explaining to

listen to the pronunciation of explaining to
İngilizce - Türkçe
açıklayan
explaining
{f} açıkla

Tom'un yapacak biraz açıklaması var. - Tom has some explaining to do.

Kusura bakma, açıklama yapma konusunda kötüyüm. - Sorry, I'm bad at explaining.

explaining
{i} açıklama

O, gizemi açıklamada zorluk çekmedi. - He had no difficulty explaining the mystery.

Kusura bakma, açıklama yapma konusunda kötüyüm. - Sorry, I'm bad at explaining.

explaining
hesap verme
explaining
açıklayarak
İngilizce - İngilizce

explaining to teriminin İngilizce İngilizce sözlükte anlamı

explaining
present participle of explain
explaining
Of something that explains
explaining to