a sketchy summary of the main points of an argument or theory

listen to the pronunciation of a sketchy summary of the main points of an argument or theory
İngilizce - İngilizce
synopsis
abstract
precis
outline
a sketchy summary of the main points of an argument or theory

  Heceleme

  a sket·chy sum·ma·ry of the Main points of an ar·gu·ment or the·o·ry

  Türkçe nasıl söylenir

  ı skeçi sʌmıri ıv dhi meyn poynts ıv ın ärgyımınt ır thiıri

  Telaffuz

  /ə ˈskeʧē ˈsəmərē əv ᴛʜē ˈmān ˈpoints əv ən ˈärgyəmənt ər ˈᴛʜēərē/ /ə ˈskɛʧiː ˈsʌmɜriː əv ðiː ˈmeɪn ˈpɔɪnts əv ən ˈɑːrɡjəmənt ɜr ˈθiːɜriː/

  Günün kelimesi

  haboob