a print on paper from a wood block, metal plate, or the like

listen to the pronunciation of a print on paper from a wood block, metal plate, or the like
İngilizce - Türkçe

a print on paper from a wood block, metal plate, or the like teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

impression
{i} izlenim

Sana o izlenimi vermeyi kastetmemiştim. - I didn't mean to give you that impression.

-O reklam güçlü bir izlenim bırakıyor-Özellikle müzik.O, kafanın içinde kalıyor. - That commercial makes a strong impression - especially the music. It stays in your head.

impression
İzlenim

İzlenimin nedir, doktor? - What's your impression, doctor?

Sana o izlenimi vermeyi kastetmemiştim. - I didn't mean to give you that impression.

impression
etki

Tom Mary'yi epeyce etkiledi. - Tom made quite an impression on Mary.

O iyi bir etki yaptı. - He made a good impression.

impression
{i} iz
impression
(Diş Hekimliği) Ağızda dişler üzerinde aljinat ZOE, stenç, alçı, agar, silikon, vb. ölçü maddeleri ile alınan negatif katut; sonra sert alçı bu ölçünün içine dökülerek kalıp ( model ) elde edilir ve teknik laboratuarda protez yapımına geçilir
impression
{i} taklit
impression
bası
impression
(Tıp) impresyon
impression
kanı

Doğruyu söylemediğin kanısındayım. - I get the impression that you aren't telling the truth.

impression
{i} belirti
impression
{i} fikir
impression
{i} damga
impression
bana öyle geliyordu ki impressionableaşrı duygun
impression
(Tıp) İntiba, impressio
impression
kolayca etkileni
İngilizce - İngilizce
impression
a print on paper from a wood block, metal plate, or the like