açıklayan

listen to the pronunciation of açıklayan
Türkçe - İngilizce
declaratory
expository
defining
discloser
explaining to
expositor
açıklayan kimse
expositor
açıkla
explain

He explained later how he made this decision. - Bu kararı nasıl verdiğini daha sonra açıkladı.

Please explain the rules of soccer to me. - Lütfen bana futbolun kurallarını açıklayın.

açıkla
{f} explained

I explained the accident to him. - Ona kazayı açıkladım.

Thunder has been explained scientifically, and people no longer believe it is a sign that the gods are angry with them, so thunder, too, is a little less frightening. - Gök gürültüsü bilimsel olarak açıklanmıştır, ve insanlar onun tanrıların insanlara kızgın olduğunun bir işareti olduğuna artık inanmıyorlar, bu yüzden gök gürültüsü de biraz daha az korkutucudur.

gerçekleri açıklayan kitap
expose
açıkla
{f} explaining

He had no difficulty in explaining the mystery. - Gizemi açıklamada zorluk çekmedi.

Tom has some explaining to do. - Tom'un yapacak biraz açıklaması var.

açıkla
elucidate
açıkla
{f} professed
açıkla
{f} paraphrase

I don't understand this word. Could you paraphrase it? - Bu sözcüğü anlamıyorum. Onu açıklayabilir misin?

açıkla
expound
açıkla
get across
açıkla
profess

For a professional, he gave a poor account of himself in today's game. - Bir profesyonele göre, bugünkü oyunda kendisiyle ilgili garip bir açıklama yaptı.

Professors should explain everything in detail, not be succinct and always tell students to go home and read their books. - Profesörler, her şeyi detaylı bir şekilde açıklamalılar, kısa ve öz olmamalılar ve her zaman öğrencilere eve gitmelerini ve kitaplarını okumalarını söylemeliler.

açıkla
{f} expounding
açıkla
{f} professing
açıkla
got across
açıkla
{f} expounded
açıkla
spit it out !
açıkla
speak
açıkla
spit it out
açıkla
premise
açıkla
premises
açıkla
justified
açıkla
justify
açıkla
say what you have to say!
dini sırları açıklayan kimse
mystagogue
kendini açıklayan
self-explanatory
kirli çamaşırları açıklayan makale
expose
kitap baskı özelliklerini açıklayan yazı
colophon
oyundaki olayları arada açıklayan kişi
chorus
seçim sonuçlarını açıklayan yetkili
returning officer
Türkçe - Türkçe
Açıklamalar sonucunda elde edilen kavram
açıklayan