-i soymak

listen to the pronunciation of -i soymak
Türkçe - İngilizce

-i soymak teriminin Türkçe İngilizce sözlükte anlamı

soymak
rob

This is a good time to rob the bank. - Bu, bankayı soymak için iyi bir zaman.

One of the characters in the novel dreams up a half-baked plan for robbing a bank. - Romandaki karakterlerden biri bir bankayı soymak için acemice bir plan düşünüyor.

soymak
strip
soymak
peel

Tom had trouble peeling the apple with his pocket knife. - Tom cep bıçağı ile elmayı soymakta sorun yaşadı.

I have to peel a whole bucket of apples for a jam. - Reçel için tam bir kova elmayı soymak zorundayım.

soymak
undress
soymak
skin
kabuğunu soymak
husk
soymak
burgle
mısır koçanı soymak
shuck
mısır soymak
shuck
patates vs kabuğunu soymak
(Gıda) peel
soymak
hijacking
soymak
shell
soymak
strip off
soymak
(Dilbilim) peel off
soymak
prey
soymak
(Otomotiv) gut
soymak
denudate
soymak
lay bare
soymak
hew
soymak
hijack
soymak
displume
soymak (kabuğunu)
pare
soymak (meyve)
pare
soymak (meyveyi/sebzeyi)
peel
soymak (sarhoş)
roll
soymak (yağma)
despoil
soymak deri
(Gıda) skin
soymak ev
burgle
soymak meyve
(Gıda) peel
arma soymak
naut . to unrig a ship
derisini soymak
scarify
derisini soymak
excoriate
derisini soymak
to skin
kabukunu soymak
to peel, strip, skin
kabuğunu soymak
peel
kabuğunu soymak
skin out
kabuğunu soymak
remove the skin
kabuğunu soymak
to peel, to pare, to bark
kabuğunu soymak
shell
kabuğunu soymak
decorticate
kabuğunu soymak
hull
kabuğunu soymak
(elma vb.) pare
kabuğunu soymak
peel off
kabuğunu soymak
skin
kabuğunu soymak
(bakla vb.) pod
kabuğunu soymak
bark
kasa soymak
safecrack
kasa soymak
break a safe
kasa soymak
to break a safe
patates soymak
peel patato
patates soymak
scrape patato
soymak
decorticate
soymak
divest
soymak
fleece
soymak
pluck
soymak
(ev) burglarize
soymak
housebreak
soymak
(sarhoş vb) roll
soymak
sack
soymak
burglarize

Tom devised a plan to burglarize Mary's house. - Tom, Mary'nin evinini soymak için bir plan geliştirdi.

soymak
heist
soymak
rip off
soymak
unrobe
soymak
plunder
soymak
to skin (an animal)
soymak
clean out
soymak
to peel, to skin, to shell; to undress, to skin, to strip; to rob, to hold up sth; to burgle, to burglarize; to fleece
soymak
pull off
soymak
bare
soymak
despoil
soymak
hold up
soymak
knock off
soymak
(elma vb.) pare
soymak
to rob, strip (someone, a place) of valuables. soyup soğana çevirmek to rob (someone) of everything he's got; to rob (someone) blind; to clean (a place) out
soymak
denude
soymak
disrobe
soymak
flay
soymak
deplume
soymak
unclothe
soymak
to peel (a vegetable or fruit)
soymak
bark
yol kesmek suretiyle soymak
(Kanun) hi-jack
Türkçe - Türkçe

-i soymak teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

soymak
Birinin üstünde, yanında veya bir yerde bulunan şeyleri çalarak alıp götürmek: "Hariçten ortak hırsızlar bulup evimizi soymağa kalkar."- Ö. Seyfettin
soymak
Birinin giysilerini çıkarmak
soymak
Birinin giysilerini çıkarmak: "Yaralıyı soyuyor ve ilk tedaviye başlıyorum."- R. N. Güntekin
soymak
Birinin üstünde, yanında veya bir yerde bulunan şeyleri çalarak alıp götürmek
soymak
Bir şeyin üzerinden kabuk, deri, zar gibi şeyleri çıkarmak
soymak
Bir şeyin üzerinden kabuk, deri, zar gibi şeyleri çıkarmak: "Takkesini geçirmiş, entarisini kuşanmış, elma soyuyordu."- A. Gündüz
-i soymak