with regard to

listen to the pronunciation of with regard to
İngilizce - Türkçe
ile ilgili olarak

Bu konu ile ilgili olarak söyleyeceğin bir şey var mı? - Do you have anything to say with regard to this matter?

bakımından
e göre
hakkında

Yeni plan hakkında seninle aynı düşüncede değilim. - I can't agree with you with regard to the new plan.

istinaden
ilgili

Sorunla ilgili olarak, onların başka bir görüşü var. - With regard to the problem, they have another opinion.

Benim o sorunla ilgili söyleyecek hiçbir şeyim yok. - I have nothing to say with regard to that problem.

dayanarak
-e gelince
-e göre
-e dair
bağlantılı
(Hukuk) gelince
bir şeye gelince
as for
gelince

Japonya'da yaşamaya gelince, şikâyet edecek bir şeyim yok. - As for living in Japan, I have nothing to complain about.

Bana gelince, uluslar arası klas bir insan olmaya çabalamak yerine, açık fikirli bir dünya insanı olmak istiyorum. - As for me, instead of trying to be a cool, international man, I would like to be an open-minded earth person.

as for
için olduğu gibi
as for
sorarsanız
as for
derseniz
as for
ıf. : prep.için olduğu gibi
as for
-e gelince
as for
ise: "As for me, İ'm not going. - Bense gitmiyorum."
as for
-e gelince, ... konusunda
with to
ile
as for
ise: As for me, I'm not going. Bense gitmiyorum
İngilizce - İngilizce
Concerning; about
As concerns
as for
concerning, regarding; which
WRT
with regard to

  Heceleme

  with re·gard to

  Türkçe nasıl söylenir

  wîdh rıgärd tı

  Telaffuz

  /wəᴛʜ rəˈgärd tə/ /wɪð rəˈɡɑːrd tə/

  Etimoloji

  [ 'wi[th], 'with, w&[ ] (preposition.) before 12th century. Middle English, against, from, with, from Old English; akin to Old English wither against, Old High German widar against, back, Sanskrit intransitive verb apart.

  Videolar

  ... how stressed the body is with regard to cortisol. ...
  ... with regard to the Internet, the rise of social networks ...

  Günün kelimesi

  feuilleton