atasözü

listen to the pronunciation of atasözü
Türkçe - İngilizce
proverb

An old proverb says that time is money. - Eski bir atasözü zamanın nakit olduğunu söylüyor.

She knows many proverbs. - O birçok atasözü bilir.

adage
byword
(Atasözü)
saw; gnome
saying

This saying became popular overnight. - Bu atasözü bir gecede popüler oldu.

What you have just said reminds me of an old saying. - Az önce söylediğin şey bana eski bir atasözünü hatırlatıyor.

proverb, adage, saying, maxim
rede
dictum
aphorism
saw
maxim
{i} gnome
atasözü der ki
as the saying goes
atasözü gibi
proverbial
atasözü olmuş
proverbial
Türkçe - Türkçe
Atsan atılmaz, satsan satılmaz vb
Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş söz, darbımesel: Ayağını yorganına göre uzat. Atsan atılmaz, satsan satılmaz vb
Uzun tecrübeler sonunda özel olarak ifade edilmiş ve halka mal olmuş söz, darbımesel
Uzun deneme ve gözlemlere dayanılarak söylenmiş ve halka mal olmuş, öğüt verici nitelikte söz, darbımesel: Ayağını yorganına göre uzat
oranlama
deme
oraçlama
sav
mesel
darbımesel
atasözü