simple past tense and past participle of delight

listen to the pronunciation of simple past tense and past participle of delight
İngilizce - Türkçe

simple past tense and past participle of delight teriminin İngilizce Türkçe sözlükte anlamı

delighted
{s} mutlu

Başkan tarafından yapılan konuşma taraftarlarını mutlu etti. - The speech made by the president yesterday delighted his supporters.

Benimle gelseydiniz mutlu olurdum. - I'd be delighted if you'd come with me.

delighted
{s} keyifli

İnsanların keyifli olduklarını düşünüyorum. - I think people are delighted.

delighted
{f} hoşnut et
delighted
{s} hoşnut

O hediyemden çok hoşnut oldu. - She was much delighted at my gift.

Tom onu duyduğuna hoşnut olacak. - Tom will be delighted to hear that.

delighted
kıvanmak
simple past tense
(Dilbilim) geçmiş zaman
simple past tense
-di'li geçmiş zaman
delighted
Memnun, mutlu, keyifli, hoşnut
delighted
(sıfat) memnun, mutlu, keyifli, hoşnut
İngilizce - İngilizce
delighted
simple past tense and past participle of delight