yumuşaklıkla

listen to the pronunciation of yumuşaklıkla
Türkçe - İngilizce
leniently
tolerantly, permissively
In a lenient manner
in a permissively lenient manner; "he felt incensed that Tarrant should have been treated so leniently given his crime"
yumuşak
soft

Tadashi has a soft voice. - Tadashi yumuşak bir sese sahip.

The shoes were made of some soft stuff that looked like leather. - Ayakkabılar, deriye benzeyen yumuşak bir malzemeden yapıldı.

yumuşak
{s} mild

Since the climate here is very mild, it seldom snows here even in the winter. - Buradaki iklim çok yumuşak olduğu için burada kışın bile nadiren kar yağar.

Generally speaking, the climate in England is mild. - Genelde, İngiltere'de iklim yumuşaktır.

yumuşak
easygoing

Tom used to be easygoing. - Tom yumuşak başlıydı.

yumuşak
{s} tender

That beef is very tender. It just melts in your mouth. - Bu sığır çok yumuşak. O sadece ağzınızda erir.

With a slow movement of his hand, he pushed aside a lock of her hair. Then, tenderly and softly, he kissed her neck below the ear. - Yavaş bir el hareketiyle onun bir tutam saçını kenara itti. Sonra, şefkatle ve yumuşak bir şekilde kulağının alt tarafından boynunu öptü.

yumuşak
supple
yumuşak
{s} lax
yumuşak
genial
yumuşak
milky
yumuşak
smooth

Silk is soft and smooth. - İpek yumuşak ve pürüzsüzdür.

Tom is a smooth talker. - Tom yumuşak bir konuşmacıdır.

yumuşak
malleable

Aluminum is a malleable metal. - Alüminyum bir yumuşak metaldir.

yumuşak
mellifluous
yumuşak
touchiness
yumuşak
flexible
yumuşak
squishy
yumuşak
wooly
yumuşak
(Askeri) mild slope equation
yumuşak
feathery
yumuşak
low
yumuşak
fluffy

The snow was soft and fluffy. - Kar yumuşak ve kabarıktı.

yumuşak
lenient
yumuşak
flabby
yumuşak
gummy

Children like gummy bears. - Çocuklar yumuşak ve yapışkan ayıları severler.

yumuşak
mellow
yumuşak
urbane
yumuşak
ductile
yumuşak
subdued
yumuşak
good-natured
yumuşak
creamy
yumuşak
pliable
yumuşak
mushy
yumuşak
balmy

The weather was balmy. - Hava ılık ve yumuşaktı.

yumuşak
gentle

She spoke to the children in a gentle voice. - Çocuklarla yumuşak bir sesle konuştu.

His voice was soft and gentle. - Onun sesi yumuşak ve kibardı.

yumuşak
softer

Tom wanted a pencil with a softer lead. - Tom daha yumuşak uçlu bir kurşun kalem istedi.

He never spoke of the softer passions, save with a gibe and a sneer. - Bir incitici söz ve bir küçümseme hariç, asla daha yumuşak tutkularla konuşmadı.

yumuşak
smoother
Yumuşak
(Tıp) malacotic
yumuşak
benignant
yumuşak
bland
yumuşak
kindly

Our teacher is at once stern and kindly. - Bizim öğretmenimiz hem sert hem de yumuşak huyludur.

yumuşak
soft boiled
yumuşak
soft; tender; gentle; flexible; yielding; mellifluous, mellifluent; (hava) genial, balmy; (iklim) benign, mild
yumuşak
effeminate
yumuşak
light
yumuşak
flaccid
yumuşak
yielding
yumuşak
floppy
yumuşak
pulpy
yumuşak
velvet

If you pick up the velvet, you can feel how soft it is. - Kadife'yi alırsanız, ne kadar yumuşak olduğunu hissedebilirsiniz.

yumuşak
spongy
yumuşak
kid glove
yumuşak
limp
yumuşak
honey
yumuşak
pulp
yumuşak
melting
yumuşak
placid
yumuşak
{s} loose
yumuşak
pliant
yumuşak
nonviolent
yumuşak
quiet
yumuşak
squashy
Türkçe - Türkçe

yumuşaklıkla teriminin Türkçe Türkçe sözlükte anlamı

Yumuşak
(Osmanlı Dönemi) FETAH
Yumuşak
(Osmanlı Dönemi) EYKE
Yumuşak
(Osmanlı Dönemi) GALFAK
Yumuşak
(Osmanlı Dönemi) DİMASE
Yumuşak
(Osmanlı Dönemi) GAMÎN
Yumuşak
(Osmanlı Dönemi) REHAH
Yumuşak
(Osmanlı Dönemi) MA'D
Yumuşak
(Osmanlı Dönemi) GAYDAK
Yumuşak
(Osmanlı Dönemi) TENÜK
Yumuşak
(Osmanlı Dönemi) HABRENCE
Yumuşak
nerm
Yumuşak
(Osmanlı Dönemi) RAHS
Yumuşak
naim
yumuşak
Avuçla sıkıldığında buruşmayan, sert karşıtı
yumuşak
Dokununca hoş bir duygu uyandıran
yumuşak
Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden
yumuşak
Dokununca hoş bir duygu uyandıran: "... yumuşak lepiska saçlarına amiyane bir perişanlık gelmişti."- Y. K. Karaosmanoğlu
yumuşak
Dokunulduğunda veya üzerine basıldığında çukurlaşan, eski biçimini kaybeden, katı karşıtı
yumuşak
Sessiz, hafif: "Onun içinde mutlaka sönüp yanan gizli yumuşak ışıklarla fosforlu bir parıldayış vardır."- A. Ş. Hisar
yumuşak
Kolay çiğnenen, kolay kesilen
yumuşak
Kaba, hırçın, sert olmayan, kolay yola gelen, uysal
yumuşak
Ilıman
yumuşak
Kolaylıkla bükülen, sert karşıtı
yumuşak
Okşayıcı, tatlı, hoş
yumuşak
Sessiz, hafif
yumuşak
Okşayıcı, tatlı, hoş: "Gözleri yan aralık, kirpiklerinin arasından bana her zamanki yumuşak, tatlı, sonsuz şefkatiyle bakıyor."- Y. Z. Ortaç
yumuşak
Kolaylıkla işlenebilen: "Uzun gagasını yumuşak topraklara sokar, otların kökündeki yaşlılığı emerek yaşarmış."- M. Ş. Esendal
yumuşak
Kolaylıkla işlenebilen
yumuşaklıkla