tüberküloz

listen to the pronunciation of tüberküloz
Türkçe - İngilizce
{i} tuberculosis

Tom was diagnosed with tuberculosis in 2013. - Tom'a 2013 yılında tüberküloz teşhisi kondu.

John died of tuberculosis. - John tüberkülozdan öldü.

tuberculosis, TB
path. tuberculosis
phthisis
consumption
white plague
tuberculoses
Türkçe - Türkçe
Verem
tüberküloz