zevk almış

listen to the pronunciation of zevk almış
Türkçe - İngilizce
delighted
zevk al
enjoy

Did you enjoy your visit? - Ziyaretinizden zevk aldınız mı?

He enjoyed those visits. - O, o ziyaretlerden zevk aldı.

zevk al
rejoice in
zevk al
delight in

He took delight in talking with friends. - O, arkadaşları ile konuşmaktan zevk aldı.

zevk al
{f} relish
zevk al
bask in
zevk almış