlattı.

Would you mind reading a bedtime story to Tom? - Tom'a yatarken bir masal okuyabilir misin?

line
myth

Fiction is as old as fairy tales and myths. - Kurgu peri masalları ve mitler kadar eski.

fish story
romance
yarn
(Konuşma Dili) cock-and-bull story; bull
tale, fable, fairy tale, folk tale; lie, yarn, fairy story, fairy tale, a tall story, story
fiction

Fiction is as old as fairy tales and myths. - Kurgu peri masalları ve mitler kadar eski.

fairy tale; folk tale; fable; yarn
talkee-talkee
tall story
rede
masal anlatmak
tell a tale
masal anlatma
yarning
masal anlatmak
to tell a tale
masal anlatmak
yarn
masal gibi
fantastic, fabulous, incredible
masal hayvanı
legendary animal
masal içinde masal
frame tale
masal kitabı
storybook
masal okumak
to spin a yarn
masal okumak/anlatmak
colloq . to feed/give (someone) a line, bullshit
masal yaratığı
legendary being
masal âlemi
world of make-believe, world of unreality
masallar
tales

I don't believe in fairy tales. - Ben peri masallarına inanmıyorum.

Fiction is as old as fairy tales and myths. - Kurgu peri masalları ve mitler kadar eski.

hâlâ o masal
It's still the same old story
ırlanda masal kahramanı cüce cin
leprechaun
Türkçe - Türkçe
(Osmanlı Dönemi) Az miktar olan şey
Değersiz, önemsiz şey
Öğüt verici, ahlâk dersi veren alegorik eser
Boş ve yalan söz: "Müttefikler karşı hücuma geçtikten sonra, milleti aynı masalla uyutmak olanaksızlaştı."- H. Taner
Değersiz, önemsiz şey: "Yaratıcı gücü kalmayan bir yazıcı bir masaldan başka nedir?"- H. E. Adıvar
Boş ve yalan söz
Genellikle halkın yarattığı, ağızdan ağza, kuşaktan kuşağa sürüp gelen, çoğunlukla insanların veya tanrıların başından geçen, olağan dışı olayları anlatan hikâye: "Masal olsun roman olsun, ikisi de anlatı sanatıdır."- N. Cumalı. Öğüt verici, ahlak dersi veren alegorik eser
teseltü
masal alemi
Doğaüstü, gerçek dışı, ancak masallarda rastlanabilecek yerler için kullanılır
masal